Raspored nastave (26.10-01.11.2020.)

25 oktobra, 2020
26.10-01.11.2020.

I razred

ponedeljak 26.10. utorak 27.10. sreda 28.10. četvrtak 29.10. petak 30.10.
40. Srpski jezik – Glas i štampano slovo Zz, obrada  41. Srpski jezik – Glas i štampano slovo Vv, obrada  42. Matematika – Broj 3, obrada  43. Srpski jezik – Jezičke igre, utvrđivanje  44. Srpski jezik – Glas i štampano slovo Gg, obrada
 40. Matematika – Broj 2, obrada 41. Matematika – Broj 2, utvrđivanje 42. Srpski jezik – Čitanje i pisanje naučenih slova, utvrđivanje 43. Matematika – Broj 3, utvrđivanje 44. Brojevi 1,2 i 3, utvrđivanje
8. Digitalni svet – Učenje u digitalnom svetu (obrazovne igre, materijali, udžbenici)- obrada  17. Svet oko nas – Ja i drugi, utvrđivanje 5. Muzička kultura – Ja posejah lan-narodna pesma, obrada Pevamo i igramo uz pesmu, utvrđivanje; Sve je pošlo naopačke – pesma, obrada 18. Svet oko nas – Čuvajmo svoje zdravlje, obrada 8. Engleski jezik – Poziv i reagovanje na poziv za zajedničke aktivnosti – obrada i utvrđivanje
II razred
ponedeljak 26.10. utorak 27.10. sreda 28.10. četvrtak 29.10. petak 30.10.
 40.Srpski jezik – Dejan Aleksić: Jednom je jedan dečak zevnuo, obrada  41.Srpski jezik – Igrom kroz znanje, utvrđivanje 42. Matematika – Rimske cifre. Pisanje  brojeva rimskim ciframa, obrada  43.Srpski jezik – Potvrdne i odrične rečenice, obrada 44.Srpski jezik -Rečenice prema obliku. Pisanje reči NE u odričnim rečenicama, utvrđivanje
40. Matematika – Određivanje nepoznatog broja, utvrđivanje 41. Matematika – Rimske cifre. Pisanje brojeva rimskim ciframa, obrada 42.Srpski jezik – Prepričavanje pročitanih priča iz čitanke, utvrđivanje 43. Matematika – Rimske cifre. Pisanje brojeva rimskim ciframa, utvrđivanje 44. Matematika – Rimske cifre. Pisanje brojeva rimskim ciframa, utvrđivanje
8. Engleski jezik – Iskazivanje molbe, zahvalnosti i osećanja – obrada  17. Svet oko nas – Zanimanja ljudi u selu i gradu, obrada 9. Likovna kultura – Kontrasti – suprotnosti, sistematizacija 18. Svet oko nas – Saobraćaj, obrada 9. Muzička  kultura – Jesen, Stanko Korunović, obrada
III razred
ponedeljak 26.10. utorak 27.10. sreda 28.10. četvrtak 29.10. petak 30.10.
40. Srpski jezik – Izbor iz poezije D. Radovića (domaća lektira) obrada 41. Srpski jezik – Izbor iz poezije Dušana Radovića (domaća lektira) obrada 42. Matematika – Oduzimanje dvocifrenog broja od trocifrenog, utvrđivanje 43. Srpski jezik – Gradivni pridevi, obrada 44. Srpski jezik – Gradivni pridevi, utvrđivanje
 40. Matematika – Oduzimanje dvocifrenog broja od trocifrenog, obrada 41. Matematika – Oduzimanje dvocifrenog broja od trocifrenog, obrada 42. Srpski jezik – Izbor iz poezije Dušana Radovića (domaća lektira), utvrđivanje  43. Matematika – Sabiranje i oduzimanje, utvrđivanje 44. Matematika – Sabiranje i oduzimanje, provera
8. Engleski jezik – Iskazivanje molbe, zahvalnosti, potreba; čestitanje rođendana i drugih značajnih događaja – obrada i utvrđivanje  17. Priroda i društvo – Naš kraj, sistematizacija 9. Likovna kultura- Sporazumevanje – govor tela. Čitamo pogled, izraz lica, držanje tela, gest i kretanje, obrada i vežbanje 18. Priroda i društvo – Naš kraj, provera 9. Muzička kultura – Takt, taktica, 2/4 takt, taktiranje, obrada
IV razred
ponedeljak 26.10. utorak 27.10. sreda 28.10. četvrtak 29.10. petak 30.10.
