Креативне и мисаоне игре 1

Развој креативности код ученика је један од главних циљева, које је поставило савремено друштво, и токови у њему, пред сам образовно-васпитни систем, и ван њега.

Прочитајте више

Геометријски облици – први разред 0

Приказани су  геометриски облици које ученици треба да савладају у првом разреду.    

Прочитајте више

Наставани листић -математика 0

Наставни листић за други разред. Сабирање и одузимање до 100  

Прочитајте више

Познавање бројева до 1000 0

Задаци из математике Модели задатака по нивоима постигнућа

Прочитајте више

Математика- геометрија 1

  Модели задатака по нивоима постигнућа   Ученик треба да уочи или преброји различите геометријске фигуре на једноставнијим сликама. Треба да научи да примени научена правила у рачунању обима ако

Прочитајте више

Праћење нивоа постигнућа за I разред 0

Пред нама је табела за праћење нивоа постигнућа ученика првог разреда. Табела се односи само на постигнућа у првом клсификационом периоду, односно, за прво и  друго тромесечје, првог полугодишта.    

Прочитајте више

Стандарди – Природа и друштво 0

Општи стандарди постигнућа – образовни стандарди за крај првог циклуса обавезног образовања Природа и друштво   1. Жива и нежива природа   У области ЖИВА И НЕЖИВА ПРИРОДА ученик/ученица: 1ПД.1.1.1.

Прочитајте више

Стендарди – Српски језик 0

Општи стандарди постигнућа – образовнистандарди за крај првог циклуса обавезног образовања Српски језик Општи стандарди постигнућа – образовни стандарди за крај првог циклуса  обавезног образовања за Српски језик садржe стандарде

Прочитајте више

Басна 0

БАСНА Овде можете пронаћи све о баснама Може бити од помоћи наставницима у припремама часова српског језика. У тексту је понуђен предлог како припремити час.     

Прочитајте више

Природа и друштво – тест бр.4 0

Тест са одговорима из предмета Природе и друштво.        

Прочитајте више

Природа и друштво – тест бр.2 0

Питања са одговорима из  предмета Природа и друштво.

Прочитајте више

Природа и друштво-тест бр.1 0

Тест са одговорима из предмета: Природа и друштва  

Прочитајте више