Ред речи у реченици 0

Ред речи у реченици Mатеријал намењен ученицима четвртог разреда основне школе Извор:maslacak.weebly.com

Прочитајте више

Jесен у мом парку – састав 0

Утихнуле су стазе мога парка   Улице мога парка  су  ових дана заиста пусте и тихе. Хладан ветар јури дугачком улицом и игра се са голим гранама високих бреза.Тек понеки

Прочитајте више

Именски предикат – иглед табле 0

Именски предикат – иглед табле Mатеријал намењен ученицима четвртог разреда основне школе Извор:maslacak.weebly.com

Прочитајте више

Глаголски предикат – изглед табле 0

Глаголски предикат – изглед табле Mатеријал намењен ученицима четвртог разреда основне школе Извор:maslacak.weebly.com

Прочитајте више

Главни делови реченице – служба речи (контролна вежба) 0

Главни делови реченице – служба речи (контролна вежба) Mатеријал намењен ученицима четвртог разреда основне школе Извор:maslacak.weebly.com

Прочитајте више

Главни делови реченице – служба речи (контролна вежба) 0

Главни делови реченице – служба речи (контролна вежба) Mатеријал намењен ученицима четвртог разреда основне школе Извор:maslacak.weebly.com

Прочитајте више

Реченице – контролна вежба 0

Реченице – контролна вежба Mатеријал намењен ученицима другог разреда основне школе Извор:maslacak.weebly.com

Прочитајте више

Милован Данојлић – Избор из поезије (питања) 0

Милован Данојлић – Избор из поезије (питања) Mатеријал намењен ученицима четвртог разреда основне школе Извор:maslacak.weebly.com

Прочитајте више

Стари Вујадин – питања и одговори 0

Стари Вујадин – питања и одговори Mатеријал намењен ученицима четвртог разреда основне школе Извор:maslacak.weebly.com

Прочитајте више

Драга особа – писмени састав 0

Драга особа (опис)   Мени је најдража особа моја мама. Њено име је Зорица. Просто, када изговорим то име изгледа као да тепам зори. Она је баш таква топла, нежна,

Прочитајте више

Луцкаста песма – питања 0

Луцкаста песма – питања Mатеријал намењен ученицима четвртог разреда основне школе Извор:maslacak.weebly.com

Прочитајте више

Именице – контролни задатак 0

Именице – контролни задатак Maтеријал је намењен ученицима другог разреда основне школе Аутор Луција Тасић  

Прочитајте више

Оријентација у природи и рељеф-контролни задатак 0

Оријентација у природи и рељеф-контролни задатак Maтеријал је намењен ученицима другог разреда основне школе Луција Тасић /lucijatasic.blogspot.rs

Прочитајте више

Књижевност – писмена вежба (трећи разред) 0

Књижевност – писменана вежба (трећи разред) Maтеријал је намењен ученицима трећег разреда основне школе Извор: hajdedasedruzimo.wordpress.com

Прочитајте више

Пчела и цвет – разумевање прочитаног 0

Пчела и цвет – разумевање прочитаног Maтеријал је намењен ученицима четвртог разреда основне школе Извор: http://ljilja969.blogspot.rs

Прочитајте више