Одељенски или одељењски -приповетки или приповетци 0

Сећате ли се да смо се током часова у основној и средњој школи често питали како се која реч каже, да ли ћемо је написати спојено или одвојено, да ли

Прочитајте више

10 правила за писање бројева 1

  Како изражаваш бројеве у твом писању? Када користиш цифре (бројеве), а када пишеш бројеве словима? Односно, када напишеш 9 а када пишеш девет? Ово може да изгледа мало и

Прочитајте више

Ове српске речи су усвојили Енглези 0

У енглеским речницима постоји 28 србизама. Речи „vampire” и „paprika” су постале уобичајене за енглески вокабулар, а на које још речи српског порекла можете наићи, прочитајте даље у тексту. Најчешћа

Прочитајте више

Писменост (не) чини човека 1

„Ако би ЕУ одлучила да Србију прими без Косова, то би значило да Србију уопште ни не жели“, изјавио је председник Николић за бечки дневник „Пресе“. Крај наведеног извода требало

Прочитајте више

Цртице о правопису: Свој брат чита његову књигу 0

Тражећи нове језичке недоумице које још нисмо представили нашим читаоцима, наишли смо на издање о правопису које би требало да проучи свако ко жели правилно да говори српски језик. Реч

Прочитајте више

Гарнишла или гарнишна? Ни једно ни друго, већ… 6

Вероватно једна од најчешћих језичких недоумица у српском језику, односи се управо на то како се заправо зове „оно за завесе”. Да ли је гарнишла или гарнишна или гарниша? Наиме, Речник

Прочитајте више

Шта је правилно: одкад или откад / oткад или од кад? 3

Oдкад или откад Пише се откад. По правилу о једначењу сугласника по звучности звучно д испред безвучног к прелази у свој безвучни пар т. Откад, откада и од када су

Прочитајте више

Kaко се каже: министрем или министром? 0

Разговарао је са министрем или са министром? У медијима врло често чујемо и једно и друго. Инструментал именице министар гласи министром.   Извор: pismenica.  

Прочитајте више

По мени или по мом мишљењу 1

Обично се чују два разлога против конструкције по мени: по мени означава физички додир, па зато треба рећи по мом мишљењу; по је предлог с месним значењем, па треба употребити према мом мишљењу. Ни једно

Прочитајте више

Јефтино или јевтино 1

Недавно смо добили критику у коментарима на један од наших текстова где је у наслову стајала реч јевтино. Наслов смо исправили, али не зато што је израз јевтино неправилан, већ зато

Прочитајте више

Бицикл или бицикло или бицикла? 5

БИЦИКЛ је именица мушког рода и једино је тако правилно да се каже. Бицикла и бицикло нису правилни облици.

Прочитајте више

Изузеци без којих би српски језик био досадан 3

Реч „морфологија“ је грчког порекла. То је наука о врстама речи, којих у нашем језику има десет. Морфологија је једна од важнијих граматичких дисциплина. Бави се именицама, заменицама, придевима, бројевима,

Прочитајте више

Речце 1

Речце или партикуле су непроменљиве речи којима се изражава лични став говорног лица према ономе што се износи реченицом. Могу се односити  на целу реченицу или само на један њен

Прочитајте више

Писање запете (зареза) 0

Запета је најважнији знак за обележавање унутрашњих односа у реченици. Будући да се у српском правопису примењују правила логичке или слободне интерпункције, граматичком анализом утврђују се могуће позиције запете. Да

Прочитајте више

Језичке заблуде у које годинама верујемо 3

Лингвисти са интернет странице Језикофил објаснили су да постоји више језичких заблуда у које годинама верујемо, али је време да се ствари мало промене. Једна од најраширенијих заблуда у српском

Прочитајте више