Радови наших колега – глаголи 0

Tим Зелене учионице захваљује драгој колегиници која нам је послала своје радове. Marija Baroš iz Sremske Mitrovice Marija Baroš iz Sremske Mitrovice

Прочитајте више

Радови наших колега: време, место и начин вршења радње 0

Tим Зелене учионице захваљује драгој колегиници која нам је послала своје радове. Јасна Рожина. Лазаревац Јасна Рожина

Прочитајте више

Вук Караџић – тематски дан 0

Тематски наставни дан : Вук Караџић – живот и дело Аутор Natasa Belic Разумевање -Усвајање нових садржаја- Мапа ума- Вук Караџић_ живот и дело Усмерено – истраживачко читање текстова о Вуку

Прочитајте више

ППД – МАТЕРИЈАЛИ, ВОДА -четврти разред 0

ППД – МАТЕРИЈАЛИ, ВОДА Материјали су намењени ученицима четвртог разреда Извор: uciteljicanevena.wordpress.com

Прочитајте више

Управни и неуправни говор- контролне вежбе 0

Управни и неуправни говор- контролне вежбе Материјали су намењени ученицима четвртог разреда Извор: uciteljicanevena.wordpress.com

Прочитајте више

Служба речи у реченици – српски језик 1

Служба речи у реченици – српски језик Материјали су намењени ученицима четвртог разреда Извор: uciteljicanevena.wordpress.com

Прочитајте више

Српски језик – систематизација, придеви, личне заменице 0

Српски језик – систематизација, придеви, личне заменице Материјали су намењени ученицима четвртог разреда Извор: uciteljicanevena.wordpress.com

Прочитајте више

Језичко – граматичке вежбе, заменице, бројеви, правописна вежба – контролне вежбе 0

Језичко – граматичке вежбе, заменице, бројеви, правописна вежба Материјали су намењени ученицима четвртог разреда Извор: uciteljicanevena.wordpress.com

Прочитајте више

Српски језик – врсте речи (вежбе) 0

Српски језик – врсте речи (вежбе) Материјали су намењени ученицима четвртог разреда   Извор: uciteljicanevena.wordpress.com

Прочитајте више

Mатематика – полугодишња провера знања 0

Mатематика – полугодишња провера знања Материјали су намењени ученицима четвртог разреда Извор: uciteljicanevena.wordpress.com

Прочитајте више

Јединице мере и израчунавање површине (мрежа квадра) 0

Јединице мере и израчунавање површине (мрежа квадра) Материјали су намењени ученицима четвртог разреда Извор: uciteljicanevena.wordpress.com  

Прочитајте више

Предлози задатака за писмене задатке – математика 0

Предлози задатака за писмене задатке – математика Материјали су намењени ученицима четвртог разреда Извор: uciteljicanevena.wordpress.com

Прочитајте више

ППД – рељеф, материјали (контролне вежбе) 0

ППД – рељеф, материјали (контролне вежбе) Материјали су намењени ученицима четвртог разреда   Извор: uciteljicanevena.wordpress.com

Прочитајте више

Променљиве и непроменљиве врсте речи 1

Променљиве и непроменљиве врсте речи – презентација Извор: https://suzanamiljkovic.wordpress.com

Прочитајте више

Именице, глаголи, придеви – тест за вежбање – 4. разред 0

Преузето са портала агенције   Е-ПИСМЕН (сакупљено са више курсева)

Прочитајте више