назад на насловну страну

Наставни листићи

Kруг, кружница, углови 0

Kруг, кружница, углови Извор:danijelaocokoljic.wordpress.com

Прочитајте више

Математика – наставни листићи 0

Математика – наставни листићи за ученике трећег разреда основне школе

Прочитајте више

Mножење и дељење ( наставни листићи, контролни задаци) 0

Mножење и дељење ( наставни листићи, контролни задаци) за ученике трећег разреда основне школе –  математикa Извор: https://danijelaocokoljic.wordpress.com

Прочитајте више

Tроугао, квадрат, правоугаоник ( цртање, обим, израчунавање) 0

Tроугао ( цртање, обим, израчунавање) за ученике трећаег разреда основне школе https://danijelaocokoljic.files.wordpress.com

Прочитајте више

Једначине и неједначине ( провера, наставни листићи, вежбе) 0

Једначине и неједначине ( провера, наставни листићи, вежбе) за ученике трећег разреда основне школе Извор: https://danijelaocokoljic.wordpress.com

Прочитајте више

Разломци – наставни листићи 0

Разломци – наставни листићи за ученике трећег разреда основне школе Извор: https://danijelaocokoljic.wordpress.com

Прочитајте више

Радови наших колега – Угледни час 0

Зборник радова Час за углед настао је као плод Едукиног конкурса за најбоље угледних часова разредне  наставе у основној школи. Овај рад је уврштен у Едукин Зборник радова Час за углед. Аутор Љиљана Павловић ,

Прочитајте више

Рељеф – презентација 0

Рељеф – презентација Аутор Milica Puzović 

Прочитајте више

Природа и друштво – оцене и праћење ( ОБРАЗАЦ) 0

Природа и друштво – оцене и праћење ( ОБРАЗАЦ) Аутор  Jasmina Bulatovic

Прочитајте више

Бројеви прве хиљаде – наставни листићи 0

Бројеви прве хиљаде за ученике трећег разреда основне школе – наставни листићи Аутор Ружица Ристић Ruzica Ristic 

Прочитајте више

Контролне вежбе за I, II, III и IV разред – Креативни центар 0

Оцењивање не почиње и не завршава се једним контролним задатком. Оцењивање почиње првог дана школе, траје током читаве године и да би се добро извело потребна му је позитивна атмосфера

Прочитајте више

Контролни задаци из математике – Креативни центар 0

У оквиру сваког контролног задатка заступљени су задаци различитих типова и сложености, поређани од лакших ка тежим. Трудили смо се такође да формулације задатака буду јасне, кратке и прецизне како

Прочитајте више

Контролни задаци из српског језика – Креативни центар 0

Контролне вежбе из српског језика намењене су провери знања и вештина у областима језик, писање и читање с разумевањем – областима које се истражују и у међународним истраживањима постигнућа ученика,

Прочитајте више

Српски језик – контролни задаци, вежбе, провере 0

Српски језик – контролни задаци, вежбе, провере ( за ученике другог разреда основне школе Извор: uciteljicaljilja.wordpress.com

Прочитајте више