Распоред наставе за основну школу (18.01-24.01.2021.)

16 јануара, 2021

I разред

понедељак, 18.01. уторак, 19.01. среда, 20.01. четвртак, 21.01. петак, 22.01.
 77. Српски језик –  Зимска песма, Јован Јовановић Змај – обрада  78. Српски језик – Jезичке игре – утврђивање  79. Математика – Писање и читање бројева од 0 до 10, сабирање и одузимање – провера знања  80. Српски језик – Срећна Нова година, Душан Радовић – обрада  81. Српски језик – Моје новогодишње жеље, писмено изражавање – обрада
 77. Математика – Број 10 – утврђивање 78. Математика – Писање и читање бројева од 0 до 10, сабирање и одузимање – утврђивање 79. Српски језик – Новогодишња прича у сликама – утврђивање 80. Математика – Десетица и јединице – обрада 81. Математика – Десетица и јединице – утврђивање
16. Дигитални свет  – Дигитални уређаји и здравље – обрада  32. Свет око нас – Делови дана – утврђивање 8. Музичка култура  -Деда Мраз, обрада песме и слушање композиције Звончићи. Божић, Божић благи дан, народна песма. Бројалица Божић бата. Слушање и извођење покрета уз песму Пекарчић, Љ. Шкарица – обрада и утврђивање 33.Свет око нас – Седмица – обрада 15.Енглески језик – Описивање живих бића, места
и појава и уочавање сличности и разлика у начину живота. Разумевање и давање једноставних упутстава и налога;  изражавање припадања/ неприпадања; бројеви до 10; основне боје; позив и реаговање на позив за учешће у заједничкој активности; честитање празника – утврђивање и обрада

II разред

понедељак, 18.01. уторак, 19.01. среда, 20.01. четвртак, 21.01. петак, 22.01.
 77.Српски језик – Домаћа лектира: Бајке Десанке Максимовић /Прстен на морском дну, Како су пужу украли кућу/ – обрада 78. Српски језик – Наш пројекат – Бајколики свет – утврђивање 79. Математика – Множење бројевима 0, 1, 2, 3, 4, 5 и 10. Замена места чинилаца – утврђивање 80. Српски језик – Учимо штампана слова латинице З, Ж – обрада 81. Српски језик – Научили смо слова латинице Б, Г, З, Ж – утврђивање
77. Математика – Замена места чинилаца – утврђивање 78. Математика – Множење бројевима 0, 1, 2, 3, 4, 5 и 10. Замена места чинилаца – обрада 79. Српски језик – Учимо штампана слова латинице Б, Г  – обрада  80. Математика – Множење бројевима 0, 1, 2, 3, 4, 5 и 10. Замена места чинилаца – провера знања 81. Математика – За толико већи и толико пута већи број – обрада
16.Eнглески језик –  Слушање кратких једноставних позива на заједничку активност и реаговање на њих; упућивање и прихватање / одбијање позива на заједничку активност, уз коришћење најједноставнијих израза. Исказивање потреба, осета, осећања; саопштавање својих потреба, осета и осећања и (емпатично) реаговање на туђа – утврђивање и обрада  32.Свет око нас – Кретање и утицај на кретање тела – утврђивање 16.Ликовна култура – Необична паковања, обрада 33.Свет око нас – Дан – обрада  16.Музичка култура –  Дошла ми бака, народна песма – обрада

III разред

понедељак, 18.01. уторак, 19.01. среда, 20.01. четвртак, 21.01. петак, 22.01.
77.Српски језик – Личне заменице – обрада 78. Српски језик – Личне заменице – утврђивање 79. Математика – Узајамни положај правих – обрада 80. Српски језик – Пишемо причу на основу датог почетка – обрада 81. Српски језик – Употреба великог слова у писању назива празника – обрада
 77.Математика – Множење и дељење троцифреног броја једноцифреним (текстуални задаци) – утврђивање 78. Математика – Множење и дељење троцифреног броја једноцифреним – провера знања 79. Српски језик – Душан Васиљев: Зима – обрада  80. Математика – Паралелне праве                                              Цртање паралелних правих – обрада 81. Математика – Паралелне праве                                              Цртање паралелних правих – утврђивање
16.Eнглески језик – Исказивање просторних односа; Изражавање допадања и недопадања, припадања и неприпадања, постављање питања и одговарање на њих – утврђивање и обрада  32. Природа и друштво – Материјали – промене материјала – обрада 16.Ликовна култура – Слика и текст: обликовање новогодишњих честитки – вежбање 33.Природа и друштво – Материјали – промене материјала – утврђивање 16.Музичка култура – На крај села жута кућа, свирање и певање – утврђивање