 40. Srpski jezik – Braća Grim -Trnova Ružiica, obrada 41. Srpski jezik – Braća Grim -Trnova Ružica, utvrđivanje 42. Matematika – Pismeno sabiranje i oduzimanje, utvrđivanje 43. Srpski jezik – D.Erić: Čik da pogodite zbog čega su se posvađala dva zlatna brata, obrada 44. Srpski jezik – D.Erić: Čik da pogodite zbog čega su se posvađala dva zlatna brata
 40. Matematika – Pismeno oduzimanje, utvrđivanje 41. Matematika – Pismeno oduzimanje, utvrđivanje 42. Srpski jezik – Upotreba zamenice VI iz poštovanja, utvrđivanje 43. Matematika – Računamo lakše i brže, obrada 44. Matematika – Tekstualni zadaci sa sabiranjem i oduzimanjem, utvrđivanje
8. Engleski jezik – Izražavanje interesovanja i dopadanja/nedopadanja; opisivanje bića, predmeta i mesta; poziv na učešće –obrada/utvrđivanje 17. Priroda i društvo – Carstvo biljaka i životinja, utvrđivanje 9. Likovna kultura – Vežbe: oblo-rogljasto -vajanje (glina, plastelin ili papir), vežbe  18. Priroda i društvo – Upoznajmo biljni i životinjski svet- šume, obrada 9. Muzička kultura – Višnjičica rod rodila-narodna iz Srbije,
(obrada i obnavljanje)
V razred
Satnica ponedeljak 26.10. utorak 27.10. sreda 28.10. četvrtak 29.10. petak 30.10.
08.00 – 08.30 32. Srpski jezik – Devojka cara nadmudrila i narodne novele – odlike, vežbanje/utvrđivanje 33. Matematika – Skupovi i skupovne operacije, vežbanje 34. Srpski jezik – Padeži – značenje i službe – sistematizacija, utvrđivanje 34. Matematika – Prvi pismeni zadatak, 35. Srpski jezik – Vuk Stefanović Karadžić: Moba i prelo (iz dela Život i običaji naroda srpskoga), obrada
08.35 – 09.05 32. Matematika – Skupovi i skupovne operacije, utvrđivanje 33. Srpski jezik – Padeži – nezavisni i zavisni, vežbanje 9. Tehnika i tehnologija – Pravila i propisi kretanja pešaka,
vozača bicikla i dečijih vozila (roleri,
skejt, trotinet) u saobraćaju –
računarska simulacija i saobraćajni
poligon, vežba
9. Engleski jezik – Pozdravljanje i predstavljanje sebe i drugih i traženje / davanje osnovnih informacija o sebi i drugima u širem društvenom kontekstu,obrada i utvrđivanje 35.Matematika – Analiza pismenog zadatka
09.10 – 09.40 8. Istorija – Države Starog istoka, obrada 17. Biologija – Ishrana, disanje, izlučivanje, sistematizacija 9. Geografija – Rotacija Zemlje, obrada 18. Biologija – Pokretljivost – kretanje, obrada 9. Informatika i računarstvo – Multimedijalne prezentacije
VI razred
Satnica ponedeljak 26.10. utorak 27.10. sreda 28.10. četvrtak 29.10. petak 30.10.
08.00 – 08.30 32. Srpski jezik – Ispravak prvog školskog pismenog zadatka vežbanje/utvrđivanje 33. Matematika – Trougao, vrste trouglova, uglovi trougla, utvrđivanje 34. Srpski jezik – Domaća lektira – Branko Ćopić: Orlovi rano let,obrada 34. Matematika – Trougao, vrste trouglova, uglovi trougla, utvrđivanje 35. Srpski jezik – Domaća lektira – Branko Ćopić: Orlovi rano lete vežbanje/utvrđivanje
08.35 – 09.05 32. Matematika – Pravougli trougao, obrada 33. Srpski jezik – Ispravak prvog školskog pismenog zadatka vežbanje/utvrđivanje 9. Biologija – Disanje, obrada i utvrđivanje 9. Engleski jezik – Opisivanje karakteristika bića, predmeta, mesta, pojava, radnji, stanja i zbivanja; iznošenje predloga i saveta, upućivanje poziva za učešće u zajedničkoj aktivnosti i reagovanje na njih. – obrada i utvrđivanje 35.Matematika – Prvi pismeni zadatak, provera znanja
