Бајка о рибару и рибици 0

Наставни листићи за наставну јединицу “Бајка о рибару и рибици” Листиц садржи у задатке основног, средњег и напредног нивоа.

Прочитајте више

Сабирање (II разред) 0

Преузмите документ (DOC, 5KB) Прочитајте више

Палчица -Ханс Кристијан Андерсен 1

Презентација обраде бајке “Палчица” -Ханс Кристијан Андерсена.

Прочитајте више

Креативне и мисаоне игре 1

Развој креативности код ученика је један од главних циљева, које је поставило савремено друштво, и токови у њему, пред сам образовно-васпитни систем, и ван њега.

Прочитајте више

Геометријски облици – први разред 0

Приказани су  геометриски облици које ученици треба да савладају у првом разреду.    

Прочитајте више

Наставани листић -математика 0

Наставни листић за други разред. Сабирање и одузимање до 100  

Прочитајте више

Познавање бројева до 1000 0

Задаци из математике Модели задатака по нивоима постигнућа

Прочитајте више

Математика- геометрија 1

  Модели задатака по нивоима постигнућа   Ученик треба да уочи или преброји различите геометријске фигуре на једноставнијим сликама. Треба да научи да примени научена правила у рачунању обима ако

Прочитајте више

Праћење нивоа постигнућа за I разред 0

Пред нама је табела за праћење нивоа постигнућа ученика првог разреда. Табела се односи само на постигнућа у првом клсификационом периоду, односно, за прво и  друго тромесечје, првог полугодишта.    

Прочитајте више

Стандарди – Природа и друштво 0

Општи стандарди постигнућа – образовни стандарди за крај првог циклуса обавезног образовања Природа и друштво   1. Жива и нежива природа   У области ЖИВА И НЕЖИВА ПРИРОДА ученик/ученица: 1ПД.1.1.1.

Прочитајте више

Стендарди – Српски језик 0

Општи стандарди постигнућа – образовнистандарди за крај првог циклуса обавезног образовања Српски језик Општи стандарди постигнућа – образовни стандарди за крај првог циклуса  обавезног образовања за Српски језик садржe стандарде

Прочитајте више