IV разред

понедељак, 18.01. уторак, 19.01. среда, 20.01. четвртак, 21.01. петак, 22.01.
 77.Српски језик – A. Поповић: Пепељуга – утврђивање 78. Српски језик – Глумимо и рецитујемо – утврђивање 79. Математика – Једначине и неједначине са сабирањем и одузимањем – утврђивање 80. Српски језик – Исправка другог писменог задатка – утврђивање 81. Српски језик – Глаголи – провера
77. Математика – Неједначине са одузимањем – обрада 78. Математика – Неједначине са одузимањем – утврђивање 79. Српски језик – Исправка другог писменог задатка – обрада 80. Математика – Неједначине са сабирањем и одузимањем – провера 81. Математика – Површина правоугаоника и квадрата – обнављање
16.Eнглески језик –  Oписивање бића, предмета, појава; исказивање положаја у простору; постављање једноставнијих питања и давање одговора. Изражавање допадања и недопадања; припадања и неприпадања; постављање питања и одговарање на њих – утврђивање и обрада 32. Природа и друштво – Како се користе природна богатства у Србији – обрада 16.Ликовна култура – Црвена+жута=наранџаста; Мртва природа са поврћем-сликање-темпере – обрада 33. Природа и друштво – Чиме се баве људи у Србији – обрада 16.Музичка култура – Новогодишња песма, П. Ступел – обрада и обнављање

V разред

Сатница понедељак 18.01. уторак 19.01. среда 20.01. четвртак 21.01. петак 22.01.
08.00 – 08.30 62. Српски језик – Други школски писмени задатак – утврђивање 63. Математика – Заокругљивање бројева – обрада 64. Српски језик – Исправак писменог задатка – утврђивање 64. Математика – Упоређивање децималних бројева – обрада 65. Српски језик – Уметничка бајка: Гроздана Олујић (бајка по избору) – обрада
08.35 – 09.05 62. Математика – Децимални запис разломка – утврђивање 63. Српски језик – Исправак писменог задатка – вежбање 16. Техника и технологија – Цртање техничког цртежа са елементима (типови линија, размера и котирање) – обрада, вежба 16. Енглески језик – Први писмени задатак; Исправка првог писменог задатка – провера, систематизација 65. Математика – Упоређивање децималних бројева – утврђивање
09.10 – 09.40 16. Историја – Успон хеленских полиса – Спарта и Атина – утврђивање 32. Биологија – Живот на копну – услови живота, адаптације копнених врста – обрада 16. Географија – Обликовање рељефа дејством унутрашњих Земљиних сила – обрада 33. Биологија – Копнене животиње и биљке – утврђивање 16. Информатика и рачунарство – Решавање проблема (Решавање проблема, Појам алгоритма)

VI разред

Сатница понедељак 18.01. уторак 19.01. среда 20.01. четвртак 21.01. петак 22.01.
08.00 – 08.30 62. Српски језик – Обредне лирске народне песме (избор)- вежбање, утврђивање 63. Математика – Рационални бројеви – систематизација 64. Српски језик – Губљење сугласника – вежбање 64. Математика – Рационални бројеви – контролна вежба – провера знања 65. Српски језик -Домаћа лектира – Весна Алексић: Каљави коњ (Прича о богињи Лади – Звездана вода) – обрада
08.35 – 09.05 62. Математика – Бројевни изрази са сабирањем и одузимањем рационалних бројева – примена – обрада 63. Српски језик – Губљење сугласника – обрада 16. Биологија – Размножавање човека – обрада, утврђивање 16. Енглески језик – Oписивање радњи, искустава и догађаја у прошлости, Past Continuous – affirmative and negative; Past Continuous – questions – обрада, утврђивање 65. Математика – Множење рационалних бројева у облику разломка – обрада
09.10 – 09.40 16. Историја – Опште одлике средњовековне културе; Србија у XII и почетком XIII века- утврђивање, обрада 32. Физика – Сила – систематизација 16. Географија – Појам привреде, привредне делатности и привредни сектори; Појам и подела пољопривреде и фактори који утичу на њен развој – обрада 33. Физика – Међународни система мера, основне и изведене физичке величине и мерне јединице – обрада 16. Информатика и рачунарство – Карел – линијски програми и бројачка петља – обрада

