Разломци 0

Преузмите документ (DOCX, Unknown) Прочитајте више

Površina kvadra i kocke 2

1. Izračunaj površinu kocke, čija je ivica 12cm. 2. Površina kocke iznosi 216cm2. Izračunaj dužinu njene ivice. 3. Zbir ivica kocke iznosi 84cm. Izračunaj površinu kocke. 4. Izračunaj površinu kocke

Прочитајте више

Други писмени задатак – четврти разред 0

Други писмени задатак – четврти разред Извор: uciteljiucenici.wordpress.com

Прочитајте више

Mатематика – полугодишња провера знања 0

Mатематика – полугодишња провера знања Материјали су намењени ученицима четвртог разреда Извор: uciteljicanevena.wordpress.com

Прочитајте више

Јединице мере и израчунавање површине (мрежа квадра) 0

Јединице мере и израчунавање површине (мрежа квадра) Материјали су намењени ученицима четвртог разреда Извор: uciteljicanevena.wordpress.com  

Прочитајте више

Предлози задатака за писмене задатке – математика 0

Предлози задатака за писмене задатке – математика Материјали су намењени ученицима четвртог разреда Извор: uciteljicanevena.wordpress.com

Прочитајте више

Математика – занимљиви задаци 0

Математика – занимљиви задаци за ученике четвртог разреда

Прочитајте више

Maтематика – наставни листићи 0

Maтематика – наставни листићи Извор: simeonaranicki.wordpress.com

Прочитајте више

Иницијални тест – математика 0

Иницијални тест – математика Извор: simeonaranicki.wordpress.com

Прочитајте више

Mатематика – задаци зa израду писмених задатака 0

Mатематика – задаци з израду писмених задатака Извор: simeonaranicki.wordpress.com

Прочитајте више

Maтематика – контролни задаци 0

Maтематика – контролни задаци (четврти  разред)

Прочитајте више

Бројеви до милион – читање, писање, упоређивање, сабирање – контролне вежбе 0

Бројеви до милион – читање, писање, упоређивање, сабирање – контролне вежбе   Контролне вежбе намењене ученицима четвртог рауреда основне школе Извор: simeonaranicki.wordpress.com

Прочитајте више