Коцка, квадар, лопта, ваљак – провера 0

Коцка, квадар, лопта, ваљак – провера Материјали су намењени ученицима другог разреда основне школе Извор: simeonaranicki.wordpress.com

Прочитајте више

0 и 1 у операцијама множења и дељења 1

0 и 1 у операцијама множења и дељења

Прочитајте више

Математика – наставни листићи 0

Математика – наставни листићи. Наставни листићи су намењени ученицима другог разреда

Прочитајте више

Математика – наставни листићи 0

Математика – наставни листићи. Наставни листићи су намењени ученицима другог разреда

Прочитајте више

Множење бројевима од 2 до 10 – задаци 1

Множење бројевима од 2 до 10 – задаци

Прочитајте више

Mножење и дељење – текстуални задаци 1

Mножење и дељење – текстуални задаци  

Прочитајте више

Свет око нас – наставни листићи 0

НЕЖИВА ПРИРОДА- контролни САОБРАЋАЈ И КРЕТАЊЕ-15 мин.провера МАТЕРИЈАЛИ- провера Биљке и животиње – провера Извор: https://sofijaradojcin.wordpress.com

Прочитајте више

Математика – наставни листићи (други разред) 0

Предмети облика квадра,коцке, ваљка, лопте-провера Јединице мере за дужину-наставни листић Линије,дужи, јединице мере за дужину-провера Одређивање непознатог умањеника Одређивање непознатог умањиоца Одређивање непознатог броја у једнакостима Одређивање непознатог броја у

Прочитајте више

Како се постиже да дете напредује на пољу математике? 0

Када је математика у питању, многи мисле (или им је тако једноставно лакше) да је најважнији таленат. Ако не носиш то у себи, тројкица и да певаш. А питате ли

Прочитајте више

Математика – наставни листићи 0

Математика – наставни листићи за ученике другог разреда основне школе Извор: draganauciteljica.wordpress.co

Прочитајте више

Свет око нас – наставни листићи (контролне вежбе) 0

Свет око нас – наставни листићи (контролне вежбе) за ученике другог разреда основне школе   Извор:draganauciteljica.wordpress.com

Прочитајте више

Српски језик – наставни листићи (други разред) 0

Вежбамо 1 Вежбамо 2 Вежбамо 3 Вежбамо 4 Научили смо – крај године   Извор: draganauciteljica.wordpress.com

Прочитајте више

Српски језик – наставни листићи 0

Научили смо у I разреду Именице Речи које означавају радњу Род и број именица Реченице по значењу и облику Реченице по значењу и облику Субјекат и предикат Употреба великог слова

Прочитајте више