Živa i neživa priroda 0

Živa i neživa priroda Dragica Šubašić Todorčević  

Pročitajte više

Pisana priprema za Ugledni čas 0

Priprema za ugledni čas Nastavna jedinica: Uvežbavanje čitanja Autor Ljiljana Pavlović Izvor: https://uciteljicaljilja.wordpress.com

Pročitajte više

Muzička kultura – kontrolni zadaci 0

Muzička kultura – kontrolni zadaci ( za učenike trećeg i četvrtog razreda osnovne škole) Izvor:https://uciteljicaljilja.wordpress.com

Pročitajte više

Radovi naših kolega: Kako da naučimo decu (učenike) da pozitivno razmišljaju 0

Mladen Anđelković Master psiholog, Transakcioni psihoterapeut pod supervizijom Legenda kaže… Živela su jednom tri čoveka. Svaki čovek je nosio po dve vreće. Po jednu vreću su nosili napred, a drugu

Pročitajte više

Radovi naših kolega: Javni ogledni čas 0

Koleginica Bojana Pešić iz Niša nam je poslala svoju pripremu sa održanog javnog oglednog časa iz likovne kulture  

Pročitajte više

Radovi naših kolega: Materijali 0

Marija Baroš iz Sremske Mitrovice

Pročitajte više

Radovi naših kolega – glagoli 0

Tim Zelene učionice zahvaljuje dragoj koleginici koja nam je poslala svoje radove. Marija Baroš iz Sremske Mitrovice Marija Baroš iz Sremske Mitrovice

Pročitajte više

Predlog priprema – srpsli jezik 0

Predlog priprema – srpsli jezik

Pročitajte više

Igre za upoznavanje osećanja 0

Igre za upoznavanje osećanja Jovana Babović

Pročitajte više

Početno čitanje (a, m, i, t, o, s, e, š, j, u, r) 0

  Posle 11 obrađenih slova možemo da sastavljamo više rečenica. Malo sam požurila , čas-dva, sa obradom slova, ne bih li uhvatila vremena da proverim kako učenici čitaju, i ceo

Pročitajte više

Instrumenti za praćenje nastave 0

Instrumenti za praćenje nastave (novo Instrumenti za praćenje nastave za učenike od prvog do četvrtog razreda. Naša koleginicaLidija Videnović je to odlično pripremila. lidija Izvor: https://uciteljica1.wordpress.com

Pročitajte više