Kaко се каже: министрем или министром? 0

Разговарао је са министрем или са министром? У медијима врло често чујемо и једно и друго. Инструментал именице министар гласи министром.   Извор: pismenica.  

Прочитајте више

По мени или по мом мишљењу 1

Израз ПО МЕНИ, који се често експлоатише и предмет је разних дискусија, потпуно је исправан. Равноправан са синтагмама ПО МОМ МИШЉЕЊУ и ПРЕМА МОМ МИШЉЕЊУ. Проблем настаје ако неко жели

Прочитајте више

Јефтино или јевтино 1

Недавно смо добили критику у коментарима на један од наших текстова где је у наслову стајала реч јевтино. Наслов смо исправили, али не зато што је израз јевтино неправилан, већ зато

Прочитајте више

Бицикл или бицикло или бицикла? 2

БИЦИКЛ је именица мушког рода и једино је тако правилно да се каже. Бицикла и бицикло нису правилни облици.

Прочитајте више

Изузеци без којих би српски језик био досадан 2

Реч „морфологија“ је грчког порекла. То је наука о врстама речи, којих у нашем језику има десет. Морфологија је једна од важнијих граматичких дисциплина. Бави се именицама, заменицама, придевима, бројевима,

Прочитајте више

Речце 0

Речце или партикуле су непроменљиве речи којима се изражава лични став говорног лица према ономе што се износи реченицом. Могу се односити  на целу реченицу или само на један њен

Прочитајте више

Писање запете (зареза) 0

Запета је најважнији знак за обележавање унутрашњих односа у реченици. Будући да се у српском правопису примењују правила логичке или слободне интерпункције, граматичком анализом утврђују се могуће позиције запете. Да

Прочитајте више

Језичке заблуде у које годинама верујемо 3

Лингвисти са интернет странице Језикофил објаснили су да постоји више језичких заблуда у које годинама верујемо, али је време да се ствари мало промене. Једна од најраширенијих заблуда у српском

Прочитајте више

15 савета за писање доброг састава 0

Многи кажу да за писање морате имати дар. И вероватно су (делимично) у праву. Али, то не значи да је дар довољан и да не морате много вежбати да бисте

Прочитајте више

Кад се користи тачка и зарез (;) 1

За разлику од тачке, која има прилично поједностављену логику примене, знак тачка и зарез нема тако широку употребу и подлеже тачно дефинисаним правилима. Kада овај знак нађемо у неком тексту,

Прочитајте више

Знакови за обележавање грешака у писању 1

Ако желите да будете темељни у исправљању писмених радова својих ученика, ту смо да помогнемо. Ових десетак знакова ће вам бити довољни да то постигнемо, а ако ђаке обучите да

Прочитајте више

Потписати или подписати? 0

Док смо писали наслов овог текста, програмчић који проверава граматичке и правописне грешке нас је већ опоменуо да је један од ова два облика неправилно написан. Знате, оном црвеном рецкавом

Прочитајте више

Добро дошли или добродошли? 1

Чак и наставници овде често греше. Много постера смо овог септембра видели на којима пише „Добродошли прваци!”. А не би требало. Требало би да пише: „Добро дошли прваци!”. Зато што

Прочитајте више

Граматичка лекција – како се граде суперлативи 2

Cуперлатив је други степен поређења у српском језику. Гради се додавањем перфекса НАЈ на компаратив (први степен поређења). Битно је напоменути да се суперлативи пишу као једна реч: НАЈЛЕПШИ, НАЈПАМЕТНИЈИ,

Прочитајте више

Писање речце НЕ уз именице, придеве, глаголе 0

I неважећи, никако не важећи Одрична речца не се врло често пише одвојено од глаголских облика. Када глаголски прилог садашњи добија придевску функцију (нпр.неважећи ‘који не важи, који је изгубио

Прочитајте више