Када ученик или његов родитељ имају право да поднесу приговор на оцену?

октобар 01 16:07 2017

У Предлогу закона о основама система образовања и васпитања члан 82. мења се и гласи:

„Ученик основног и средњег образовања и васпитања, његов родитељ, односно други законски заступник има право да поднесе:

1) приговор на оцену из предмета добијену на усменом одговарању у току школске године;

2) приговор на оцену из предмета добијену на контролном или писменом задатку током школске године;

3) приговор на оцену из владања током школске године;

4) приговор на закључну оцену из предмета и владања на крају првог и другог полугодишта;

5) приговор на испит.

Наставник је дужан да у случају оцењивања из става 1. тачка 2) овог члана ученику омогући да приликом саопштења оцене добије копију контролног или писменог задатка.

Приговор на оцену из става 1. тач. 1)-3) овог члана подноси се директору школе у року од пет радних дана од дана саопштења оцене.

Приговор на оцену из става 1. тачка 4) овог члана подноси се директору школе у року од три дана од дана добијања ђачке књижице, односно сведочанства, осим за ученике завршних разреда у року од 24 сата.

Приговор на испит из става 1. тачка 5) овог члана подноси се директору школе, у року од 24 сата од саопштења оцене на испиту.

Директор школе, у сарадњи са стручним сарадником и одељенским старешином, одлучује о приговору из става 1. тач. 1)-3) овог члана у року од три дана, односно у року од 24 сата о приговору из става 1. тач. 4) и 5) овог члана, претходно прибављајући изјаву наставника.

Директор је дужан да предметном наставнику на чију оцену је уложен приговор и подносиоцу приговора, одлуку достави у року од три дана од дана њеног доношења.

Ако оцени да је приговор основан и да оцена није јавно саопштена, образложена, односно да оцењивање није у складу са прописима, директор поништава оцену, појачава педагошко-инструктивни рад са наставником у установи и решењем образује комисију за проверу знања ученика, преглед и поновно оцењивање писменог или другог рада ученика. Комисија има три члана, од којих су два стручна за предмет, односно област предмета.

Уколико се утврди да закључна оцена није изведена у складу са прописима, директор поништава и враћа оцену одељењском већу на разматрање и закључивање.

Наставник чија оцена је поништена упућује се и на стручно усавршавање за област оцењивања и комуникацијских вештина.

Уколико појачани педагошко-инструктивни рад у установи и стручно усавршавање наставника не дају позитиван резултат, директор је у обавези да захтева стручно педагошки надзор над радом наставника од стране просветног саветника.

Ако директор у сарадњи са стручним сарадником и одељењским старешином оцени да је приговор на оцену из владања основан и да оцењивање није у складу са прописима упућује захтев одељењском већу за разматрање и поновно одлучивање, уз учешће стручних сарадника.

Ако директор утврди да закључна оцена из предмета није изведена у складу са прописима или је приговор из других разлога основан, решењем поништава закључну оцену и упућује ученика на полагање испита.

Ако утврди да је оцена на испиту изведена противно прописима, поништиће испит и упутиће ученика на поновно полагање испита. Испит се организује у року од три дана од дана подношења приговора.

Уколико школа нема потребан број стручних лица за одговарајући предмет, ангажује стручно лице из друге школе.

Наставник чија оцена је оспорена или на чији је предлог утврђена закључна оцена, не може да буде члан комисије.

Када је поништен испит директор образује нову комисију у чијем саставу не могу да буду чланови комисије чији је испит поништен.

Оцена комисије је коначна.

Ако директор донесе одлуку да приговор није основан, подносилац приговора има право приговора на одлуку директора просветном саветнику.

Просветни саветник дужан је одлучити по приговору на одлуку директора у року од седам дана.

Просветни саветник доставља одлуку о приговору директору установе и подносиоцу приговора у року од три дана од дана доношења одлуке.“

О б р а з л о ж е њ е

Предложене измене имају за циљ да отклоне могуће препреке у остваривању права ученика, родитеља или другог законског заступника на приговор на оцену, пре свега током трајања школске године.

У пракси се највећи проблем јавља код оцена на контролним и писменим задацима чије копије наставници нерадо дају ученицима, па је једини начин да родитељ у њих има увид посета наставнику током Отворених врата. Отворена врата се, пак, организују једном до два пута месечно, и стога је немогуће добити увид у копију контролног или писменог задатка у року који је предвиђен за приговор. Такође, упркос чињеници да је копију контролног и писменог задатка врло лако могуће направити на лицу места простим фотографисањем уз помоћ мобилног телефона, наставници то често не дозвољавају уз неоправдани изговор да је то законом забрањено. Да би се родитељи и законски старатељи поштедели оваквих произвољних тумачења, предложено је раздвајање приговора на оцену добијену током усменог одговарања и на контролном или писменом задатку у току године, као и додавање посебног става којим се дефинише дужност наставника да ученику омогући прављење копије контролног или писменог задатка, како би родитељ или други законски старатељ могао правовремено уложити жалбу на оцену, у случају да сматра да она није заслужена.

Друга предложена измена односи се на продужетак рока за улагање приговора на оцену добијену током трајања школске године са три на пет дана од саопштења оцене. Рок од три дана је сувише кратак за родитеље и друге законске старатеље који су запослени.

