назад на насловну страну

Правилници и портфолио

Kada direktor pokreće disciplinski postupak? 3

Lakše povrede radne obaveze   Ako imaš problem – seti se da, pre nego što potegneš prijavu, pogledaš statut škole u kojoj je problematični nastavnik zaposlen; moguće je da se

Прочитајте више

Oбразац за праћење… 0

Преузмите документ (DOC, 8KB) Преузмите документ (DOC, 10KB) Преузмите документ (DOC, 11KB) Преузмите документ (DOC, 9KB) Преузмите документ (DOC, 7KB) Преузмите документ (DOC, 7KB) Преузмите документ (DOC, 6KB) Преузмите документ Прочитајте више

Планирани циљеви и исходи – I разред ( I и II тромесечје) 0

Планирани циљеви и исходи ( I и II тромесечје)   uciteljica.kraljevo.com

Прочитајте више

Портфолио књига 0

Радни портфолио наставника   http://pripremazacas.wordpress.com/portfolio-nastavnika/

Прочитајте више

Обавезе наставника и запослених у школи 2

  Сви наставници и запослени у школи имају одређене радне обавезе, за чије кршење су предвиђене одређене дисциплинске мере. Ове обавезе могу бити лакше и теже; лакше се одређују статутом

Прочитајте више

Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата 0

Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава  

Прочитајте више

Стручно упутство за формирање одељења за школску 2014/15. годину (ЦЕНУС) 4

  Стручно упутство о формирању одељења и начину финансирања (ЦЕНУС) у основним и средњим школама за школску 2014/2015 годину Стручно упутство о формирању одељења и начину финансирања (ЦЕНУС) у основним

Прочитајте више

Права ученика током школовања 0

Законска је обавеза сваке школе да редовно информише своје ученике о њиховим правима и обавезама. Будући да се некако чешће догађа да их редовније информише о овом другом него о

Прочитајте више

Извештај запосленог о сталном стручном усавршавању 0

  Извештај запосленог о сталном стручном усавршавању.

Прочитајте више

Прилози портфолију 0

Прилози портфолију: – радна биографија за напредовање у звању, – показни ниво компетенција са доказима…

Прочитајте више

Приручник за планирање стручног усавршавања 0

  Приручник за планирање стручног усавршавања.

Прочитајте више

Правилник о стицању звања наставника 0

  Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручног сарадника.

Прочитајте више