Brojevi do 10 – kartice 0

Brojevi do 10 – kartice Materijal namenjen učenicima prvog razreda osnovne škole Autor Dragana Momčilović

Pročitajte više

Dopuni slova u rečima – nastavni listić 0

Dopuni slova u rečima – nastavni listić Materijal namenjen učenicima prvog razreda osnovne škole Autor: Dragana Momčilović

Pročitajte više

Osnovni zahtevi za pisanje sastava (za pano) 0

Osnovni zahtevi za pisanje sastava (za pano) Autor Eva Božić  

Pročitajte više

SON – Snalazimo se u vremenu (nastavni listić) 0

SON – Snalazimo se u vremenu (nastavni listić) Materijal namenjen učenicima prvog razreda osnovne škole Autor Marija Vještica

Pročitajte više

Slova A, N, I, i M – nastavni listić 0

Slova A, N, I, i M – nastavni listić Materijal namenjen učenicima prvog razreda osnovne škole Autor Marija Vještica

Pročitajte više

Bonton za đake prvake 0

Bonton za đake prvake Materijal namenjen učenicima prvog razreda osnovne škole Autor Ljiljana Filipović Pejčić 

Pročitajte više

Kako pomoći prvaku da rešava tekstualne zadatke 0

Kako pomoći prvaku da rešava tekstualne zadatke Materijal namenjen učenicima prvog razreda osnovne škole AUTOR Ljiljana Filipović Pejčić 

Pročitajte više

Matematika u stihu 0

Matematika u stihu Materijal namenjen učenicima prvog razreda osnovne škole

Pročitajte više

Nastavni listići – matematika 0

Nastavni listići – matematika Materijal namenjen učenicima prvog razreda osnovne škole

Pročitajte više

Matematika za prvi razred 0

Matematika za prvi razred Materijal namenjen učenicima prvog razreda osnovne škole Autor Lenke Bagdal Hollósi

Pročitajte više

Sastavi o zimi – odabrani radovi (5. deo) 0

Odabrani radovi pristigli na literarni konkurs na temu „Zima” Prva pahuljica u mom gradu Iz sivog oblaka Pahuljica je padala. Dok je lepršala, sa svojim sestricama se igrala. Volela je

Pročitajte više

Sastavi o zimi – odabrani radovi (3. deo) 0

Odabrani radovi sa konkursa o zimi Zima je stigla Jesen je polako otišla, a umesto nje stigla bela, hladna zima. Polako se ušunjala kod nas i svojim ledenim rukama čvrsto

Pročitajte više

Upitne, uzvične i obaveštajne rečenica 1

Upitne, uzvične i obaveštajne rečenica Materijal je namenjen učenicima prvog razreda osnovne škole Izvor: https://ispeciparecideci.wordpress.com

Pročitajte više

Imena bića i predmeta – IMENICE 0

Imena bića i predmeta – IMENICE Materijal je namenjen učenicima prvog razreda osnovne škole Izvor: https://ispeciparecideci.wordpress.com

Pročitajte više