Израда Развојног плана васпитно- образовне установе

август 30 19:11 2014

 

Законска решења – слобода избора и ограничења

 

Развојно планирање је у васпитно-образовним установама Србије почело 2002. године као покушај увођења промена у школе на основу испитаних потреба свих актера школе (наставника, ученика, родитеља …).
На основу испитаних потреба и одабраних приоритета школе су израђивале развојне планове као стратешки документ којим планирају остварење своје визије развоја за одређени период. Од тада па до данас израда развојног плана је законска обавеза сваке В-О установе. Првих година израда плана је била регулисана само кровним законом. Данас се правни основ за израду плана налази и у законима о основној и средњој школи. Самим тим ситуација је сложенија.

Када актив за развојно планирање почиње израду развојног плана своје школе или вртића неопходно је да се упозна са члановима закона којима се израда ближе одређује- чланови су наведени у Стручном упутству о начину израде школске документације које је донело MPNTR R . Србије 27. августа 2014. (link)

У тексту који следи наведен је у потпуности члан 49. Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013) који прописује кључна питања везана за развојни план.

Развојни план установе

Члан 49

  • Установа има развојни план.Развојни план установе јесте стратешки план развоја установе који садржи приоритете у остваривању образовно-васпитног рада, план и носиоце активности, критеријуме и мерила за вредновање планираних активности и друга питања од значаја за развој установе.
  • Развојни план установе доноси се на основу извештаја о самовредновању и извештаја о остварености стандарда постигнућа и других индикатора квалитета рада установе.Развојни план доноси орган управљања, на предлог стручног актива за развојно планирање, за период од три до пет година.У поступку осигурања квалитета рада установе вреднује се и остваривање развојног плана установе.
  • Из наведеног члана проистиче да школа има слободу у избору не само форме и структуре, већ и садржаја који ће се у развојним активностима појавити. Наравно, активности логично проистичу из одабраних приоритета који се најчешће дефинишу исто као и развојни циљеви (нпр. приоритет је унапређење међуљудских односа у школи или повећање активности ученика на часовима).
  • Важно је обратити пажњу на временски распоред планираних активности пошто се план доноси за више година (да се избегне оптерећење или недостатак активности у некој години реализације).

Чланом 26. Закона о основном образовању и васпитању (линк) и чланом 9. Закона о средњем образовању и васпитању (link је прописано шта развојни план садржи, чиме се донекле ограничава слобода у избору садржаја. Школа и даље може планирати садржаје по свом избору, али ови који су прописани у наведеним законима се морају узети у обзир. Међутим и у овим прописаним садржајима постоји слобода избора од стране школе. Како ће школа планирати мере и планове који су прописани поменутим законима зависи од саме школе (нпр. школа је дужна да планира мере превенције осипања ученика, а то ће учинити навођењем активности специфичних за ту школу). Униформност се појављује у случају решавања проблема на исти начин, те одатле може да следи закључак да нема довољно слободе у избору.

Школе планиране развојне активности углавном наводе у оквиру области квалитета рада установе (Школски програм и годишњи план рада, Настава и учење, Образовна постигнућа ученика, Подршка ученицима, Етос, Организација рада школе и руковођење, Ресурси). То је вероватно зато што се при изради развојног плана, између осталог полази од резултата самовредновања (члан 49. горе наведен) које је школа у обавези да реализује по Правилнику о вредновању квалитета рада установе (члан 5. и 12.) .(link)

У пракси се срећу и другачија решења. Неке школе развојне активности приказују кроз наведене приоритете и развојне циљеве. Да ли ће користити једну од наведених форми приказа садржаја плана , или неку сасвим нову, то зависи од саме школе. Важно је уклопити сопствене жеље и могућности у постојећа законска решења која се наравно могу и мењати за нове потребе актера школе.

 

http://hoko1.blogspot.com

 

  Categories:

Тренутно нема коментара!

Започните коментарисање.

Додајте коментар

Ваши подаци ће бити безбедни! Ваша имејл адреса ће бити видљива само администраторима сајта. Коментаре који садрже говор мржње, псовке и увреде, као и коментаре који се не односе на вест коју коментаришете, нећемо објавити. Из безбедносних разлога, неће бити објављени ни линкови ка другим сајтовима.