Бројеви већи од милион 0

Бројеви већи од милион Maтеријал је намењен ученицима четвртог разреда основне школе Natasa Belic

Прочитајте више

Упоређивање вишецифрених бројева – провера 0

Упоређивање вишецифрених бројева Maтеријал је намењен ученицима четвртог разреда основне школе Аутор Natasa Belic

Прочитајте више

Сабирање бројева преко 1000 – наставни листић 0

Сабирање бројева преко 1000 – наставни листић Материјал је намењен ученицима четвртог разреда основне школе Аутор Слађана Димић

Прочитајте више

Задаци за талентоване – дешифровање (четврти разред) 0

Задаци за талентоване – дешифровање (четврти разред) Материјали намењени ученицима четвртог разреда основне школе Погледајте и Разломци Površina pravougaonika i kvadrata (zadaci po nivoima) Геомеријске фигуре, мерне јединице, рачунске операције

Прочитајте више

Математика – примена знања (наставни листићи) 0

Математика – примена знања Материјали намењени ученицима четвртог разреда основне школе Извор: Испеципарецидеци

Прочитајте више

РАЗЛОМЦИ. Упоређивање разломака 0

РАЗЛОМЦИ. Упоређивање разломака Материјали намењени ученицима четвртог разреда основне школе Погледајте и Први писмени задатак – четврти разред (прилагођен) Извор: Испеципарецидеци

Прочитајте више

Писмено множење и дељење вишецифреним бројевима – контроли задаци 0

Писмено множење и дељење вишецифреним бројевима – контроли задаци Материјали намењени ученицима четвртог разреда основне школе Погледајте и Сабирање и одузимање – контролни задаци Први писмени задатак – четврти разред

Прочитајте више

Дељење и множење вишецифрених бојева. Изрази – контролне вежбе 0

Дељење и множење вишецифрених бојева. Изрази – контролне вежбе Материјали намењени ученицима четвртог разреда основне школе Погледајте и Претходник и следбеник ( вежба) Бројеви до милион – вежба Бројеви већи

Прочитајте више

Множење, сабирање, дељење једноцифреним и вишецифреним бројевима – контролне вежбе 0

Множење, сабиранје, дељење једноцифреним и вишецифреним бројевима Материјали намењени ученицима четвртог разреда основне школе Погледајте и Математика – контролне вежбе Једначине и неједначине – наставни листићи Уређеност скупа природних бројева

Прочитајте више

Површина квадра и коцке -тест 0

Површина квадра и коцке -тест Математика – материјал је намењен ученицима четвртог разреда основне школе. Погледајте и Бројеви до милион. Читање и писање бројева до милион – КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ Математика

Прочитајте више

Припрема за други писмени задатак математика (четврти разред) 0

Припрема за други писмени задатак математика (четврти разред) Математика – материјал намењен ученицима четвртог разреда основне школе Погледајте и Зависност збира од промене сабирка сталност збира. Зависност исталност разлике Редослед

Прочитајте више

Израчунавање површине правоугаоника и квадрата 0

Израчунавање површине правоугаоника и квадрата Извор: Испеципарецидеци

Прочитајте више

Припрема за први писмени задатак математика (четврти разред) 0

Припрема за први писмени задатак Математика – материјал је намењен ученицима четвртог разреда Погледајте и Како правилно решавати текстуалне задатке? Задаци за четврти разред – додатна настава Математика: Припрема за

Прочитајте више

Јединице мере за површину – контролне вежбе 0

Јединице мере за површину – контролне вежбе Математика – материјал је намењен ученицима четвртог разреда Погледајте и Како множити двоцифрене и троцифрене бројеве без дигитрона Мали квиз оштроумности Извор: Испеципарецидеци

Прочитајте више

Редослед рацунских операција – контролна вежба 0

  Редослед рацунских операција – контролна вежба Математика – материјал је намењен ученицима четвртог разреда Погледајте и Математика – контролни задаци (наставни листићи) Национално тестирање ученика IV разреда Mатематика –

Прочитајте више