Радови наших колега – глаголи 0

Tим Зелене учионице захваљује драгој колегиници која нам је послала своје радове. Marija Baroš iz Sremske Mitrovice Marija Baroš iz Sremske Mitrovice

Прочитајте више

Радови наших колега: време, место и начин вршења радње 0

Tим Зелене учионице захваљује драгој колегиници која нам је послала своје радове. Јасна Рожина. Лазаревац Јасна Рожина

Прочитајте више

Jедначине, правоугаоник,квадрат – контролни задаци 1

Jедначине, правоугаоник,квадрат – контролни задаци Материјали су намењени ученицима трећег разреда

Прочитајте више

Множење и дељење – трећи разред (наставни листићи) 0

Множење и дељење – трећи разред разред (наставни листићи) Материјали су намењени ученицима четвртог разреда Izvor: uciteljicanevena.wordpress.com

Прочитајте више

Писање речце ЛИ и НЕ 0

Писање речце ЛИ и НЕ – презентација Материјали су намењени ученицима трећег разреда основне школе  

Прочитајте више

Презентација – субјекат и предикат 0

Презентација – субјекат и предикат Материјали су намењени ученицима трећег разреда основне школе simeonaranicki.wordpress.com

Прочитајте више

Математика – множење и дељење (вежбе и комтролни задаци) 0

Математика – множење и дељење -(вежбе и комтролни задаци) Материјали су намењени ученицима трећег разреда основне школе simeonaranicki.wordpress.com

Прочитајте више

Обим квадрата, правоугаоника – троугао, круг (наставни листићи – контролни задаци) 0

Обим квадрата, правоугаоника – троугао, круг (наставни листићи – контролни задаци) Материјали су намењени ученицима трећег разреда основне школе simeonaranicki.wordpress.com

Прочитајте више

Jедначине и неједначине – контролни задаци 0

Jедначине и неједначине – контролни задаци Материјали су намењени ученицима трећег разреда основне школе Извор: simeonaranicki.wordpress.com  

Прочитајте више

Mатематика – сабирање и одузимање до 1000 (контролне бежбе) 0

Mатематика – сабирање и одузимање до 1000 (контролне бежбе) и текстуални задаци Материјали су намењени ученицима трећег разреда основне школе simeonaranicki.wordpress.com

Прочитајте више

Математика – сабирање и одузимање до 1000 (наставни листићи) 0

Математика – сабирање и одузимање (наставни листићи) Материјали су намењени ученицима трећег разреда основне школе simeonaranicki.wordpress.com

Прочитајте више

Бројеви прве хиљаде – математика 0

Бројеви прве хиљаде – математика Материјали су намењени ученицима трећег разреда основне школе simeonaranicki.wordpress.com

Прочитајте више

Глаголски облици, придеви, глаголи, прченице….(контролни задаци) 0

Глаголски облици, придеви, глаголи, прченице….(контролни задаци) Материјали су намењени ученицима трећег разреда основне школе https://simeonaranicki.wordpress.com  

Прочитајте више

Tекстови – питања за групни облик рада 0

Tекстови – питања за групни облик рада Мачак отишао у хајдуке.Замислите децо,  Лав и човек… Материјали су намењени ученицима трећег разреда основне школе   simeonaranicki.wordpress.com

Прочитајте више