Распоред наставе (26.10-01.11.2020.)

25 октобра, 2020
26.10-01.11.2020.

I разред

понедељак 26.10. уторак 27.10. среда 28.10. четвртак 29.10. петак 30.10.
40. Српски језик – Глас и штампано слово Зз, обрада  41. Српски језик – Глас и штампано слово Вв, обрада  42. Математика – Број 3, обрада  43. Српски језик – Језичке игре, утврђивање  44. Српски језик – Глас и штампано слово Гг, обрада
 40. Математика – Број 2, обрада 41. Математика – Број 2, утврђивање 42. Српски језик – Читање и писање научених слова, утврђивање 43. Математика – Број 3, утврђивање 44. Бројеви 1,2 и 3, утврђивање
8. Дигитални свет – Учење у дигиталном свету (образовне игре, материјали, уџбеници)- обрада  17. Свет око нас – Ја и други, утврђивање 5. Музичка култура – Ја посејах лан-народна песма, обрада Певамо и играмо уз песму, утврђивање; Све је пошло наопачке – песма, обрада 18. Свет око нас – Чувајмо своје здравље, обрада 8. Енглески језик – Позив и реаговање на позив за заједничке активности – обрада и утврђивање
II разред
понедељак 26.10. уторак 27.10. среда 28.10. четвртак 29.10. петак 30.10.
 40.Српски језик – Дејан Алексић: Једном је један дечак зевнуо, обрада  41.Српски језик – Игром кроз знање, утврђивање 42. Математика – Римске цифре. Писање  бројева римским цифрама, обрада  43.Српски језик – Потврдне и одричне реченице, обрада 44.Српски језик -Реченице према облику. Писање речи НЕ у одричним реченицама, утврђивање
40. Математика – Одређивање непознатог броја, утврђивање 41. Математика – Римске цифре. Писање бројева римским цифрама, обрада 42.Српски језик – Препричавање прочитаних прича из читанке, утврђивање 43. Математика – Римске цифре. Писање бројева римским цифрама, утврђивање 44. Математика – Римске цифре. Писање бројева римским цифрама, утврђивање
8. Енглески језик – Исказивање молбе, захвалности и осећања – обрада  17. Свет око нас – Занимања људи у селу и граду, обрада 9. Ликовна култура – Контрасти – супротности, систематизација 18. Свет око нас – Саобраћај, обрада 9. Музичка  култура – Јесен, Станко Коруновић, обрада
III разред
понедељак 26.10. уторак 27.10. среда 28.10. четвртак 29.10. петак 30.10.
40. Српски језик – Избор из поезије Д. Радовића (домаћа лектира) обрада 41. Српски језик – Избор из поезије Душана Радовића (домаћа лектира) обрада 42. Математика – Одузимање двоцифреног броја од троцифреног, утврђивање 43. Српски језик – Градивни придеви, обрада 44. Српски језик – Градивни придеви, утврђивање
 40. Математика – Одузимање двоцифреног броја од троцифреног, обрада 41. Математика – Одузимање двоцифреног броја од троцифреног, обрада 42. Српски језик – Избор из поезије Душана Радовића (домаћа лектира), утврђивање  43. Математика – Сабирање и одузимање, утврђивање 44. Математика – Сабирање и одузимање, провера
8. Енглески језик – Исказивање молбе, захвалности, потреба; честитање рођендана и других значајних догађаја – обрада и утврђивање  17. Природа и друштво – Наш крај, систематизација 9. Ликовна култура- Споразумевање – говор тела. Читамо поглед, израз лица, држање тела, гест и кретање, обрада и вежбање 18. Природа и друштво – Наш крај, провера 9. Музичка култура – Такт, тактица, 2/4 такт, тактирање, обрада
IV разред
понедељак 26.10. уторак 27.10. среда 28.10. четвртак 29.10. петак 30.10.
 40. Српски језик – Браћа Грим -Трнова Ружиица, обрада 41. Српски језик – Браћа Грим -Трнова Ружица, утврђивање 42. Математика – Писмено сабирање и одузимање, утврђивање 43. Српски језик – Д.Ерић: Чик да погодите због чега су се посвађала два златна брата, обрада 44. Српски језик – Д.Ерић: Чик да погодите због чега су се посвађала два златна брата
 40. Математика – Писмено одузимање, утврђивање 41. Математика – Писмено одузимање, утврђивање 42. Српски језик – Употреба заменице ВИ из поштовања, утврђивање 43. Математика – Рачунамо лакше и брже, обрада 44. Математика – Текстуални задаци са сабирањем и одузимањем, утврђивање
8. Eнглески језик – Изражавање интересовања и допадања/недопадања; описивање бића, предмета и места; позив на учешће –обрада/утврђивање 17. Природа и друштво – Царство биљака и животиња, утврђивање 9. Ликовна култура – Вежбе: обло-рогљасто -вајање (глина, пластелин или папир), вежбе  18. Природа и друштво – Упознајмо биљни и животињски свет- шуме, обрада 9. Музичка култура – Вишњичица род родила-народна из Србије,
(обрада и обнављање)
V разред
Сатница понедељак 26.10. уторак 27.10. среда 28.10. четвртак 29.10. петак 30.10.
08.00 – 08.30 32. Српски језик – Девојка цара надмудрила и народне новеле – одлике, вежбање/утврђивање 33. Математика – Скупови и скуповне операције, вежбање 34. Српски језик – Падежи – значење и службе – систематизација, утврђивање 34. Математика – Први писмени задатак, 35. Српски језик – Вук Стефановић Караџић: Моба и прело (из дела Живот и обичаји народа српскога), обрада
08.35 – 09.05 32. Математика – Скупови и скуповне операције, утврђивање 33. Српски језик – Падежи – независни и зависни, вежбање 9. Техника и технологија – Правила и прописи кретања пешака,
возача бицикла и дечијих возила (ролери,
