Израда Развојног плана васпитно- образовне установе 0

  Законска решења – слобода избора и ограничења   Развојно планирање је у васпитно-образовним установама Србије почело 2002. године као покушај увођења промена у школе на основу испитаних потреба свих

Прочитајте више

План рада Одељенског старешине 3

Рад одељенског старешине везан је за функције и активности у оквиру одељенске заједнице. Један од најважнијих задатака одељенског старешине је развијање и неговање моралних особина и ставова иуверења ученика. Важна

Прочитајте више

План рада рецитаторске секције 0

 РЕЦИТАТОРСКА СЕКЦИЈА Циљ рада секције је да се код ученика млађег школског узраста побуди интерес за рецитовањем, учењем рецитала и игроказа. Секција подстиче развијање ученичке маште, креативности и оргиналности. Оспособљава

Прочитајте више

План рада Одељенског већа другог разреда 0

 План рада Одељенског већа другог разреда Носилац активности:  Одељењско веће другог разреда Септембар 1.Усвајање годишњих планова рада 2.Организовање допунске наставе 3.Договор о избору штампе за ученике 4.Организовање рекреативне наставе Октобар

Прочитајте више

План рада Одељењског већа првог разреда 0

 План рад Одељењског већа првог разреда      АКТИВНОСТИ НОСИЛАЦАКТИВНОСТИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 1.Усвајање планова рада2.Организовање допунске наставе3.Договор о избору дечје штампе   Одељенско веће првог разреда  СЕПТЕМБАР 1.Пријем првака у Дечји

Прочитајте више

План за I разред 0

Оперативни наставни план и програм за ПРВИ РАЗРЕД – српски језик, математика, свет око нас, музичка култура, ликовна култура, физичко васпитање, грађанско васпитање, зддравствено васпитање, допунска настава за српски језик

Прочитајте више

Народна традиција 0

Предлог планова и припрема за предмет: НАРОДНА ТРАДИЦИЈА. На дну сваког докумета налази се линк за преузимање ових планова.  

Прочитајте више

Планови – секције 1

Секције – планови Извор: http://petaosnovna.com/

Прочитајте више