Школски систем у Немачкој

април 17 21:55 2014

 

Сва деца која живе у Немачкој морају да иду у школу. Школска обавеза у правилу
почиње у јесен године у којој дете напуни шест година и обично траје до крај школске године у којој млада особа напуни 18 година. Правила о школској обавези030100 otvorena knjiga се разликују зависно од савезне покрајине.

Основна школа: У Немачкој сва деца прво иду у основну школу, а затим
прелазе у средњу школу. Постоји неколико врста средњих школа које имају различите
завршетке.
Основне школе обухватају прве четири школске године, док у Берлину
и Бранденбургу основна школа траје шест година. У основну школу иду сва деца
и у њима се преношењем основних знања припремају за средњу школу. Настава
у правилу обухвата следеће предмете: немачки језик, математику, природу
и друштво, уметност, музику и спорт. Понуда наставе на страном језику се нуди
у свим савезним покрајинама.

Након основне школе је ученицима на располагању нижа средња школа
, реална школа и гимназија . О томе коју
средњу школу ће деца похађати обично одлучују наставници, а једним делом
и родитељи на темељу оцена.

Нижа средња школа: Нижа средња школа је намењена ученицима
који након завршетка школе желе да науче неки занат. У нижој средњој школи се
ученици припремају за свет рада па тако поред теоретског знања посебно
развијају практична знања и вештине. Нижа средња школа траје пет година. Ученици
на крају добивају потврду о завршетку ниже средње школе. Након полагања
додатног испита постижу квалификовани завршетак ниже средње школе. Нижа средња
школа преноси опште образовање као темељ за практично стручно образовање.

Реална школа: У реалној школи ученици могу, на пример, да науче
други страни језик. Од њих се очекује више самосталног учења него у нижој
средњој школи. У поређењу са гимназијом, ученици реалне школе се образују за
занимање. Потврда о завршетку реалне школе генерално представља темељ за виша
занимања свих врста и омогућава похађање стручне средње школе, стручне
гимназије или наставак школовања у гимназији. Реална школа преноси проширено
опште образовање.
Гимназија: Ученици који иду у гимназију, у ту школу иду осам
година, а затим полажу завршни испит, матуру (= општи испит зрелости). Гимназија је
намењена ученицима који након школе желе да студирају на универзитету,
(стручној) високој школи или вишој стручној школи или да похађају двојни студиј (теорију
на универзитету или високој школи, а праксу у предузећу). У поређењу са нижом
средњом школом и реалном школом, од ученика гимназије се очекује више
самомотивације.
Генерално: Након завршетка ниже средње школе или реалне школе у Немачкој
постоји много могућности за даљње школовање и полагање општег испита зрелости
(матуре).

Након школе у Немачкој постоје три могућности за припрему за свет рада:
– стручно образовање (на пример за електроничара или индустријског
комерцијалисту) у предузећу или јавној служби,
– студиј на вишој стручној школи, (стручној) високој школи или универзитету или
– двојни студиј; двојни зато што предузећа сарађују са вишом стручном
школом или (стручном) високом школом или универзитетом. То значи уско
повезивање теорије са праксом.

Стручно образовање у Немачкој
Добро образовање је најважнији предуслов за улазак у свет рада. За проналажење
посла у Немачкој је важно имати завршену стручно образовање или студиј. Зато
подстичите своје дете у тражењу занимања и образовању да бисте му побољшали
шансе у свету рада