Математика- геометрија 1

  Модели задатака по нивоима постигнућа   Ученик треба да уочи или преброји различите геометријске фигуре на једноставнијим сликама. Треба да научи да примени научена правила у рачунању обима ако

Прочитајте више

Басна 0

БАСНА Овде можете пронаћи све о баснама Може бити од помоћи наставницима у припремама часова српског језика. У тексту је понуђен предлог како припремити час.     

Прочитајте више

Народна традиција 0

Мала помоћ наставницима у припреми часа за изборни предмет Народна традиција.  Занати -све од дрвета.    

Прочитајте више

Припреме за часове српског језика – I разред 5

Овде ћете пронаћи 90 припрема за часове српског језика, које могу бити веома корисне у извођењу наставе у првом разреду. Припреме издавачке куће БИГЗ    

Прочитајте више