PROJEKTNA NASTAVA – Operativni plan – septembar 0

  Naša koleginica Mirjana Banović je bila velikodušna i želala da podeli ovaj veoma važan  materijal sa svojim kolegama. Mirjana koristi udžbenike  IK Freska-Vojvodina  Hvala, Mirjana!

Pročitajte više

Padovi naših kolega: Globalni plan rada (projektna nastava) 1

Koleginica Mirjana Banović iz Kovina poslala nam je Globalni plan rada nastavnika (projektna nastava). Ovo je njen rad:

Pročitajte više

Globalni plan – projektna nastava 0

U nastavku pogledajte primer forme globalnog plana za projektnu nastavu, izrađen od strane IK Eduka:

Pročitajte više

Tematski operativni plan rada – I razred 0

Tematski operativni plan rada – I razred Preuzeto Suzana Miljković 

Pročitajte više

Dopunska nastava – srpski jezik i matematika (plan) 0

Dopunska nastava – srpski jezik i matematika (plan) Materijal namenjen učenicima prvog razreda osnovne škole Autor Slađana Slađa

Pročitajte više

Plan za dopunsku nastavu – srpski jezik 0

Plan za dopunsku nastavu – srpski jezik Materijal namenjen učenicima prvog razreda osnovne škole Autor  Charlie Brown

Pročitajte više

Matematička sekcija – plan 0

Matematička sekcija – plan Materijal namenjen učenicima prvog razreda osnovne škole Autor Suzana Miljković

Pročitajte više

Plan i program od I do IV razreda (tabelarni prikaz) 0

Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja

Pročitajte više

Mali dnevnik 1

 Možda  nekome bude od koristi ili dobije ideju da sam slično napravi prema svojim potrebama Ivana Kuzmanovic

Pročitajte više

Lepo pisanje – nastavni listići 3

Lepo pisanje- nastavne jedinice Izvor: cirilica.com

Pročitajte više

Planovi i pripreme za treći razred 0

Planovi i pripreme za treći razred Izdavačke kuće “Kreativna škola” Matematika Muzička kultura   Priroda i društvo Srpski jezik

Pročitajte više

Planovi, pripreme i priručnici – prvi razred 0

U sve pripreme časova za srpski jezik, matematiku, prirodu i društvo i fiziku uključeni su i obrazovni standardi. Svet oko nas – operativni nastavni plan i program i prirpreme (prvi

Pročitajte više

Operativni nastavni plan i program za II razred 0

Operativni nastavni plan i program za DRUGI RAZRED – srpski jezik, matematika, svet oko nas, muzička kultura, likovna kultura, fizičko vaspitanje, građansko vaspitanje, zddravstveno vaspitanje, dopunska nastava za srpski jezik

Pročitajte više