Kretanje vazduha – prezentacija 1

Kretanje vazduha – prezentacija    

Pročitajte više

Radovi naših kolega: Nastavni listići 0

Svetlana Jevtić, učiteljica drugog razreda OŠ „Karađorđe” iz Beograda poslala nam je nekoliko odličnih nastavnih listića koje želi da podeli sa svojim kolegama ali i roditeljima, kako bi mogli da

Pročitajte više

Orijentacija u prirodi i reljef-kontrolni zadatak 0

Orijentacija u prirodi i reljef-kontrolni zadatak Materijal je namenjen učenicima drugog razreda osnovne škole Lucija Tasić /lucijatasic.blogspot.rs

Pročitajte više

Četiri godišnja doba – provera 0

Četiri godišnja doba – provera Autor Đurđica Stojković Izvor: ispeciparecideci.wordpress.com

Pročitajte više

Od semena do ploda – provera 0

Od semena do ploda – provera Autor Đurđica Stojković Izvor: ispeciparecideci.wordpress.com

Pročitajte više

Građa i životni ciklus biljke – provera 0

Građa i životni ciklus biljke – provera Autor Đurđica Stojković Izvor: ispeciparecideci.wordpress.com

Pročitajte više

Časovnik – provera (drugi razred) 0

Časovnik – provera (drugi razred) Autor Đurđica Stojković Izvor: ispeciparecideci.wordpress.com

Pročitajte više

Kruženje vode u prirodi – provera (drugi razred) 2

Kruženje vode u prirodi – provera (drugi razred) Autor Đurđica Stojković Izvor: ispeciparecideci.wordpress.com

Pročitajte više

Svet oko nas – inicijalni test (drugi razred) 0

Svet oko nas – inicijalni test (drugi razred) Materijal je namenjen učenicima drugog razreda osnovne škole. Autor Đurđica Stojković Izvor: ispeciparecideci.wordpress.com

Pročitajte više

Dan, mesec, godina, godišnja doba – provera 0

Dan, mesec, godina, godišnja doba – provera Snežana Žana Đorđević

Pročitajte više

Novi Edukini elektronski dodaci olakšaće rad nastavnicima 0

Proces digitalizacije je nezaustavljiv. Želeli mi to ili ne, ona se uvlači u svaki segment naših života, pa samim tim i u jedan od najvažnijih, a to je obrazovanje. I

Pročitajte više

Veza žive i nežive prirode 0

Veza žive i nežive prirode Materijal za učenike drugog razreda osnovne škole Dragica Šubašić Todorčević 

Pročitajte više

SON – Ljudske delatnosti 0

SON – Ljudske delatnosti Materijal za učenike drugog razreda osnovne škole Dragica Šubašić Todorčević

Pročitajte više

Misaone igre – ukrštenice, kvizovi (SON) 0

Misaone igre – ukrštenice, kvizovi Dragica Šubašić Todorčević 

Pročitajte više

Živa priorada – provera 0

Živa priorada – provera Materijal je namenjen učenicima drugog razreda osnovne škole Marijana Kolaric 

Pročitajte više