Праћење нивоа постигнућа за I разред 0

Пред нама је табела за праћење нивоа постигнућа ученика првог разреда. Табела се односи само на постигнућа у првом клсификационом периоду, односно, за прво и  друго тромесечје, првог полугодишта.    

Прочитајте више

Стандарди – Природа и друштво 0

Општи стандарди постигнућа – образовни стандарди за крај првог циклуса обавезног образовања Природа и друштво   1. Жива и нежива природа   У области ЖИВА И НЕЖИВА ПРИРОДА ученик/ученица: 1ПД.1.1.1.

Прочитајте више

Стендарди – Српски језик 0

Општи стандарди постигнућа – образовнистандарди за крај првог циклуса обавезног образовања Српски језик Општи стандарди постигнућа – образовни стандарди за крај првог циклуса  обавезног образовања за Српски језик садржe стандарде

Прочитајте више

Басна 0

БАСНА Овде можете пронаћи све о баснама Може бити од помоћи наставницима у припремама часова српског језика. У тексту је понуђен предлог како припремити час.     

Прочитајте више

Природа и друштво – тест бр.4 0

Тест са одговорима из предмета Природе и друштво.        

Прочитајте више

Природа и друштво – тест бр.2 0

Питања са одговорима из  предмета Природа и друштво.

Прочитајте више

Природа и друштво-тест бр.1 0

Тест са одговорима из предмета: Природа и друштва  

Прочитајте више

Математика- тест ( IVразред) 0

Задаци за четврти разред.         

Прочитајте више

Математика- тест ( IVразред) 0

Задаци за четврти разред.       

Прочитајте више

Математика- тест ( IVразред) 0

Тестови из Математике за ученике четвртог разреда. Могу бити веома корисни при провери знања, као наставни листићи.          

Прочитајте више

Математика- тест ( IVразред) 0

Задаци за четврти разред.          

Прочитајте више

Српски језик- тест бр. 4 0

Двадесет питања из Српског језика. Поред питања, ту се налазе и тачни одговори.      

Прочитајте више

Српски језик-тест бр.3 0

Двадесет питања из Српског језика. Поред питања, ту се налазе и тачни одговори.      

Прочитајте више

Српски језик- тест бр. 2 0

Двадесет питања  из Српског језика.         

Прочитајте више

Српски језик-тест бр.1 0

Двадесет питања из српског језика. Поред питања, на истом месту се налазе и тачни одговори.      

Прочитајте више