Одобрен први уџбеник из информатике – ево шта ће петаци учити од септембра

март 26 19:54 2018

Информатика и рачунарство 5 издавачке куће БИГЗ школство је први одобрен уџбеник у Србији, усклађен с новим Програмом наставе и учења. Како je Информатика и рачунарство обавезан предмет од септембра ове године, ученици петог разреда основне школе моћи ће прва знања из овог предмета да стичу из квалитетног, савременог и креативног уџбеника. Овај уџбеник подржава активно учење, остваривање дефинисаних исхода, међупредметно повезивање и алгоритамски начин размишљања.

Др Марина Петровић, Зорица Прокопић и Јелена Пријовић ауторке су најсавременијег уџбеника Информатике и рачунарства за 5. разред основне школе. Будући да је реч о сада већ обавезном предмету који подразумева дигиталну писменост, незаобилазан део уџбеничког комплета је и електронски уџбеник. Сви садржаји е-уџбеника подстичу ангажовање ученика и њихов истраживачки дух, развијају индивидуалне стилове учења, омогућавају забавније, занимљивије и једноставније стицање знања. Електронски уџбеник је обогаћен бројним мултимедијалним садржајима: фотографијама, звучним и видео-записима, 3D моделима и анимацијама, интерактивним тестовима за проверу знања, презентацијама и додатним текстовима за проширивање знања.

О предностима уџбеника Информатика и рачунарство 5 и његовом концепту за Зелену учионицу говори једна од његових ауторки др Марина Петровић, доктор методике информатике.

По чему је уџбеник Информатика и рачунарство 5 издавачке куће БИГЗ школство јединствен?

– Уџбеник и додатни материјали који га прате су јединствени по концепту и методичкој обради лекција које су припремане тако да се ученик сам може њима послужити као самосталним и свеобухватним изворима знања. Са друге стране, водили смо рачуна и о томе да лекције обрадимо тако да и наставницима олакшамо припрему за реализацију наставе. Наставник може, пратећи овај уџбеник уз помоћ богате методичке апаратуре успешно да реализује све тражене теме и да постигне жељене циљеве овог предмета. Поред обавезних делова за понављање наученог, ту су и питања и задаци која могу бити домаћи задаци, а такође се могу наћи и бројни налози ученицима који подстичу на креативно размишљање, истраживање и повезивање градива.

Шта је суштина концепта који сте применили у уџбенику?

– Основа концепта уџбеника је да на годишњем нивоу оствари постављени циљ плана и програма за овај узраст, а то је тежња да се кроз кратак и суштински важан текст, примере за углед, задатке за вежбу, питања за размишљање и занимљивости побуди радозналост, жеља за учењем и за даљим истраживањем у областима које обухватају информатика и рачунарство.

Задатак уџбеника и е-уџбеника је да помогне наставнику и ученику да савладају постављен план и програм, односно да научи ученике како да користе рачунар за обраду текста и слика, како да сниме звук, направе филм и све то да споје у једну презентацију. Затим их очекују теме о томе како да користе интернет и друге технологије безбедно и одговорно. У оквиру теме Рачунарство бавиће се програмирањем где ће научити како да направе своју рачунарску игрицу.

У остварењу тог циља, наставницима и ученицима знатно ће помоћи и електронски уџбеник у коме се налазе дигитални материјали који прате градиво за овај предмет уз велики број мултимедијалних прилога, интерактивних вежби и решених примера.

На који начин подржава активно учење и остваривање дефинисаних исхода?

Сваку наставну тему почели смо прегледом планираних исхода за ученике. Да бисмо то и постигли применили смо подсећање и повезивање са претходним градивом ангажујући ученика да размишља о темема које повезују старо и ново знање. Задаци за истраживање и размишљање током рада подстичу ђака да продуби неке делове наставне теме за које није било места или потребе да се у уџбенику детаљније обрађују а представљају важну надградњу знања за ученика. Мотивацију за даље истраживање смо дали кроз делове у лекцијама које смо назвали Сазнај више а у којима смо се трудили да поставимо занимљивости везане за тему, а које дају ученику увид у место које тема има у ширем друштвеном контексту.

У наставној теми Рачунарство, а и у другим где је било могуће, уводили смо поступно поступке и процедуре решавања проблема по принципима проблемске наставе развијајући алгоритамски начин мишљења код ученика.

Питања за проверу знања су намењена првенствено ученицима за проверу знања из лекције и прате педагошки принцип „од лакшег ка тежем“. Ова питања су уједно намењена и наставницима као модел како да формирају своје контролне вежбе и задатке јер су прављени у складу са Блумовом таксономијом образовних циљева и дотичу свих шест нивоа постигнућа код ученика.

У којој мери уџбеник омогућава међупредметно повезивање?

У начину реализације плана и програма за овај предмет на више места је назначено да се води рачуна о корелацији са садржајима других предмета. Ту смо посебну пажњу посветили креативном осмишљавању примера за рад на пројектним задацима и укључили многе предмете (математика, биологија, географија, историја, српски језик, музичка култура…). Дати примери у уџбенику и електронском додатку су из свакодневног живота, интердисциплинарни, односно повезани са проблемима из других предмета. Идеја је била да се кроз конкретне примере ученици упознају са могућностима примене конкретних знања и вештина у свакодневном животу.

Наравно, и кроз уводни, односно мотивациони део и “сазнај више” дотакли смо се различитих садржаја других предмета са жељом да се знање не парцелише на предмете већ повезује у јединствену целину.