09.10 – 09.40 8. Istorija – Naseljavanje Slovena na Balkansko poluostrvo, obrada i utvrđivanje 17. Fizika – Kretanje, sistematizacija 9. Geografija – Prirodno kretanje stanovništv, obrada/Geografsko proučavanje stanovništva, naseljavanje sveta. Broj stanovnika na Zemlji. Prirodno kretanje stanovništva, utvrđivanje 18. Fizika – Uzajamno delovanje dva tela u neposrednom dodiru, obrada 9. Informatika i računarstvo – Multimedijalne prezentacije
VII razred
Satnica ponedeljak 19.10. utorak 20.10. sreda 21.10. četvrtak 22.10. petak 23.10.
09.45 – 10.15 32. Srpski jezik – Gramatika: Glagolski pridev trpni, vežbanje 33. Matematika – Primena Pitagorine teorema na jednakokraki i jednakostranični trougao, utvrđivanje 34. Srpski jezik – Desanka Maksimović: Krvava bajka, obrada 34. Matematika – Primena Pitagorine teorema na romb, obrada 35. Srpski jezik – Recitovanje: Krvava bajka, utvrđivanje
10.20 – 10.50 32. Matematika – Primena Pitagorine teorema na jednakokraki i jednakostranični trougao, obrada 33. Srpski jezik – Nelični glagolski oblici, vežbanje 9. Geografija – Istočna Evropa, obrada i utvrđivanje 9. Engleski jezik – Opisivanje iskustva u prošlosti (Life experience + actions in the past with a result in the present) obrada i utvrđivanje/Opisivanje radnji koje su počele u prošlosti i još uvek traju, obrada i utvrđivanje 35. Matematika – Primena Pitagorine teorema na romb, utvrđivanje
10.55 – 11.25 8. Istorija – Istočno pitanje i balkanski narodi, obrada i utvrđivanje 9. Biologija – Raznovrsnost u carstvu biljaka, obrada i utvrđivanje 9. Hemija – Periodni sistem elemenata. Plemeniti gasovi – svojstva i primena, obrada/Određivanje valentnog nivoa, broja valentnih elektrona i položaja elemenata u PSE, utvrđivanje 9. Fizika – Računski zadaci, uvežbavanje/Određivanje stalnog ubrzanja pri kretanju kuglice niz žljeb, laboratorijska vežba 9. Informatika i računarstvo – Snimanje video zapisa
VIII razred
Satnica ponedeljak 26.10. utorak 27.10. sreda 28.10. četvrtak 29.10. petak 30.10.
11.30 – 12.00 32. Srpski jezik – Jednoznačne i višeznačne reči. Homonimija i polisemija. vežbanje /
utvrđivanje
33. Matematika – Jednakosti i nejednakosti, utvrđivanje 34. Srpski jezik – P.P.Njegoš, Gorski vijenac (odlomci) vežbanje /
utvrđivanje
34. Matematika – Ekvivalentne transformacije jednačina, obrada 35. Srpski jezik – Vežbe na argumentovanom tekstu (ključne reči, sažimanje teksta,…) vežbanje /utvrđivanje
12.05 – 12.35 32. Matematika – Jednakosti i nejednakosti, obrada 33. Srpski jezik – P.P.Njegoš, Gorski vijenac (odlomci), obrada 17. Geografija – Klima Srbije i tipovi klime, utvrđivanje 9. Informatika i računarstvo – Vizualizacija podataka 35. Matematika – Ekvivalentne transformacije jednačina utvrđivanje
12.40 – 13.10 16. Istorija – Srpski narod pod osmanskom vlašću na početku 20. veka i balkanski ratovi, utvrđivanje 17. Biologija – Ekosistem – osnovni procesi, odnosi ishrane, utvrđivanje 17. Istorija – Prvi svetski rat – tok rata, obrada 17. Fizika – Brzina svetlosti i zakon prelamanja. Totalna refleksija, utvrđivanje 18. Geografija – Vode Srbije, obrada
13.15 – 13.45 16. Fizika – Brzina svetlosti i zakon prelamanja. Totalna refleksija, obrada 9. Engleski jezik – Iznošenje predloga i saveta (should/shouldn’t/ought to/had better), obrada i utvrđivanje 17. Hemija – Formule i nazivi soli, obrada 18. Biologija – Razvoj i sukcesije ekosistema, obrada 18. Hemija – Soli – kombinovani zadaci, utvrđivanje

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *


Budite u toku

Unesite vašu imejl adresu

Pratite nas

Pratite nas na društvenim mrežama