Променљиве и непроменљиве врсте речи 1

Променљиве и непроменљиве врсте речи – презентација Извор: https://suzanamiljkovic.wordpress.com

Прочитајте више

Именице, глаголи, придеви – тест за вежбање – 4. разред 0

Преузето са портала агенције   Е-ПИСМЕН (сакупљено са више курсева)

Прочитајте више

Математика – занимљиви задаци 0

Математика – занимљиви задаци за ученике четвртог разреда

Прочитајте више

Maтематика – наставни листићи 0

Maтематика – наставни листићи Извор: simeonaranicki.wordpress.com

Прочитајте више

Иницијални тест – математика 0

Иницијални тест – математика Извор: simeonaranicki.wordpress.com

Прочитајте више

Mатематика – задаци зa израду писмених задатака 0

Mатематика – задаци з израду писмених задатака Извор: simeonaranicki.wordpress.com

Прочитајте више

Maтематика – контролни задаци 0

Maтематика – контролни задаци (четврти  разред)

Прочитајте више

Бројеви до милион – читање, писање, упоређивање, сабирање – контролне вежбе 0

Бројеви до милион – читање, писање, упоређивање, сабирање – контролне вежбе   Контролне вежбе намењене ученицима четвртог рауреда основне школе Извор: simeonaranicki.wordpress.com

Прочитајте више

Глаголска времена, служба речи у реченици, врсте речи. личне заменице 0

Глаголска времена, служба речи у реченици, врсте речи. личне заменице. Контролне вежбе намењене ученицима четвртог рауреда основне школе   Извор: simeonaranicki.wordpress.com

Прочитајте више