Распореди наставе за основну школу (01.03-07.03.2021.)

26 фебруара, 2021

I разред

понедељак, 01.03. уторак, 02.03. среда, 03.03. четвртак, 04.03. петак, 05.03.
104. Српски језик – Глас и писано слово Јј – обрада 105. Српски језик – Зна он унапред, Гвидо Тартаља – обрада 106. Математика – Бројеви 16, 17, 18, 19 и 20 – утврђивање 107. Српски језик – Глас и писано слово Уу – обрада 108. Српски језик – Глас и писано слово Шш – обрада
104. Математика – Бројеви 11, 12, 13, 14 и 15 – утврђивање 105. Математика – Бројеви 16, 17, 18, 19 и 20 – обрада 106. Српски језик – Зна он унапред, Гвидо Тартаља, драматизација – утврђивање 107. Математика – Бројеви од 11 до 20 – утврђивање 108. Математика – Двоцифрени бројеви – обрада
21. Дигитални свет – Коме се обратити за помоћ уколико смо угрожени – обрада 43. Свет око нас – Вода – обрада 12. Ликовна култура – Бојом стварамо слику – вежбање 44. Свет око нас – Вода у природи – утврђивање 21. Енглески језик – Именовање и кратко описивање предмета (делова одеће); основне боје; изражавање припадања, неприпадања; описивање предмета најједноставнијим језичким средствима – обрада и утврђивање

II разред

понедељак, 01.03. уторак, 02.03. среда, 03.03. четвртак, 04.03. петак, 05.03.
104. Српски језик – Учимо писана слова латинице И, Т – обрада 105. Српски језик – Бранко Стевановић: Прича из ормана – обрада 106. Математика – Редослед рачунских радњи (множење) – обрада 107. Српски језик – Научили смо писана слова латинице К, М, И, Т, Н, Њ – утврђивање 108. Српски језик – Читање и анализа састава: Мој љубимац – утврђивање
104. Математика – Здруживање чинилаца – обрада 105. Математика – Здруживање чинилаца – утврђивање 106. Српски језик – Учимо писана слова латинице Н, Њ – обрада 107. Математика – Редослед рачунских радњи (множење) – утврђивање 108. Математика – Здруживање чинилаца Редослед рачунских радњи – утврђивање
21. Eнглески језик – Описивање живих бића, места и појава из непосредног окружења; препознавање, именовање чиме се ко бави (шта је чије занимање); уочавање сличности и разлика у занимању и циљној култури и код нас –  обрада и утврђивање градива 43. Свет око нас – Временска лента – обрада 21. Ликовна култура – Кретање, кретање у природи – обрада 44. Свет око нас – Празници и годишња доба – утврђивање 22. Музичка култура – Честитка мајчици, Ј. Каплан – обрада

III разред

понедељак, 01.03. уторак, 02.03. среда, 03.03. четвртак, 04.03. петак, 05.03.
104. Српски језик – Употреба великог слова у писању наслова књига и часописа – утврђивање 105. Српски језик – Писање наводника – обрада 106. Математика – Једначине са одузимањем – обрада 107. Српски језик – Правописна вежба (употреба великог слова) – утврђивање 108. Српски језик – Употреба великог слова – провера знања
104. Математика – Једначине са сабирањем – обрада 105. Математика – Једначине са сабирањем – утврђивање 106. Српски језик – Ф. Г. Лорка: Луцкаста песма – обрада 107. Математика – Једначине са одузимањем – утврђивање 108. Математика – Неједначине са сабирањем – обрада
21. Eнглески језик – Описивање уобичајених активности – обнављање и утврђивање 43. Природа и друштво – Вода, ваздух, материјали – провера знања 21. Ликовна култура – Од старог до новог (израда употребних предмета од материјала за рециклажу) – вежбање 44. Природа и друштво – Кретање. Кретање тела по путањи – обрада 22. Музичка култура – Ерско коло, свирање и певање- утврђивање

IV разред

понедељак, 01.03. уторак, 02.03. среда, 03.03. четвртак, 04.03. петак, 05.03.
104. Српски језик – Употреба великог слова – обрада 105. Српски језик – Учимо на примерима песника (писање стихова) – утврђивање 106. Математика – Множење збира бројем – обрада 107. Српски језик – Употреба наводника и заграда – проширивање и обрада 108. Српски језик – Наше песме и приче-јавни час – утврђивање
104. Математика – Множење природних бројева декадном јединицом – обрада 105. Математика – Множење природних бројева декадном јединицом – утврђивање 106. Српски језик – Учимо на примерима песника (писање стихова) – утврђивање 107. Математика – Множење вишецифреног броја једноцифреним бројем – обрада 108. Математика – Множење вишецифреног броја једноцифреним бројем – утврђивање
21. Eнглески језик – Изражавање времена (хронолошког) и описивање уобичајених дневних активности – обнављање 43. Природа и друштво – Проучавамо природне појаве-светлост – обрада 21. Ликовна култура – Облици и материјали; композиција различитих материјала-цртање-туш и перо – обрада 44. Природа и друштво – Проучавамо природне појаве-звук – обрада 22. Музичка култура – Птице се враћају-народна из Немачке – обрада и обнављање

