Обавезе васпитача

јул 24 09:02 2014

Обавезе васпитача:

1. Планирање, програмирање, остваривање и вредновање образовно-васпитног рада

 • познаје структуру програма васпитног и васпитно-образованог рада;
 • разуме улогу образовних садржаја у остваривању циљева и задатака васпитања и образовања;
 • разуме повезаност између циљева, задатака, садржаја, метода и облика рада;
 • разуме интердисциплинарну природу образовних садржаја;
 • користи дидактичке и методичке принципе успешног планирања васпитног и васпитно-образованог рада;
 • планира васпитно-образовни рад у складу са развојним нивоом васпитне групе
 • познаје могућности и ограничења различитих типова активности;
 • планира разноврсне типове активности;
 • зна да повезује различите методе и облике рада у процесу учења;
 • зна да креира подстицајну средину за учење и развој деце;
 • бира садржаје, методе, облике и технике рада у складу са условима у којима ради;
 • подстиче изградњу заједништва у васпитној групи;
 • зна да прилагођава захтеве развојним нивоима деце и стиловима учења деце;
 • примењује индивидуални приступ деци у процесу васпитно-образовног рада;
 • разуме улогу дечијих радова у васпитно-образовном процесу;
 • познаје критеријуме дечије литературе и дидактичких средстава за остваривање васпитно-образовног рада;
 • помаже деци у налажењу и избору материјала за различите активности;
 • користи разноврсна дидактичка средства и различиту литературу;
 • познаје различите начине остваривања слободних активности и других облика рада да децом;
 • користи истраживачки приступ у васпитно-образовном процесу;
 • анализира сопствени васпитно-образовном рад;

2. Праћење развоја и постигнућа детета

 • разуме како се деца развијају и како уче;
 • познаје различите начине вредновања постигнућа детета;
 • зна да прати и вреднује постигнућа деце у процесу учења;
 • прати индивидуални развој и напредовање детета и развој групе у целини;
 • разуме вредновање постигнућа у функцији подршке напредовању детета;
 • подржава иницијативу деце, мотивацију за рад и спонтано стваралачко изражавање;
 • поштује принципе редовности у давању повратних информација о оствареним резултатима;
 • уважава личност детета у давању повратних информација о оствареним резултатима;
 • помаже детету да препозна своје потребе и емоције и изрази их на одговарајући начин;
 • познаје начине и технике подстицања процеса самовредновања;
 • зна да ствара атмосферу поштовања различитости;
 • уважава иницијативу и слободу исказивања мисли, ставова и уверења код детета;
 • развија навику за пажљивим руковањем дидактичким материјалима код деце;

3. Сарадња са колегама, породицом и локалном заједницом

 • гради атмосферу међусобног поверења са свим учесницима у васпитно-образовном процесу;
 • познаје и примењује принципе успешне комуникације са свим учесницима у васпитно-образовном процесу;
 • разуме важност неговања партнерског односа са породицом детета;
 • примењује индивидуални и групни саветодавни рад са родитељима;
 • поштује принцип приватности у сарадњи са породицом и колегама;
 • поштује личност родитеља приликом давања повратних информација;
 • размењује информације о детету са родитељима поштујући принцип редовности;
 • познаје различите облике сарадње са породицом ради обезбеђивања подршке развоју детета;
 • одржава добре професионалне односе са колегама;
 • разуме важност тимског рада у установи;
 • размењује запажања и искуства са колегама;
 • познаје различите облике сарадње са локалном заједницом у циљу остваривања васпитно-образовних циљева и задатака;
 • сарађује у организовању различитих облика представљања дечјег стваралаштва;
 • разуме важност сарадње са стручним институцијама;

4. Рад са децом са сметњама у развоју

 • разуме значај утицаја вршњака и средине на развој и образовање деце са сметњама у развоју;
 • разуме значај стварања атмосфере поштовања различитости;
 • познаје начине укључивања деце са сметњама у развоју у васпитно-образовном процесу;
 • зна да организује активности за укључивање ученика са сметњама у развоју у образовно-васпитни рад;
 • разуме значај принципа индивидуализације процеса учења деце са сметњама у развоју;
 • познаје важност праћења, индивидуалног напредовања и постигнућа деце са сметњама у развоју;
 • разуме значај обезбеђивања одговарајуће физичке средине за адекватно укључивање деце са сметњама у развоју у васпитно-образовни процес;

5. Професионални развој

 • познаје значај континуираног професионалног развоја;
 • упознат је са различитим облицима и начинима стручног усавршавања;
 • разуме начине и технике планирања стручног усавршавања;
 • познаје структуру стручних тела на нивоу установе;
 • познаје елементе за планирање сопственог стручног усавршавања;
 • учествује у разним облицима стручног усавршавања;
 • прати развој савремене литературе и образовне технологије;

6. Документација

 • зна прописе из области образовања и васпитања;
 • познаје права и дужности на радном месту;
 • упознат је са документацијом на нивоу установе;
 • разуме сврху педагошке документације;
 • зна да води прописану и потребну документацију;
 • чува поверљиве податке о детету/ученику и његовој породици;
 • води евиденцију о учешћу у разним облицима стручног усавршавања;
  Categories:
 1. јул 24, 12:56 #1 Mirjana J.

  Vospituvacot si gi znae svoite obvrski kon rabotata,dosledno se odnesuva kon profesijata,daruva ljubov i znaenje na vospitanicite,kulturno se odnesuva so roditelite,no drzavata ne znae kolku treba vakvite profesii—-luge da se pocituvaat,tie vredat i treba da imaat plata za normalen zivot.

  Одговорите на овај коментар
 2. јул 24, 14:04 #2 Ana

  VOLIM SVOJ POZIV !!!

  Одговорите на овај коментар

Додајте коментар

Ваши подаци ће бити безбедни! Ваша имејл адреса ће бити видљива само администраторима сајта. Коментаре који садрже говор мржње, псовке и увреде, као и коментаре који се не односе на вест коју коментаришете, нећемо објавити. Из безбедносних разлога, неће бити објављени ни линкови ка другим сајтовима.