скејт, тротинет) у саобраћају –
рачунарска симулација и саобраћајни
полигон, вежба
9. Енглески језик – Поздрављање и представљање себе и других и тражење / давање основних информација о себи и другима у ширем друштвеном контексту,обрада и утврђивање 35.Математика – Анализа писменог задатка
09.10 – 09.40 8. Историја – Државе Старог истока, обрада 17. Биологија – Исхрана, дисање, излучивање, систематизација 9. Географија – Ротација Земље, обрада 18. Биологија – Покретљивост – кретање, обрада 9. Информатика и рачунарство – Mултимедијалне презентације
VI разред
Сатница понедељак 26.10. уторак 27.10. среда 28.10. четвртак 29.10. петак 30.10.
08.00 – 08.30 32. Српски језик – Исправак првог школског писменог задатка вежбање/утврђивање 33. Математика – Троугао, врсте троуглова, углови троугла, утврђивање 34. Српски језик – Домаћа лектира – Бранко Ћопић: Орлови рано лет,обрада 34. Математика – Троугао, врсте троуглова, углови троугла, утврђивање 35. Српски језик – Домаћа лектира – Бранко Ћопић: Орлови рано лете вежбање/утврђивање
08.35 – 09.05 32. Математика – Правоугли троугао, обрада 33. Српски језик – Исправак првог школског писменог задатка вежбање/утврђивање 9. Биологија – Дисање, обрада и утврђивање 9. Енглески језик – Описивање карактеристика бића, предмета, места, појава, радњи, стања и збивања; изношење предлога и савета, упућивање позива за учешће у заједничкој активности и реаговање на њих. – обрада и утврђивање 35.Математика – Први писмени задатак, провера знања
09.10 – 09.40 8. Историја – Насељавање Словена на Балканско полуострво, обрада и утврђивање 17. Физика – Кретање, систематизација 9. Географија – Природно кретање становништв, обрада/Географско проучавање становништва, насељавање света. Број становника на Земљи. Природно кретање становништва, утврђивање 18. Физика – Узајамно деловање два тела у непосредном додиру, обрада 9. Информатика и рачунарство – Mултимедијалне презентације
VII разред
Сатница понедељак 19.10. уторак 20.10. среда 21.10. четвртак 22.10. петак 23.10.
09.45 – 10.15 32. Српски језик – Граматика: Глаголски придев трпни, вежбање 33. Математика – Примена Питагорине теорема на једнакокраки и једнакостранични троугао, утврђивање 34. Српски језик – Десанка Максимовић: Крвава бајка, обрада 34. Математика – Примена Питагорине теорема на ромб, обрада 35. Српски језик – Рецитовање: Крвава бајка, утврђивање
10.20 – 10.50 32. Математика – Примена Питагорине теорема на једнакокраки и једнакостранични троугао, обрада 33. Српски језик – Нелични глаголски облици, вежбање 9. Географија – Источна Европа, обрада и утврђивање 9. Енглески језик – Описивање искуства у прошлости (Life experience + actions in the past with a result in the present) обрада и утврђивање/Описивање радњи које су почеле у прошлости и још увек трају, обрада и утврђивање 35. Математика – Примена Питагорине теорема на ромб, утврђивање
10.55 – 11.25 8. Историја – Источно питање и балкански народи, обрада и утврђивање 9. Биологија – Разноврсност у царству биљака, обрада и утврђивање 9. Хемија – Периодни систем елемената. Племенити гасови – својства и примена, обрада/Одређивање валентног нивоа, броја валентних електрона и положаја елемената у ПСЕ, утврђивање 9. Физика – Рачунски задаци, увежбавање/Одређивање сталног убрзања при кретању куглице низ жљеб, лабораторијска вежба 9. Информатика и рачунарство – Снимање видео записа
VIII разред
Сатница понедељак 26.10. уторак 27.10. среда 28.10. четвртак 29.10. петак 30.10.
11.30 – 12.00 32. Српски језик – Једнозначне и вишезначне речи. Хомонимија и полисемија. вежбање /
утврђивање
33. Математика – Једнакости и неједнакости, утврђивање 34. Српски језик – П.П.Његош, Горски вијенац (одломци) вежбање /
утврђивање
34. Математика – Еквивалентне трансформације једначина, обрада 35. Српски језик – Вежбе на аргументованом тексту (кључне речи, сажимање текста,…) вежбање /утврђивање
12.05 – 12.35 32. Математика – Једнакости и неједнакости, обрада 33. Српски језик – П.П.Његош, Горски вијенац (одломци), обрада 17. Географија – Клима Србије и типови климе, утврђивање 9. Информатика и рачунарство – Визуализација података 35. Математика – Еквивалентне трансформације једначина утврђивање
12.40 – 13.10 16. Историја – Српски народ под османском влашћу на почетку 20. века и балкански ратови, утврђивање 17. Биологија – Екосистем – основни процеси, односи исхране, утврђивање 17. Историја – Први светски рат – ток рата, обрада 17. Физика – Брзина светлости и закон преламања. Тотална рефлексија, утврђивање 18. Географија – Воде Србије, обрада
13.15 – 13.45 16. Физика – Брзина светлости и закон преламања. Тотална рефлексија, обрада 9. Енглески језик – Изношење предлога и савета (should/shouldn’t/ought to/had better), обрада и утврђивање 17. Хемија – Формуле и називи соли, обрада 18. Биологија – Развој и сукцесије екосистема, обрада 18. Хемија – Соли – комбиновани задаци, утврђивање

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.


Будите у току

Унесите вашу имејл адресу

Пратите нас

Пратите нас на друштвеним мрежама