назад на насловну страну

Правилници и портфолио

Стандарди – Природа и друштво 0

Општи стандарди постигнућа – образовни стандарди за крај првог циклуса обавезног образовања Природа и друштво   1. Жива и нежива природа   У области ЖИВА И НЕЖИВА ПРИРОДА ученик/ученица: 1ПД.1.1.1.

Прочитајте више