VII разред

Сатница понедељак 18.01. уторак 19.01. среда 20.01. четвртак 21.01. петак 22.01.
09.45 – 10.15 62. Српски језик – Језичка култура: Исправка другог школског писменог задатка (колективна) – утврђивање, вежбање 63. Математика – Сабирање полинома – обрада 64. Српски језик – Напоредни односи међу реченичним члановима – саставни, раставни и супротни – обрада 64. Математика – Сабирање полинома – утврђивање 65. Српски језик – Напоредни односи међу реченичним члановима – саставни, раставни и супротни – вежбање
10.20 – 10.50 62. Математика – Полиноми – обрада 63. Српски језик – Језичка култура: Исправка другог школског писменог задатка (индивидуална) – утврђивање, вежбање 16. Географија – Југозападна Азија, Јужна Азија – обрада 16. Енглески језик – Изражавање мера и цена; Изражавање мишљења – слагања и неслагања – обрада, утврђивање 65. Математика – Одузимање полинома – обрада
10.55 – 11.25 16. Историја – Српски народ у Револуцији 1848/49;Револуције 1848/49. године – обрада, утврђивање 17. Биологија – Животни процеси код биљака; Размножавање и циклуси развића биљака без семена – утврђивање, обрада 16. Хемија – Растворљивост; Хомогене смеше у природи – вода – утврђивање, обрада 16. Физика – Хитац навише и хитац наниже; Кретање тела у гравитационом пољу.Силе које се супротстављају кретању тела. Сила отпора средине – утврђивање, обрада 16. Информатика и рачунарство – Програмски језик Пајтон (Променљиве, Додела вредности променљивој, Приказивање вредности променљиве) – обнављање

VIII разред

Сатница понедељак 18.01. уторак 19.01. среда 20.01. четвртак 21.01. петак 22.01.
11.30 – 12.00 62. Српски језик – Језичка култура: Родољубље у поезији српских песника (родољубиве песме од 5. до 8. разреда) – вежбање, утврђивање 63. Математика – Појам пирамиде. Елементи пирамиде – обрада 64. Српски језик – Односне реченице – обрада 64. Математика – Појам пирамиде. Елементи пирамиде – утврђивање 65. Српски језик -Изричне и односне реченице, вежбање
12.05 – 12.35 62. Математика – Систематизација градива првог полугодишта 63. Српски језик – Изричне реченице – обрада 31. Географија – Заштићена природна добра – утврђивање 16. Информатика и рачунарство – Радна свеска (Креирање радне свеске, Затварање и отварање свезака, Унос кода у ћелије и кретање кроз свеску) – обрада/вежбање 65. Математика – Мрежа и површина пирамиде – обрада
12.40 – 13.10 31. Историја – Meђународни односи по завршетку Великог рата – обрада 32. Биологија – Агроекосистеми и агробиоценозе – обрада 32. Историја – Политичке, друштвене и културне прилике у свету по завршетку Великог рата – обрада 32. Физика – Електрично поље ( рачунски задаци) – увежбавање 32. Географија – Природне одлике Србије – систематизација
13.15 – 13.45 31. Физика – Електричне појаве у атмосфери – обрада 16. Енглески језик – Изражавање склоности и интересовања – обрада, утврђивање 31. Хемија – Алкени и алкини-номенклатура, изомерија – обрада 33. Биологија – Агроекосистеми и агробиоценозе – утврђивање 32. Хемија – Незасићени угљоводоници – утврђивање

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *


Будите у току

Унесите вашу имејл адресу

Пратите нас

Пратите нас на друштвеним мрежама