Казне за ометање наставе и претње наставницима

31 децембра, 2015

У ранијем правилнику било је 16, а сада 24 прекршаја. – Сенат Београдског универзитета одбацио екстремне захтеве, пре свега с Филозофског факултета, који се односе на одговорност учесника студентских протеста

ucitelj
Нови Правилник о дисциплинској одговорности студената Универзитета у Београду увео је низ нових прекршаја и казни за академце који крше прописе и не поштују прописану дисциплину и уобичајена правила понашања у оквиру академске заједнице. Осим плагијата, уведени су и прекршаји које је донело ново време и развој технологије, а прецизирано је као прекршај и спречавање или ометање наставе дуже од једног школског часа, као и претње наставницима.
Правилник јесте усвојио Сенат БУ, али тек треба да га потврди и Савет Универзитета. Очекивано је да ће се управо око ометања наставе и претњи наставницима највише ломити копља студената и професора, јер академци страхују да ће се ови прекршаји злоупотребљавати у време студентских протеста.
Из тог разлога предлог Правилника на седници Сената нису подржали представници Студентског парламента БУ који су тражили одлагање гласања.
На седници је, иначе, речено да су одбачени екстремни захтеви, пре свега Филозофског факултета, који се односе на одговорност учесника студентских протеста.
Декан Економског факултета проф. др Бранислав Боричић, који је учествовао у изради овог документа, подсећа да је правилник скоро годину дана рађен са представницима претходног сазива парламента и да је Сенат усвојио већину примедби актуелног.
– Студенти нису добро разумели дух правилника. Протести су специфична ситуација, поводом које се поступа на специфичне начине. Правилник се не односи на то, али спречава да се под капом протеста дешавају неки прекршаји који с њим немају везе и да студенти буду аболирани од дисциплинске одговорности – истиче Боричић и напомиње да се документ односи на појединачну одговорност студената.
Он подсећа да је раније било побројано неколико прекршаја и казни, а сада је та листа проширена.

Као тешке дисциплинске повреде, први пут су, између осталог, набројани плагирање, наношење повреде части или претње наставницима, давање индекса и својих лозинки за електронске сервисе другим студентима, кршење реда на предавањима, вежбама, колоквијумима…

Предвиђене су две врсте дисциплинских повреда – лакше и теже. Опомена и укор били су предвиђени по ранијем Правилнику за пет врста лакших дисциплинских повреда, а сада укор и строги укор. У лакше прекршаје спадају на пример долазак студената у видно алкохолисаном стању без агресивног понашања, наношење увреде наставницима и осталим запосленима уколико се налазе у просторијама факултета и наношење материјалне штете уколико новчана вредност не прелази 20.000 динара. У ранијем правилнику тај износ је био 50.000 динара.
За теже прекршаје, а њих је сада 24 уместо ранијих 16, осим привременог удаљавања и искључења са студија, уведене су и нове казне: забрана полагања предиспитних обавеза, забрана полагања једног или свих испита у једном или више испитних рокова.
Као тешке дисциплинске повреде први пут су набројани плагирање, непоштовање забране о пушењу, наношење повреде части или претње наставницима, давање индекса, студентске идентификационе картице и својих лозинки за електронске сервисе другим студентима или другим физичким лицима, кршење реда на предавањима, вежбама, колоквијумима, испитима по оцени дисциплинске комисије…
Оно што је од тешких прекршаја остало са списка из претходног правилника још су и туча на факултету и у факултетском дворишту, неовлашћено фотокопирање уџбеника ради даље продаје, крађа имовине факултета, политичко, страначко, верско организовање, коришћење недозвољених средстава на колоквијуму, испиту или предиспитним обавезама…
Поступак води дисциплинска комисија факултета од три члана, а као другостепени орган – дисциплинска комисија Универзитета од седам чланова. Пријаву може да поднесе наставник, студент, запослени на Универзитету или друго заинтересовано лице, и то декану факултета на којем студира академац који се сумњичи да је учинио прекршај.
Ако декан сматра да пријава има основа и пошто прибави писану изјаву „прозваног” студента, поднеће захтев за покретање дисциплинског поступка. Студент за то време не сме да се испише с факултета.
Поступак може да се обустави због застарелости (три до шест месеци). Против решења комисије, незадовољан студент, декан или подносилац пријаве може да се жали другостепеној комисији, која одлуку може да потврди, преиначи или врати првостепеној комисији на поновно одлучивање.
Правоснажна пресуда уписује се у индекс, матичну књигу и исписницу и објављује на огласној табли факултета и Универзитета.

Извор: politika.rs

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.


Будите у току

Унесите вашу имејл адресу

Пратите нас

Пратите нас на друштвеним мрежама