назад на насловну страну

Наставни листићи

Познавање бројева до 1000 0

Задаци из математике Модели задатака по нивоима постигнућа

Прочитајте више

Математика- геометрија 1

  Модели задатака по нивоима постигнућа   Ученик треба да уочи или преброји различите геометријске фигуре на једноставнијим сликама. Треба да научи да примени научена правила у рачунању обима ако

Прочитајте више

Природа и друштво – тест бр.4 0

Тест са одговорима из предмета Природе и друштво.        

Прочитајте више

Природа и друштво – тест бр.2 0

Питања са одговорима из  предмета Природа и друштво.

Прочитајте више

Природа и друштво-тест бр.1 0

Тест са одговорима из предмета: Природа и друштва  

Прочитајте више

Математика- тест ( IVразред) 0

Задаци за четврти разред.         

Прочитајте више

Математика- тест ( IVразред) 0

Задаци за четврти разред.       

Прочитајте више

Математика- тест ( IVразред) 0

Тестови из Математике за ученике четвртог разреда. Могу бити веома корисни при провери знања, као наставни листићи.          

Прочитајте више

Математика- тест ( IVразред) 0

Задаци за четврти разред.          

Прочитајте више

Српски језик- тест бр. 4 0

Двадесет питања из Српског језика. Поред питања, ту се налазе и тачни одговори.      

Прочитајте више

Српски језик-тест бр.3 0

Двадесет питања из Српског језика. Поред питања, ту се налазе и тачни одговори.      

Прочитајте више

Српски језик- тест бр. 2 0

Двадесет питања  из Српског језика.         

Прочитајте више

Српски језик-тест бр.1 0

Двадесет питања из српског језика. Поред питања, на истом месту се налазе и тачни одговори.      

Прочитајте више

Математика- разломци 0

Ученик треба да научи да запише разломак као део целине, користећи формалне записе;

Прочитајте више