Azbuka – ŠABLON (za preuzimanje) 0

Šablon cele azbuke preuzmite OVDE

Pročitajte više

Učenje brojeva na zabavn način 0

Učenje brojeva na zabavn način

Pročitajte više

Faze razvoja socijalne interakcije u igri 0

Igra je aktivnost uz pomoć koje dete uči da sarađuje i prihvata pravila. Sama igra pomaže u razvoju komunikacije između vršnjaka. Tako razvijaju sposobnost da razmenjuju ideje, potrebe tj. na

Pročitajte više

Vežbe za razvoj grafomotorike 0

Vežbe za razvoj grafomotorike Što je grafomotorika? Jednostavno rečeno, grafomotorika je sposobnost držanja olovke i pisanja, odnosno motorička sposobnost pisanja slova. O njoj najčešće govorimo prije detetova polaska u školu.

Pročitajte više

Obrada štampanih slova – IOP 0

Obrada štampanih slova – IOP Materijal je namenjen učenicima prvog razreda osnovne škole. Autor Đurđica Stojković Izvor: ispeciparecideci.wordpress.com

Pročitajte više

Igre u nastavi 0

Predstavljamo vam nekoliko zanimljivih ideja za igre u nastavi.

Pročitajte više

Motivacione igre u početnoj fazi nastave matematike 0

Motivacione igre u početnoj fazi nastave matematike

Pročitajte više

Igre za decu 0

Igre za decu Dragica Šubašić Todorčević

Pročitajte više

Vežbe za razvoj pažnje 0

Vežbe za razvoj pažnje – pronađi i zaokruži Izvor: vivaverbum.rs/

Pročitajte više