Оријентација у природи и рељеф-контролни задатак 0

Оријентација у природи и рељеф-контролни задатак Maтеријал је намењен ученицима другог разреда основне школе Луција Тасић /lucijatasic.blogspot.rs

Прочитајте више

Четири годишња доба – провера 0

Четири годишња доба – провера Аутор Ђурђица Стојковић Извор: ispeciparecideci.wordpress.com

Прочитајте више

Од семена до плода – провера 0

Од семена до плода – провера Аутор Ђурђица Стојковић Извор: ispeciparecideci.wordpress.com

Прочитајте више

Грађа и животни циклус биљке – провера 0

Грађа и животни циклус биљке – провера Аутор Ђурђица Стојковић Извор: ispeciparecideci.wordpress.com

Прочитајте више

Часовник – провера (други разред) 0

Часовник – провера (други разред) Аутор Ђурђица Стојковић Извор: ispeciparecideci.wordpress.com

Прочитајте више

Кружење воде у природи – провера (други разред) 2

Кружење воде у природи – провера (други разред) Аутор Ђурђица Стојковић Извор: ispeciparecideci.wordpress.com

Прочитајте више

Свет око нас – иницијални тест (други разред) 0

Свет око нас – иницијални тест (други разред) Материјал је намењен ученицима другог разреда основне школе. Аутор Ђурђица Стојковић Извор: ispeciparecideci.wordpress.com

Прочитајте више

Дан, месец, година, годишња доба – провера 0

Дан, месец, година, годишња доба – провера Снежана Жана Ђорђевић

Прочитајте више

Нацртај дрво за сва годишња доба 0

Нацртај дрво за сва годишња доба

Прочитајте више

Веза живе и неживе природе 0

Веза живе и неживе природе Материјал за ученике другог разреда основне школе Dragica Šubašić Todorčević 

Прочитајте више

СОН – Људске делатности 0

СОН – Људске делатности Материјал за ученике другог разреда основне школе Dragica Šubašić Todorčević

Прочитајте више

Mисаоне игре – укрштенице, квизови (СОН) 0

Mисаоне игре – укрштенице, квизови Dragica Šubašić Todorčević 

Прочитајте више

Жива приорада – провера 0

Жива приорада – провера Материјал је намењен ученицима другог разреда основне школе Marijana Kolaric 

Прочитајте више

Зимски, месеци, празници и одлике годишњег доба 0

Зимски, месеци, празници и одлике годишњег доба Natasa Belic

Прочитајте више