Трећа предложена измена има за циљ да ученика, родитеља и другог законског старатеља заштити од евентуалне непожељне самовоље директора, тако што предвиђа могућност улагања приговора вишој инстанци у случајевима када директор својом одлуком одбије приговор родитеља или законског старатеља.

Извор: ОВДЕ

 

  Categories:
напишите коментар

10 коментара

 1. октобар 01, 20:44 #1 Božović Vladan

  Kakvo vređanje i ponižavanje prosvetnih radnika, pa bih čak mogao da kažem i i iživljavanje nad profesorima, pa i na direktorima. Nje ni čudo što u strahu od ovih imbecilnosti i budalaština nastavnici dele petice kao konfete. Ako je to i bio cilj ja se izvinjavam, dobili ste petičarsku naciju koja nema veze sa mozgom….čestitam.

  Одговорите на овај коментар
  • фебруар 06, 02:20 Daliborka

   Iživljavanje nad decom od strane nastavnika. Šta raditi kada nastavnik ne oceni pravedno, šts kada zaključi ocenu koja ne odgovara aritmetičkoj sredini i znanju učenika? A na sve to nastavnici jedni druge štite… Ima mnogo takvih slučajeva. Takođe, njihovi štrajkovi… Uvek su oni nezadovoljni. Kakav primer daju deci? Na početku svake godine štrajkuju, podlenjeg časa ne žele da pitaju decu da poprave ocenu. Imaju li ti nastavnici svoju decu? Ili oni ne pripadaju istom sloju i uvek su zašićeni. Trebao bi ministar prosvete da se pozabavi malo nastavnicima… Oni su tu da motivišu i nauče decu. Ima još mnogo toga da se kaže, ali.ne treba puno pričati već učiniti nešto po tom pitanju, a zna se ko je nadležan za to!

   Одговорите на овај коментар
  • март 07, 09:01 Кокоци

   И наставници греше. Коректни наставници су спремни да своју грешку исправе. Ово је само за оне који су некоректни или им недостаје неко знање. На пример, не умеју да саставе тест како ваља, па оштете ученика! И не желе да исправе грешку! То сам доживела као родитељ.А као наставник десило ми се на почетку радног века да погрешим, и своју грешку сам исправила кад ми је скренута пажња.

   Одговорите на овај коментар
 2. октобар 02, 00:01 #2 Nina

  Potpuno se slazem. Vise ocigledno ne vredi davati druge ocene sem petice. Svima, pausalno.

  Одговорите на овај коментар
  • децембар 18, 20:26 Tanja

   Šta sa nastavnicima fizičkog,koji redovno ništa ne rade sa devom,bace im loptu i ceo čas divane sa kolegom. Onda im le čuda,padne na pamet da ocenjiju idaju 3 i 4 onima koji redovno rade fizičko. A oni koji sede i sete se da rade kada je ocdnjivanje,dobiju 5. Možda su bolje uradili ali nisu li druga deca tako kažnjena?

   Одговорите на овај коментар
 3. јун 13, 02:04 #3 Недељко

  Да ли се појачава педагошко-инструктивни рад са наставником, уколико се утврди да није добро закључена оцена из владања? Тај део ми није најјаснији, а веома ми је битан.

  Одговорите на овај коментар
 4. јун 20, 17:20 #4 Vesna

  Moje dete završava treću godinu gimnazije opšti smer. Izostajala je sa dosta časova zbog sportskih takmičenja nastupajući za školu i klub. Zbog toga su joj iz nekih predmeta smanjene ocene, jer nije bila aktivna na časovima. Rukomet je u pitanju. Učestvovala i osvajala sa ekipom prvo mesto na opštinskom, okružnom, međuokružnom i državnom prvenstvu predstavljajući školu. Učesnik i svetskog školskog prvenstava Dohi. Sa klubom je prvak Vojvodine i Srbije za 2001. godište, a u seniorskog ligi prvak PRLS. Da li imam pravo da uložim žabu na ocene?
  Jedan od profesora mi je rekao :”Oni nisu sportska gimnazija”
  Inače sam isto prosvetni radnik

  Одговорите на овај коментар
 5. децембар 14, 15:04 #5 Marija

  Strasno,a sta ako ucenik prepisuje bezocno,a ne smes da mu oduzmes mobilni telefon ili papir na kome je napisano,a rad je nesamostalan, jer ga je neko drugi uradio?
  Da li nastavnik moze da se zali na nepostovanje licnosti i predmeta? Cinjenica da vise skoro niko ne cita knjige, tj.lektiru,vec sve prepisuju sa interneta,tako da se ocena iz pismenog i usmenog dela moze drasticno razlikovati. Ko ce zastitii nastavnika od bahatih ucenika i roditelja?

  Одговорите на овај коментар
 6. децембар 18, 20:12 #6 Tanja

  Šta ćemo sa nastavnicima koji postavljaju pitanja npr. lanac ishrane ,sa deci nepoznatim životinjama? Ne pominju se u 4 udžbenika vezana za predmet. Šta sa onima koji za tačan odgovor priznaju samo ono što su izdiktirali, iako u udžbenicima piše drugačije?

  Одговорите на овај коментар

Додајте коментар

Ваши подаци ће бити безбедни! Ваша имејл адреса ће бити видљива само администраторима сајта. Коментаре који садрже говор мржње, псовке и увреде, као и коментаре који се не односе на вест коју коментаришете, нећемо објавити. Из безбедносних разлога, неће бити објављени ни линкови ка другим сајтовима.