План и програм од I до IV разреда (табеларни приказ) 0

Завод за унапређивање образовања и васпитања

Прочитајте више

Мали дневник 1

 Можда  некоме буде од користи или добије идеју да сам слично направи према својим потребама Ivana Kuzmanovic

Прочитајте више

Лепо писање – наставни листићи 2

Лепо писање- наставне јединице Извор: cirilica.com

Прочитајте више

Планови и припреме за трећи разред 0

Планови и припреме за трећи разред Издавачке куће “Креативна школа” Mатематика Музичка култура   Природа и друштво Српски језик

Прочитајте више

Планови, припреме и приручници – први разред 0

У све припреме часова за српски језик, математику, природу и друштво и физику укључени су и образовни стандарди. Свет око нас – оперативни наставни план и програм и прирпреме (први

Прочитајте више

Оперативни наставни план и програм за II разред 0

Оперативни наставни план и програм за ДРУГИ РАЗРЕД – српски језик, математика, свет око нас, музичка култура, ликовна култура, физичко васпитање, грађанско васпитање, зддравствено васпитање, допунска настава за српски језик

Прочитајте више

Mузичка укрштеница 0

    http://nastavaipraksa.blogspot.com/

Прочитајте више

Израда Развојног плана васпитно- образовне установе 0

  Законска решења – слобода избора и ограничења   Развојно планирање је у васпитно-образовним установама Србије почело 2002. године као покушај увођења промена у школе на основу испитаних потреба свих

Прочитајте више

План рада Одељенског старешине 3

Рад одељенског старешине везан је за функције и активности у оквиру одељенске заједнице. Један од најважнијих задатака одељенског старешине је развијање и неговање моралних особина и ставова иуверења ученика. Важна

Прочитајте више

План рада рецитаторске секције 0

 РЕЦИТАТОРСКА СЕКЦИЈА Циљ рада секције је да се код ученика млађег школског узраста побуди интерес за рецитовањем, учењем рецитала и игроказа. Секција подстиче развијање ученичке маште, креативности и оргиналности. Оспособљава

Прочитајте више

План рада Одељенског већа другог разреда 0

 План рада Одељенског већа другог разреда Носилац активности:  Одељењско веће другог разреда Септембар 1.Усвајање годишњих планова рада 2.Организовање допунске наставе 3.Договор о избору штампе за ученике 4.Организовање рекреативне наставе Октобар

Прочитајте више

План рада Одељењског већа првог разреда 0

 План рад Одељењског већа првог разреда      АКТИВНОСТИ НОСИЛАЦАКТИВНОСТИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 1.Усвајање планова рада2.Организовање допунске наставе3.Договор о избору дечје штампе   Одељенско веће првог разреда  СЕПТЕМБАР 1.Пријем првака у Дечји

Прочитајте више

План за I разред 0

Оперативни наставни план и програм за ПРВИ РАЗРЕД – српски језик, математика, свет око нас, музичка култура, ликовна култура, физичко васпитање, грађанско васпитање, зддравствено васпитање, допунска настава за српски језик

Прочитајте више