Српски језик- присвојни придеви 0

Приказ огледног часа. Наставна јединица: Присвојни придеви и писање слова  Ј Ogledni cas-iz-srpskog-jezika3 from Ana Rasic

Прочитајте више

Српски језик- тест 0

Тест из граматике и правописа   Srpski jezik – provera from Marina Simidzija

Прочитајте више

Српски језик и култура изражавања за IV разред 0

Српски језик и култура изражавања за разред: заменице, бројеви, придеви, глаголи…   Srpski jezik 4. razred from belisce

Прочитајте више

Сунчев систем – четврти разред 0

Сунчев систем , Сунце и планете Сунчев систем from djanelej

Прочитајте више

Српски језик- именице 0

Све о именицама: врсте, род, број, писање…. српски језик from vestam

Прочитајте више

Вук Стефановић Караџић 0

Вук Стефановић Караџић– живот и дело Vuk Karadžić- Dimitrije Janićijević- Kristina Mitić from nasaskolatakmicenja

Прочитајте више

Српски језик- лирске народне песме 0

Народна лирска поезија: романсе, баладе…..њихове одлике и карактеристике. Srpski jezik – Lirske narodne pesme from NašaŠkola.Net

Прочитајте више

Палчица -Ханс Кристијан Андерсен 1

Презентација обраде бајке “Палчица” -Ханс Кристијан Андерсена.

Прочитајте више

Креативне и мисаоне игре 1

Развој креативности код ученика је један од главних циљева, које је поставило савремено друштво, и токови у њему, пред сам образовно-васпитни систем, и ван њега.

Прочитајте више

Математика- геометрија 1

  Модели задатака по нивоима постигнућа   Ученик треба да уочи или преброји различите геометријске фигуре на једноставнијим сликама. Треба да научи да примени научена правила у рачунању обима ако

Прочитајте више

Басна 0

БАСНА Овде можете пронаћи све о баснама Може бити од помоћи наставницима у припремама часова српског језика. У тексту је понуђен предлог како припремити час.     

Прочитајте више

Народна традиција 0

Мала помоћ наставницима у припреми часа за изборни предмет Народна традиција.  Занати -све од дрвета.    

Прочитајте више

Припреме за часове српског језика – I разред 5

Овде ћете пронаћи 90 припрема за часове српског језика, које могу бити веома корисне у извођењу наставе у првом разреду. Припреме издавачке куће БИГЗ    

Прочитајте више