Obaveze vaspitača

jul 24 09:02 2014

Obaveze vaspitača:

1. Planiranje, programiranje, ostvarivanje i vrednovanje obrazovno-vaspitnog rada

 • poznaje strukturu programa vaspitnog i vaspitno-obrazovanog rada;
 • razume ulogu obrazovnih sadržaja u ostvarivanju ciljeva i zadataka vaspitanja i obrazovanja;
 • razume povezanost između ciljeva, zadataka, sadržaja, metoda i oblika rada;
 • razume interdisciplinarnu prirodu obrazovnih sadržaja;
 • koristi didaktičke i metodičke principe uspešnog planiranja vaspitnog i vaspitno-obrazovanog rada;
 • planira vaspitno-obrazovni rad u skladu sa razvojnim nivoom vaspitne grupe
 • poznaje mogućnosti i ograničenja različitih tipova aktivnosti;
 • planira raznovrsne tipove aktivnosti;
 • zna da povezuje različite metode i oblike rada u procesu učenja;
 • zna da kreira podsticajnu sredinu za učenje i razvoj dece;
 • bira sadržaje, metode, oblike i tehnike rada u skladu sa uslovima u kojima radi;
 • podstiče izgradnju zajedništva u vaspitnoj grupi;
 • zna da prilagođava zahteve razvojnim nivoima dece i stilovima učenja dece;
 • primenjuje individualni pristup deci u procesu vaspitno-obrazovnog rada;
 • razume ulogu dečijih radova u vaspitno-obrazovnom procesu;
 • poznaje kriterijume dečije literature i didaktičkih sredstava za ostvarivanje vaspitno-obrazovnog rada;
 • pomaže deci u nalaženju i izboru materijala za različite aktivnosti;
 • koristi raznovrsna didaktička sredstva i različitu literaturu;
 • poznaje različite načine ostvarivanja slobodnih aktivnosti i drugih oblika rada da decom;
 • koristi istraživački pristup u vaspitno-obrazovnom procesu;
 • analizira sopstveni vaspitno-obrazovnom rad;

2. Praćenje razvoja i postignuća deteta

 • razume kako se deca razvijaju i kako uče;
 • poznaje različite načine vrednovanja postignuća deteta;
 • zna da prati i vrednuje postignuća dece u procesu učenja;
 • prati individualni razvoj i napredovanje deteta i razvoj grupe u celini;
 • razume vrednovanje postignuća u funkciji podrške napredovanju deteta;
 • podržava inicijativu dece, motivaciju za rad i spontano stvaralačko izražavanje;
 • poštuje principe redovnosti u davanju povratnih informacija o ostvarenim rezultatima;
 • uvažava ličnost deteta u davanju povratnih informacija o ostvarenim rezultatima;
 • pomaže detetu da prepozna svoje potrebe i emocije i izrazi ih na odgovarajući način;
 • poznaje načine i tehnike podsticanja procesa samovrednovanja;
 • zna da stvara atmosferu poštovanja različitosti;
 • uvažava inicijativu i slobodu iskazivanja misli, stavova i uverenja kod deteta;
 • razvija naviku za pažljivim rukovanjem didaktičkim materijalima kod dece;

3. Saradnja sa kolegama, porodicom i lokalnom zajednicom

 • gradi atmosferu međusobnog poverenja sa svim učesnicima u vaspitno-obrazovnom procesu;
 • poznaje i primenjuje principe uspešne komunikacije sa svim učesnicima u vaspitno-obrazovnom procesu;
 • razume važnost negovanja partnerskog odnosa sa porodicom deteta;
 • primenjuje individualni i grupni savetodavni rad sa roditeljima;
 • poštuje princip privatnosti u saradnji sa porodicom i kolegama;
 • poštuje ličnost roditelja prilikom davanja povratnih informacija;
 • razmenjuje informacije o detetu sa roditeljima poštujući princip redovnosti;
 • poznaje različite oblike saradnje sa porodicom radi obezbeđivanja podrške razvoju deteta;
 • održava dobre profesionalne odnose sa kolegama;
 • razume važnost timskog rada u ustanovi;
 • razmenjuje zapažanja i iskustva sa kolegama;
 • poznaje različite oblike saradnje sa lokalnom zajednicom u cilju ostvarivanja vaspitno-obrazovnih ciljeva i zadataka;
 • sarađuje u organizovanju različitih oblika predstavljanja dečjeg stvaralaštva;
 • razume važnost saradnje sa stručnim institucijama;

4. Rad sa decom sa smetnjama u razvoju

 • razume značaj uticaja vršnjaka i sredine na razvoj i obrazovanje dece sa smetnjama u razvoju;
 • razume značaj stvaranja atmosfere poštovanja različitosti;
 • poznaje načine uključivanja dece sa smetnjama u razvoju u vaspitno-obrazovnom procesu;
 • zna da organizuje aktivnosti za uključivanje učenika sa smetnjama u razvoju u obrazovno-vaspitni rad;
 • razume značaj principa individualizacije procesa učenja dece sa smetnjama u razvoju;
 • poznaje važnost praćenja, individualnog napredovanja i postignuća dece sa smetnjama u razvoju;
 • razume značaj obezbeđivanja odgovarajuće fizičke sredine za adekvatno uključivanje dece sa smetnjama u razvoju u vaspitno-obrazovni proces;

5. Profesionalni razvoj

 • poznaje značaj kontinuiranog profesionalnog razvoja;
 • upoznat je sa različitim oblicima i načinima stručnog usavršavanja;
 • razume načine i tehnike planiranja stručnog usavršavanja;
 • poznaje strukturu stručnih tela na nivou ustanove;
 • poznaje elemente za planiranje sopstvenog stručnog usavršavanja;
 • učestvuje u raznim oblicima stručnog usavršavanja;
 • prati razvoj savremene literature i obrazovne tehnologije;

6. Dokumentacija

 • zna propise iz oblasti obrazovanja i vaspitanja;
 • poznaje prava i dužnosti na radnom mestu;
 • upoznat je sa dokumentacijom na nivou ustanove;
 • razume svrhu pedagoške dokumentacije;
 • zna da vodi propisanu i potrebnu dokumentaciju;
 • čuva poverljive podatke o detetu/učeniku i njegovoj porodici;
 • vodi evidenciju o učešću u raznim oblicima stručnog usavršavanja;
  Categories:
napišite komentar

2 komentara

 1. jul 24, 12:56 #1 Mirjana J.

  Vospituvacot si gi znae svoite obvrski kon rabotata,dosledno se odnesuva kon profesijata,daruva ljubov i znaenje na vospitanicite,kulturno se odnesuva so roditelite,no drzavata ne znae kolku treba vakvite profesii—-luge da se pocituvaat,tie vredat i treba da imaat plata za normalen zivot.

  Odgovorite na ovaj komentar
 2. jul 24, 14:04 #2 Ana

  VOLIM SVOJ POZIV !!!

  Odgovorite na ovaj komentar

Dodajte komentar

Vaši podaci će biti bezbedni! Vaša imejl adresa će biti vidljiva samo administratorima sajta. Komentare koji sadrže govor mržnje, psovke i uvrede, kao i komentare koji se ne odnose na vest koju komentarišete, nećemo objaviti. Iz bezbednosnih razloga, neće biti objavljeni ni linkovi ka drugim sajtovima.