Разликовање гласова Ч и Ћ – Ђ и Џ 0

Разликовање гласова Ч и Ћ – Ђ и Џ Материјал за ученике другог и трећег разреда Извор:  /maslacak.weebly.com

Прочитајте више

Реченице – контролна вежба 0

Реченице – контролна вежба Mатеријал намењен ученицима другог разреда основне школе Извор:maslacak.weebly.com

Прочитајте више

Именице – контролни задатак 0

Именице – контролни задатак Maтеријал је намењен ученицима другог разреда основне школе Аутор Луција Тасић  

Прочитајте више

Оријентација у природи и рељеф-контролни задатак 0

Оријентација у природи и рељеф-контролни задатак Maтеријал је намењен ученицима другог разреда основне школе Луција Тасић /lucijatasic.blogspot.rs

Прочитајте више

Четири годишња доба – провера 0

Четири годишња доба – провера Аутор Ђурђица Стојковић Извор: ispeciparecideci.wordpress.com

Прочитајте више

Од семена до плода – провера 0

Од семена до плода – провера Аутор Ђурђица Стојковић Извор: ispeciparecideci.wordpress.com

Прочитајте више

Грађа и животни циклус биљке – провера 0

Грађа и животни циклус биљке – провера Аутор Ђурђица Стојковић Извор: ispeciparecideci.wordpress.com

Прочитајте више

Часовник – провера (други разред) 0

Часовник – провера (други разред) Аутор Ђурђица Стојковић Извор: ispeciparecideci.wordpress.com

Прочитајте више

Кружење воде у природи – провера (други разред) 2

Кружење воде у природи – провера (други разред) Аутор Ђурђица Стојковић Извор: ispeciparecideci.wordpress.com

Прочитајте више

Свет око нас – иницијални тест (други разред) 0

Свет око нас – иницијални тест (други разред) Материјал је намењен ученицима другог разреда основне школе. Аутор Ђурђица Стојковић Извор: ispeciparecideci.wordpress.com

Прочитајте више

Задаци са две операције. Једначине. Изрази – контролни задаци 0

Задаци са две операције. Једначине. Изрази – контролни задаци Материјал је намењен ученицима другог разреда основне школе. Аутор Ђурђица Стојковић Извор: ispeciparecideci.wordpress.com

Прочитајте више

Множење и дељење- занимљиви задаци (други разред) 0

Множење и дељење- занимљиви задаци (други разред) Материјал је намењен ученицима другог разреда основне школе. Погледајте и Непознати чинилац – наставни листић Веза између множења и дељења Мерење и мере

Прочитајте више

Дељење – ИОП 0

Дељење – ИОП Материјал је намењен ученицима другог разреда основне школ Аутор Ђурђица Стојковић Извор: ispeciparecideci.wordpress.com

Прочитајте више

Додатни задаци – други разред 0

Додатни задаци – други разред Материјал је намењен ученицима другог разреда основне школе. Погледајте и Jeдначине – контролни задаци (други разред) Замена места чинилаца. Здруживање чинилаца – наставни листићи Сабирање

Прочитајте више

Часовиник, час, минут -провера (3 нивоа) 0

Часовиник, час, минут -провера (3 нивоа) Материјал је намењен ученицима другог разреда основне школе. Погледајте и Сабирање и одузимање – контролни задаци (други разред) Tекстуални задаци – наставни листићи (други

Прочитајте више