назад на насловну страну

Наставни листићи

Како учити и научити математику – Пчеличине радне свеске МАТЕМАТИЧАРЕЊЕ 2

Почеци Пчелице везују се за радне свеске за ученике млађих разреда основне школе, које су већ годинама омиљени додатни радни материјал не само учитељима, већ и онима којима су намењене,

Прочитајте више

Jедначине, правоугаоник,квадрат – контролни задаци 1

Jедначине, правоугаоник,квадрат – контролни задаци Материјали су намењени ученицима трећег разреда

Прочитајте више

Множење и дељење – трећи разред (наставни листићи) 0

Множење и дељење – трећи разред разред (наставни листићи) Материјали су намењени ученицима четвртог разреда Izvor: uciteljicanevena.wordpress.com

Прочитајте више

ППД – МАТЕРИЈАЛИ, ВОДА -четврти разред 0

ППД – МАТЕРИЈАЛИ, ВОДА Материјали су намењени ученицима четвртог разреда Извор: uciteljicanevena.wordpress.com

Прочитајте више

Управни и неуправни говор- контролне вежбе 0

Управни и неуправни говор- контролне вежбе Материјали су намењени ученицима четвртог разреда Извор: uciteljicanevena.wordpress.com

Прочитајте више

Служба речи у реченици – српски језик 1

Служба речи у реченици – српски језик Материјали су намењени ученицима четвртог разреда Извор: uciteljicanevena.wordpress.com

Прочитајте више

Српски језик – систематизација, придеви, личне заменице 0

Српски језик – систематизација, придеви, личне заменице Материјали су намењени ученицима четвртог разреда Извор: uciteljicanevena.wordpress.com

Прочитајте више

Језичко – граматичке вежбе, заменице, бројеви, правописна вежба – контролне вежбе 0

Језичко – граматичке вежбе, заменице, бројеви, правописна вежба Материјали су намењени ученицима четвртог разреда Извор: uciteljicanevena.wordpress.com

Прочитајте више

Српски језик – врсте речи (вежбе) 0

Српски језик – врсте речи (вежбе) Материјали су намењени ученицима четвртог разреда   Извор: uciteljicanevena.wordpress.com

Прочитајте више

Mатематика – полугодишња провера знања 0

Mатематика – полугодишња провера знања Материјали су намењени ученицима четвртог разреда Извор: uciteljicanevena.wordpress.com

Прочитајте више

Јединице мере и израчунавање површине (мрежа квадра) 0

Јединице мере и израчунавање површине (мрежа квадра) Материјали су намењени ученицима четвртог разреда Извор: uciteljicanevena.wordpress.com  

Прочитајте више

Предлози задатака за писмене задатке – математика 0

Предлози задатака за писмене задатке – математика Материјали су намењени ученицима четвртог разреда Извор: uciteljicanevena.wordpress.com

Прочитајте више

ППД – рељеф, материјали (контролне вежбе) 0

ППД – рељеф, материјали (контролне вежбе) Материјали су намењени ученицима четвртог разреда   Извор: uciteljicanevena.wordpress.com

Прочитајте више