V разред

Сатница понедељак 01.03. уторак 02.03. среда 03.03. четвртак 04.03. петак 05.03.
08.00 – 08.30 83. Српски језик – Систематизација: Књижевност- вежбање и утврђивање 85. Математика – Суседни и упоредни углови – угао између две праве – обрада 85. Српски језик- Именске речи- понављање 86. Математика- Суседни и упоредни углови – угао између две праве, утврђивање 86. Српски језик- Глаголи, понављање
08.35 – 09.05 84. Математика- Мерење, сабирање и одузимање углова – утврђивање 84. Српски језик- Епска песма: Женидба Душанова – обрада/вежбање/утврђивање 21. Техника и технологија – Врсте, својства и примена природних материјала – обрада 22. Енглески језик- Изражавање количина
(Countable and uncountable nouns + quantifiers)
87. Математика- Углови на трансверзали, обрада
09.10 – 09.40 21. Историја- Хеленска култура – утврђивање 43. Биологија- Наследни материјал и наследне особине- утврђивање 21. Географија- Човек и рељеф – позитивни и негативни утицаји – обрада 44. Биологија- Родитељи и потомци – полно и бесполно размножавање, наслеђивање јединствене комбинације гена, обрада 22. Информатика и рачунарство – Scratch
– Остава за блокове – обрада/вежбање

VI разред

Сатница понедељак 01.03. уторак 02.03. среда 03.03. четвртак 04.03. петак 05.03.
08.00 – 08.30 83. Српски језик – Домаћа лектира – Епске народне песме о Косовском боју (избор) – обрада 85. Математика- Углови паралелограма – утврђивање 85. Српски језик – Глаголи: помоћни глаголи ЈЕСАМ, БИТИ, ХТЕТИ; инфинитивна и презентска основа – понављање и вежбање 86. Математика- Правоугаоник, квадрат и ромб, својства, обрада 86. Српски језик- Народна песма: Смрт Мајке Југовића, обрада
08.35 – 09.05 84. Математика- Паралелограм, својства паралелограма – обрада 84. Српски језик- Домаћа лектира – Епске народне песме о Косовском боју (избор) – вежбање и утврђивање 21. Биологија – Популација и ланци исхране – обрада и утврђивање 22. Енглески језик- Описивање људи, предмета и места и описивање способности у садашњости и прошлости, утврђивање и систематизација 87. Математика- Конструкција паралелограма, обрада
09.10 – 09.40 21. Историја – Уређење државе и друштва у доба Немањића и Србија у доба Немањића – обрада и систематизација 43. Физика – Мерење – рачунски задаци – увежбавање 21. Географија – Појам и подела саобраћаја; Туризам, фактори развоја и типови туристичких простора – обрада 44. Физика- Мерење, утврђивање 22. Информатика и рачунарство – Аритметички оператори и променљиве: Променљиве, ниске – обрада/вежбање

VII разред

Сатница понедељак 01.03. уторак 02.03. среда 03.03. четвртак 04.03. петак 05.03.
09.45 – 10.15 83. Српски језик – Милан Ракић: Божур – обрада 85. Математика – Тежишна дуж и тежиште троугла – утврђивање 85. Српски језик – Граматика: Појам комуникативне и предикатске реченице (обележавање комуникативне и предикатске реченице у тексту) – вежбање 86. Математика- Ортоцентар троугла, обрада 86. Српски језик- Домаћа лектира – Епске народне песме покосовског тематског круга (Смрт војводе Пријезде, Диоба Јакшића и песма по избору), обрада
10.20 – 10.50 84. Математика- Тежишна дуж и тежиште троугла – обрада 84. Српски језик – Граматика: Појам комуникативне и предикатске реченице – понављање 21. Географија – Природне одлике Африке – обрада и утврђивање 22. Енглески језик- Утврђивање градива, утврђивање и систематизација 87. Математика- Ортоцентар троугла, утврђивање
10.55 – 11.25 21. Историја – Друга владавина Милоша и Михаила Обреновића – обрада и систематизација 22. Биологија – Потпора и покретљивост – обрада и утврђивање 21. Хемија- Хомогене и хетерогене смеше. Раздвајање састојака смеше, утврђивање 22. Физика- Врсте равнотеже помоћу лењира или штапа. Полуга. Момент силе, утврђивање 22. Информатика и рачунарство – Библиотека Пајгејм: Основне наредбе – обрада

VIII разред

Сатница понедељак 01.03. уторак 02.03. среда 03.03. четвртак 04.03. петак 05.03.
11.30 – 12.00 83. Српски језик – Зависне реченице – систематизација – утврђивање 85. Математика – Читање графика линеарне функције – обрада 85. Српски језик – Лирске љубавне народне песме (избор) – обрада 86. Математика – Читање графика линеарне функције, утврђивање 86. Српски језик – Исказивање реченичних чланова зависном реченицом и предлошко-падежном конструкцијом, обрада
12.05 – 12.35 84. Математика – График линеарне функције – утврђивање 84. Српски језик – Лирска народна љубавна песма: Српска дјевојка – обрада 42. Географија – Пољопривреда – обрада 22. Информатика и рачунарство – Табеларно представљање података: Унос података у табеларном облику, Представљање података коришћењем библиотека pandas – обрада/вежбање 87. Математика – Имплицитни облик линеарне функције, обрада
12.40 – 13.10 41. Историја – Друштвени и културни развој у југословенској краљевини – обрада 43. Биологија- Оштећење озонског омотача- обрада 42. Историја- Југословенска краљевина- систематизација 43. Физика- Одређивање електричне отпорности отпорника помоћу амперметра и волтметра, лабораторијска вежба 43. Географија – Привреда и пољопривреда, утврђивање
13.15 – 13.45 42. Физика – Омов закон, отпорност – рачунски задаци – увежбавање 21. Енглески језик – Описивање садашњих и прошлих радњи (Present Simple Passive, Past Simple Passive and Present Perfect Passive) – утврђивање и обрада 42. Хемија – Алкохоли – утврђивање 44. Биологија- Климатске промене и оштећење озонског омотача, утврђивање 43. Хемија – Хемијска својства алкохола, обрада

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *


Будите у току

Унесите вашу имејл адресу

Пратите нас

Пратите нас на друштвеним мрежама