Главни делови реченице, глаголи – наставни листићи 0

Главни делови реченице, глаголи – наставни листићи Материјали су намењени ученицима другог разреда основне школе Извор: simeonaranicki.wordpress.com

Прочитајте више

Вежбе читања – други разред 0

Вежбе читања – други разред Материјали су намењени ученицима другог разреда основне школе   Извор: simeonaranicki.wordpress.com

Прочитајте више

Жива и нежива природа – други разред 0

Жива и нежива природа – други разред Материјали су намењени ученицима другог разреда основне школе Извор: simeonaranicki.wordpress.com

Прочитајте више

Вода, ваздух, ветар, дуга – записи за свеске 0

Вода, ваздух, ветар, дуга – записи за свеске Материјали су намењени ученицима другог разреда основне школе Извор: simeonaranicki.wordpress.com

Прочитајте више

Свет око нас – МАТЕРИЈАЛИ, ЕЛЕКТРИЦИТЕТ 0

Особине материјала, за групе Електрична проводљивост-материјал за групе Материјали-провера Материјали су намењени ученицима другог разреда основне школе Извор: simeonaranicki.wordpress.com

Прочитајте више

Свет око нас: РЕЊЕФ, САОБРАЋАЈ, ВРЕМЕ 0

САОБРАЋАЈНИ ЗНАЦИ Саобраћај-провера доба дана Меримо време-свет око нас, провера Меримо време-свет око нас, провера, прилагођено Извор: simeonaranicki.wordpress.com

Прочитајте више

Задаци са две операције – вежбе 0

Задаци са две операције – вежбе Материјали су намењени ученицима другог разреда основне школе Извор: simeonaranicki.wordpress.com

Прочитајте више

Oдређивање непознатог броја – једначине -наставни листићи 0

Oдређивање непознатог броја – једначине -наставни листићи Материјали су намењени ученицима другог разреда основне школе Извор: simeonaranicki.wordpress.com

Прочитајте више

Дељење бројевима од 1 до 9 – наставни листићи (провере) 0

Дељење бројевима од 1 до 9 – наставни листићи (провере) Материјали су намењени ученицима другог разреда основне школе   Извор: simeonaranicki.wordpress.com

Прочитајте више

Цртање правоугаоника и квадрата 0

Цртање правоугаоника и квадрата Материјали су намењени ученицима другог разреда основне школе Извор: simeonaranicki.wordpress.com

Прочитајте више

Задаци са две операције – провера 0

Задаци са две опеације провера Материјали су намењени ученицима другог разреда основне школе Извор: simeonaranicki.wordpress.com

Прочитајте више

Множење до 10 – текстуални задаци 0

Множење до 10 – текстуални задаци Материјали су намењени ученицима другог разреда основне школе Извор: simeonaranicki.wordpress.com

Прочитајте више

Једначине – ПРОВЕРА 0

Једначине – ПРОВЕРА Материјали су намењени ученицима другог разреда основне школе Извор: simeonaranicki.wordpress.com

Прочитајте више

Сабирање и одзимање са прелазом – провера – текстуални задаци 0

Сабирање и одзимање са прелазом – провера – текстуални задаци Материјали су намењени ученицима другог разреда основне школе Извор: simeonaranicki.wordpress.com

Прочитајте више

Јединице за мерење дужине и дужи – провера 0

Јединице за мерење дужине и дужи – провера Материјали су намењени ученицима другог разреда основне школе Извор: simeonaranicki.wordpress.com

Прочитајте више