Sve o upisu i testiranju dece za polazak u prvi razred

21 aprila, 2015

 
Za koji uzrast je obavezan upis u PRVI RAZRED za školsku 2016/2017. god.?
Prema Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja u „ prvi razred se upisuje svako dete koje do početka školske godine ima najmanje šest i po, a najviše sedam i po godina.“
To znači da je za prvi razred školske 2016/2017. godine obavezan upis za decu rođenu od 01.03.2009. do kraja februara 2010.godine.
Da li mlađe dete može da se upiše u prvi razred?
U prvi razred može da se upiše i mlađe dete , odnosno, dete uzrasta od šest do šest i po godina, tek nakon provere spremnosti za polazak u školu.
Proveru spremnosti deteta vrši psiholog škole.
Nakon izvršene provere može se preporučiti roditelju da upiše dete u prvi razred ili da se odloži polazak za godinu dana uz nastavak pohađanja pripremnog predškolskog programa.
Šta je potrebno od dokumentacije za upis?
Prilikom dolaska sa detetom na testiranje, potrebno je doneti sledeću dokumentaciju:
Izvod iz Matične knjige rođenih za dete (original ili overena fotokopija)
Uverenje o završenom pripremnom predškolskom programu (dobićete ga u junu i tad ga doneti u školu)
Potvrda o izvršenom zdravstvenom pregledu deteta pred polazak u prvi razred
Potvrda o prebivalištu deteta- dovoljno lična karta jednog od roditelja – na uvid

Šta dete treba da zna pred polazak u prvi razred

Čemu služi testiranje?
Testiranjem se utvrđuje stepen spremnosti deteta za školu.
Cilj ispitivanja je bolje upoznavanje sa detetom kako bi se utvrdio najbolji način za rad i postizanje optimalno mogućih rezultata.
Na osnovu testa se dobija i opšta slika generacije i nivo psihofizičkog razvoja sve dece.
Rezultati testa između ostalog predstavljaju važan podatak koji utiče na formiranje i ujednačavanje odeljenja prvog razreda.
Kako pripremiti dete za testiranje?
Nije potrebna nikakva posebna priprema deteta za testiranje.
Ono što se od roditelja očekuje, vezano za testiranje i za školu uopšte, jeste da sa detetom razgovaraju, da mu objasne gde i zbog čega ide, da ga ne plaše sa školom, da neguju pozitivan stav o polasku u školu, učenju i sticanju novih znanja , veština i prijateljstava, da budu podrška osećaju ponosa, važnosti i sigurnosti deteta
Ko vrši testiranje deteta ?
Utvrđivanje zrelosti deteta za polazak u školu, vrše pedagog i psiholog.
Kako se sprovodi testiranje deteta?
Proces testiranja se realizuje u tri koraka:
1. korak: intervju pedagoga/psihologa sa roditeljem
( podaci o detetu,opredeljenje roditelja za izborni predmet,izjašnjavanje roditelja o potrebi za produženim boravkom ,tekuće informacije i obaveštenja).
Dok traje ovaj razgovor, detetu se ponudi da nešto nacrta – po vlastitom izboru : porodica i sl.
2. korak: sprovođenje samog testiranja
Vreme trajanja testiranja je individualno, u proseku oko 30 minuta. Dok traje testiranje, roditelj čeka dete izvan prostorije u kojoj se sprovodi testiranje.
3. korak: povratna informacija roditelju nakon obavljenog testa
Daje se globalni osvrt na postignute rezultate, ponašanje deteta u test situaciji kao i preporuka za dalji rad sa detetom, prema potrebi konkretnog slučaja.
U koju školu upisati dete?
Škola je dužna da upiše svako dete sa područja škole.
Škola može da upiše i dete sa područja druge škole,na zahtev roditelja, u skladu sa mogućnostima škole.
Roditelj,odnosno,staratelj može da izabere osnovnu školu u koju će da upiše dete podnošenjem zahteva izabranoj školi najkasnije do 1.februara tekuće kalendarske godine u kojoj se vrši upis.
Treba li učiti dete da čita , piše i računa pre škole?
Ako dete pokazuje interesovanje za ove aktivnosti, treba ga podržati.
Nedostatak interesovanja najčešće ukazuje da dete još uvek nije spremno za ove aktivnosti pa bi svako forsiranje moglo da rezultira otporom kod deteta, fiksiranjem nepravilnog načina pisanja slova i brojeva, početnog čitanja, držanja olovke i sl.
Autor: Jelena Holcer

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *


Jedan komentar na "Sve o upisu i testiranju dece za polazak u prvi razred"

  1. Jovana kaže:

    1 8 aprila cerkica ima testiranje za polazak u školu.. ZANIMA ME KAKO SE VRŠI TESTIRANJE I ŠTA PITAJU DECU

Budite u toku

Unesite vašu imejl adresu

Pratite nas

Pratite nas na društvenim mrežama