Kretanje vazduha – prezentacija 0

Kretanje vazduha – prezentacija    

Pročitajte više

SON – Čime putujemo 0

SON – Čime putujemo Materijal namenjen učenicima prvog razreda osnovne škole Autor Gordana Laza Belosevic  

Pročitajte više

Zadaci za pripremu učenika za matematička takmičenja 0

Zadaci za pripremu učenika za matematička takmičenja

Pročitajte više

Radovi naših kolega: Ogledni čas – Voda kao rastvarač 0

Ogledni čas – Voda kao rastvarač Kompletna priprema za Ogledni čas Pripremu je pripremila koleginica Suzana Miljković Autor Suzana Miljković 

Pročitajte više

Svojstva i značaj nežive prirode na živi svet 0

Svojstva i značaj nežive prirode na živi svet

Pročitajte više

Gradivne imenice – prikaz uglednog časa 0

Gradivne imenice – prikaz uglednog časa Materijal je namenjen učenicima trećeg i četvrtog razreda Pogledajte i “Slikarka zima” -tematski dan https://velikadecazamaleljude.wordpress.com

Pročitajte više

“Slikarka zima” -tematski dan 0

“Slikarka zima” -tematski dan Prezentacija je namenjena učenicima četvrtog razreda osnovne škole Izvor: velikadecazamaleljude.wordpress.com

Pročitajte više

Priprema – Čas za ugled 0

  Priprema – Čas za ugled – Ljiljana Pavlović Izvor: uciteljicaljilja.wordpress.com

Pročitajte više

Novi Edukini elektronski dodaci olakšaće rad nastavnicima 0

Proces digitalizacije je nezaustavljiv. Želeli mi to ili ne, ona se uvlači u svaki segment naših života, pa samim tim i u jedan od najvažnijih, a to je obrazovanje. I

Pročitajte više

Živa i neživa priroda 0

Živa i neživa priroda Dragica Šubašić Todorčević  

Pročitajte više

Pisana priprema za Ugledni čas 0

Priprema za ugledni čas Nastavna jedinica: Uvežbavanje čitanja Autor Ljiljana Pavlović Izvor: https://uciteljicaljilja.wordpress.com

Pročitajte više

Muzička kultura – kontrolni zadaci 1

Muzička kultura – kontrolni zadaci ( za učenike trećeg i četvrtog razreda osnovne škole) Izvor:https://uciteljicaljilja.wordpress.com

Pročitajte više

Radovi naših kolega: Kako da naučimo decu (učenike) da pozitivno razmišljaju 0

Mladen Anđelković Master psiholog, Transakcioni psihoterapeut pod supervizijom Legenda kaže… Živela su jednom tri čoveka. Svaki čovek je nosio po dve vreće. Po jednu vreću su nosili napred, a drugu

Pročitajte više