Бројеви. Сабирци и збир 0

Бројеви. Сабирци и збир Материјал је намењен ученицима првог разреда основне школе Извор: ivaninepcelice.wordpress.com/

Прочитајте више

Парни и непарни бројеви – први разред 0

Парни и непарни бројеви Материјал је намењен ученицима првог разреда основне школе Извор: ivaninepcelice.wordpress.com/

Прочитајте више

Сабирање и одузимање – први разред 0

Cабирање и одузимање – први разред Материјал је намењен ученицима првог разреда основне школе Извор: ivaninepcelice.wordpress.com/

Прочитајте више

Сабирање и одузимање – контролни задаци (први разред) 0

Сабирање и одузимање – контролни задаци Материјал је намењен ученицима првог разреда основне школе   Извор: https://ivaninepcelice.wordpress.com

Прочитајте више

Текстуални задаци – први разред 0

Текстуални задаци – први разред Материјал је намењен ученицима првог разреда основне школе Извор:ivaninepcelice.wordpress.com

Прочитајте више

Упоређивање предмета – вежбе 0

Упоређивање облика – вежбе Материјал је намењен ученицима првог разреда основне школе Извор: ivaninepcelice.wordpress.com/

Прочитајте више

Скупови – вежбе 0

Скупови – вежбе Материјал је намењен ученицима првог разреда основне школе Извор: ivaninepcelice.wordpress.com/

Прочитајте више

Бројеви 11, 12, 13, 14 и 15 – вежбе 0

Бројеви 11, 12, 13, 14 и 15 – вежбе Материјал је намењен ученицима првог разреда основне школе Извор: ivaninepcelice.wordpress.com/

Прочитајте више

Десетице и јединице – вежбе 0

Десетице и јединице – вежбе Материјал је намењен ученицима првог разреда основне школе Извор: https://ivaninepcelice.wordpress.com

Прочитајте више

Бројеви до 100 – вежбе 0

Бројеви до 100 – вежбе Извор: https://ivaninepcelice.wordpress.com

Прочитајте више

Одреди непознати бриј – контролна вежба 0

Одреди непознати бриј – контролна вежба Материјал је намењен ученицима првог разреда основне школе Извор: ivaninepcelice.wordpress.com/

Прочитајте више

Бројеви од 0 до 20 – вежбе 0

Бројеви од 0 до 20 – вежбе Материјал је намењен ученицима првог разреда Извор: ivaninepcelice.wordpress.com

Прочитајте више

Сабирање двоцифреног и једноцифреног броја – провера (први разред) 0

Сабирање двоцифреног и једноцифреног броја – провера (први разред) Аутор Ђурђица Стојковић Извор. Испеципарецидеци

Прочитајте више

Задаци за домишљате ученике – први разред 0

Задаци за домишљате ученике – први разред Аутор Ђурђица Стојковић Извор. Испеципарецидеци

Прочитајте више

Парни и непарни бројеви – провера (први разред) 0

Парни и непарни бројеви – провера (први разред) Аутор Ђурђица Стојковић Извор. Испеципарецидеци

Прочитајте више