Како до права родитеља на одсуство с посла ради посебне неге детета?

8 августа, 2018

Од 1. јула почела је примена Закона о финансијској подршци са децом, према којем министар надлежан за социјална питања прописује ближе услове одсуства с рада или рада с половином пуног радног времена родитеља, односно усвојитеља, хранитеља или старатеља детета млађег од пет година коме је потребна посебна нега.


Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања донео је Правилник о ближим условима, поступку и начину остваривања права на одсуство с рада или рада с половином радног времена ради посебне неге детета. Према овом акту, о степену сметњи у психофизичком развоју и инвалидитету детета мишљење даје надлежна комисија Фонда ПИО, а трошкови њеног рада финансирају се из буyета Србије. До сада је овај посао обављала комисија у Дому здравља, а разлог за поверавање овог посла комисији Фонда ПИО, кажу законодавци, јесте у чињеници да ће овом променом „независни стручњаци одобравати дуже одсуство искључиво породиљама којима је то неопходно“ и тако спречити злоупотребе и бројне економско-финансијске проблеме који из тога произилазе.
Право на одсуство с рада ради посебне неге детета има родитељ, односно усвојитељ, хранитељ или старатељ, уколико је оно млађе од пет година и коме је неопходна посебна нега због сметњи у развоју и инвалидитета, осим за случајеве предвиђене прописима о здравственом осигурању. Они имају право да, по истеку породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, одсуствују с рада или раде с половином радног времена ради посебне неге детета.
Деца са сметњама у развоју и инвалидитету јесу она која имају озбиљне или комплетне тешкоће у једном или више посматраних развојних домена, као и деца с теже нарушеним здравственим стањем и оштећењем телесних структура.
Право на одсуство с рада или рада с половином радног времена и право на накнаду зараде утврђује се на основу поднетог захтева за вештачење здравственог стања детета. Захтев за остваривање права, с медицинском документацијом, подноси се општинској, односно градској служби дечје заштите према месту пребивалишта, а може се поднети 45 дана пре истека одуства с рада ради неге детета.
Општинска, односно градска служба дечје заштите позива родитеља, односно подносиоца захтева да дође на вештачење са дететом у надлежну установу која мора бити наведена у позиву, а то мора бити одређена филијала Фонда ПИО.
Првостепена комисија обавља вештачење здравственог стања детета на основу непосредног прегледа детета, медицинске документације и других доказа. Изузетно, наводи се на сајту Фонда ПИО, првостепена комисија може дати позитивно мишљење за признавање права и без непосредног прегледа детета односно само на основу разматрања медицинске документације из које се неспорно може утврдити здравствено стање детета.
По завршеном вештачењу Првостепена комисија даје мишљење које доставља општинској односно градској служби дечје заштите, која је у обавези да га достави подносиоцу захтева и његовом послодавцу или само подносиоцу захтева у случају права на остале накнаде по основу посебне неге детета.

Мишљење другостепене комисије коначно

Уколико је родитељ, старатељ, хранитељ или усвојеник незадовољан одлуком Првостепене комисије о праву на одсуство ради неге детета има право да у року од осам дана уложи приговор другостепеној комисији. По пријему приговора другостепена комисија преиспитује мишљење Првостепене, поново разматра медицинску документацију и може поново позвати подносиоца захтева да са дететом дође на поновни преглед. Она у року од 15 дана од дана пријема приговоре даје своје мишљење које је онда коначно.
Послодавац на основу мишљења Првостепене комисије доноси решење о праву на одсуство с рада или рада с половином радног времена ради посебне неге детета и доставља га општинској или градској служби дечје заштите и подносиоцу захтева . Уколико подносилац захтева није задовољан мишљењем Првостепене комисије, има право да уложи приговор о којем одлучује Другостепена комисија Републичког фонда ПИО.
Првостепена комисија Републичког фонда ПИО за вештачење има четири члана, од којих је један лекар вештак специјалиста Фонда ПИО, један лекар специјалиста педијатар из развојог саветовалишта или службе за здравствену заштите деце, један здравствени сарадник и један представник надлежног органа јединице локалне самоуправе задужен за послове дечије заштите. Рад Првостепене комисије организује се у јединицама локалне самоуправе у којима филијале Републичког фонда ПИО имају седиште. Рад Првостепене комисије се организује ван радног времена, најмање једном у 15 дана, а по потреби и чешће у зависности од броја поднетих захтева.
Другостепена комисија такође има четири члана, али се налази у просторијама Дирекције Републичког фонда ПИО у Београду. Чине је лекар вештак специјалиста РФ ПИО, специјалиста педијатар, здравствени сарадник и представник Министарства за рад, запошљавање, борачку и социјалну политику.
Љ. Малешевић
Извор: Дневник

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *


Један коментар на "Како до права родитеља на одсуство с посла ради посебне неге детета?"

  1. tina каже:

    Koliko ova drzava komplikuje zivot majkama sa malom decom je uzasavajuce,to samo mi koje imamo malu decu znamo.Zar majke s malom decom treba da spasavaju budzet ove drzave ????

Будите у току

Унесите вашу имејл адресу

Пратите нас

Пратите нас на друштвеним мрежама