Задаци и РЕШЕЊА са школског такмичења из математике 2018. год. 15

Задаци са школског такмичења из математике 2018. год. Погледајте и Општинско такмичење из математике 2016 – задаци и решења … Математика – задаци и решења са Општинског такмичења 2017 .. Математика – задаци са општинских такмичења (IV разред … Календар такмичења за основну школу

Прочитајте више

Рачунске операције – мапа ума (за пано) 0

Рачунске операције – мапа ума (за пано) Аутор Јелена Родић

Прочитајте више

Математика- задаци за вежбање 0

Математика- задаци за вежбање ИЗВОР:znanjejenajveceimanje.wordpress.com  

Прочитајте више

Бројеви до 1000 0

Бројеви до 1000 https://znanjejenajveceimanje.wordpress.com  

Прочитајте више

Kaко израчунавамо непознати умањеник и умањилац – картице (за пано) 0

Kaко израчунавамо непознату умањеник и умањилац – картице (за пано) Извор: https://biljaand1971.wordpress.com

Прочитајте више

Збирка задатака за додатну наставу из математике (са решењима) 0

Збирка задатака за додатну наставу из математике (са решењима)

Прочитајте више

Текстуални задаци са сабирањем и одузимањем 0

Текстуални задаци са сабирањем и одузимањем Материјал намењен ученицима трећег разреда основне школе Милица Васиљевић

Прочитајте више

Математика – систематизација (трећи разред) 0

Математика – систематизација (трећи разред) Материјали су намењени ученицима трећег разреда основне школе Ђурђица Стојковић Извор: https://ispeciparecideci.wordpress.com

Прочитајте више

Maтематика – задаци за домишљате ученике (трећи разред) 0

Maтематика – задаци за домишљате ученике (трећи разред) Материјали су намењени ученицима трећег разреда основне школе Погледајте и Бројеви прве хиљаде – математика Maтематика – контролни задаци (трећи разред) Maтематика

Прочитајте више

Писмено сабирање и одузимање – провера (трећи разред) 0

Писмено сабирање и одузимање – провера (трећи разред) Материјали су намењени ученицима трећег разреда основне школе Погледајте и Jедначине, правоугаоник,квадрат – контролни задаци Множење и дељење – трећи разред (наставни

Прочитајте више

Цртање правоугаоника и квадрата – провера (трећи разред) 0

Цртање правоугаоника и квадрата – провера (трећи разред) Материјали су намењени ученицима трећег разреда основне школе Погледајте и Текстуални задаци – математика Решавање задатака методом дужи Oбим квадрата и правоугаоника

Прочитајте више

Множење и дељење троцифреног и једноцифреног (двоцифреног) броја – наставни листићи 0

Множење и дељење троцифреног и једноцифреног (двоцифреног) броја – наставни листићи Материјали су намењени ученицима трећег разреда основне школе Погледајте и Mатематика – полугодишња провера знања Kруг, кружница, углови Разломци

Прочитајте више

Цртање троугла. Круг и кружница. Обим троугла. Углови – наставни листићи 0

Цртање троугла. Круг и кружница. Обим троугла. Углови – наставни листићи Материјали су намењени ученицима трећег разреда основне школе Погледајте и Mатематика – полугодишња провера знања Збирка задатака за додатни

Прочитајте више

Полугодишња провера знања- математика (трећи разред) 0

Полугодишња провера знања- математика (трећи разред) Материјали су намењени ученицима трећег разреда основне школе Погледајте и Mозгалице за најмлађе Meрење дужине, јединице мере Математика – утврђивање градива првог полугодишта  Ђурђица

Прочитајте више

Римске цифре – наставни листићи (по нивоима) 0

Римске цифре – наставни листићи (по нивоима) Материјали су намењени ученицима трећег разреда основне школе Погледајте и Дељење двоцифреног броја са остатком – наставни листић Изрази. Једначине и неједначине –

Прочитајте више