Корелацију са предметом математика смо остварили у највећој могућој мери и због захтева који су постављени у програму, па смо направили поређење са математичким скуповима и логичким операцијама, појаснили појам координатног система који у овом узрастс још није рађен на математици, детаљно приказали Еуклидов алгоритам као математички начин за рачунање НЗД и слично. Кроз цео уџбеник се бавимо кључним и непознатим речима, стварајућу један интегрални речник и повезујући са садржајима српског језика.

Како сте приступили обради наставне теме Рачунарство? Да ли је по Вашем мишљењу реално очекивати да сви ученици савладају програмирање у петом разреду?

Размишљајући о томе који програм за тему Рачунарство да одаберемо, водили смо се идејом да буде занимљиво, визуелно и интуитивно лако. Избор је пао на Скреч, софтвер који служи управо за учење програмирања. Многи наставници су такође изабрали овај софтвер за учење програмирања, како у петом разреду основне школе тако и у првом разреду средње школе за оне који се први пут срећу са програмирањем. Мислим да није потребно посматрати много строго и формално постигнуће свих ученика и бавити се статистикама које умеју, на крају године, да буду неумољиве. Дакле, веома је важно да се код ученика створе представе о томе шта је алгоритам, шта је програм, шта је програмирање, како тече процес развоја једног софтвера и да се кроз игру ученик упозна са основама програмирања и програмским структурама. Наша идеја водиља је била да се кроз игру и мотивацију постепено ученик уводи свет програмирања, односно да се не уништи природна радозналост код ученика овог узраста. Свима је јасно да је програмирање најтраженији посао данас, а верујем да ће још дуго бити актуелан па се због тога доста погледа баца ка школи која би требало да се тиме позабави. Наравно, не очекује се и није потребно да сви постану програмери. Овом свету су потребни и лекари, и музичари, и сликари и многа друга занимања, али је добро да сви они имају алгоритамски начин размишљања, приступ решавању проблема кроз анализу и синтезу, развијено дедуктивно и логичко размишљање. То ће им користити у даљем животу, чиме год одлуче да се баве.

 1. март 28, 09:40 #1 Ljiljan

  Moja devojcica ide u II razred OS na zalost nema predmet u skoli vezan za racunare. Skrech I i II nivo je savladala u prvom razredu odlicna je u tome bez problema pravi zanimljive animacije i igrice. Pored Word-a Exel-a Pover pointa koje je lako i brzo savladala sada uci C++ da za neki dan ce napuniti 9 godina i sve to zna. Sta ce njoj skola ponuditi kao izazov u 5 razredu ocigledno nista. Jer taj isti Skrech deca u svetu uce od 6-te godine kao obavezan predmet a u 5 se uveliko uvode u ozbiljne programske jezike. Ja kao mama pitam gde smo mi tu. Znam da moje dete trci ispred ali nije jedina ima mnogo takve dece a u svetu je to najnormalnije. Hteli ne hteli zaostajemo

  Одговорите на овај коментар
 2. април 03, 17:33 #2 Mićko

  Bavim se kompjuterima 25 godina, od sredine osnovne škole u vreme Galaksije, ali gledajući ovu stranicu sa Sound Recorder-om, deluje mi kao da će deca morati da uče nešto što su realno gluposti. Ne vidim svhru u opterećivanju dečijih glava potpuno proizvoljnim programčićima vrlo sumnjive upotrebne vrednosti. Decu treba naučiti osnovama a ostalo prepustiti njihovim interesovanjima, nekoga možda zanima Sound Recorder ili neki ozbiljni alat za audio produkciju a nekoga možda softver za matematiku, ilustraciju ili nešto sedmo. Ne smem ni da zamislim kako bi izgledao neki domaći “snimite zvuk psa kako laje i prebacite ga na USB drajv” i onda dete dobije trojku zato što kući ima samo mačku. Nebuloze. 100% sam da se deca kompjuterski opismene, ali treba imati mere i učiti ih osnovama i davati im znanja otporna na zub vremena a ne stvari tipa Sound Recorder koji će verovatno totalno promeniti i preimenovati pre nego što deca završe osnovnu školu.

  Одговорите на овај коментар
 3. април 04, 23:45 #3 B

  Naprednija je bila pojava Misedo računara i Color Basic-a u školama davne 1988. godine (pretežno u Vojvodini koliko se sećam) od ove današnje “epohalne reforme”. Potpuno je tačno ono što možemo ovde pročitati, evo odmah iznad ovog prostora za komentarisanje, u jednom od naslova, da su deca danas uglavnom pasivni posmatrači. Dodao bih još da su ipak i aktivni, ali aktivni u konzumiranju gotovih sadržaja ili eventualno akteri sklapanja određenih polufabrikata, već prežvakanih i unapred pripremljenih “sklopova” koje treba da “sastave”. Vrlo se problematične stvari događaju u ovom “cunamiju” raznoraznih “promena” planova i programskih sadržaja po nastavnim predmetima i silovanju “međupredmetne povezanosti” koje kao da nikada nije bilo pa sad ovde “otkrivamo Ameriku”. U duhu današnjice, sve treba da bude senzacionalno i epohalno. Pretumbavaju se programski sadržaji, menjaju planovi, a samo zbog toga da bi se otvorio prostor za plasiranje “novih udžbenika” jer je glad “izdavača” za profitom nezajažljiva.

  Одговорите на овај коментар

Додајте коментар

Ваши подаци ће бити безбедни! Ваша имејл адреса ће бити видљива само администраторима сајта. Коментаре који садрже говор мржње, псовке и увреде, као и коментаре који се не односе на вест коју коментаришете, нећемо објавити. Из безбедносних разлога, неће бити објављени ни линкови ка другим сајтовима.