Распореди наставе за основну школу (05.04-11.04.2021.)

2 априла, 2021

I разред

понедељак, 05.04. уторак, 06.04. среда, 07.04. четвртак, 08.04. петак, 09.04.
129. Српски језик – Глас и писано слово Ћћ, обрада 130. Српски језик – Глас и писано слово Фф 131. Математика – Сабирање и одузимање  утврђивање 132. Српски језик – Читање и писање научених писаних слова, утврђивање 133. Српски језик – Јабука, Драган Лукић, обрада
129. Математика – Сабирање и одузимање  утврђивање 130. Математика – Сабирање и одузимање утврђивање 131. Српски језик – Глас и писано слово Цц, обрада  132. Математика – Сабирање и одузимање,  провера знања 133. Математика – Десетице прве стотине, упоређивање десетица,  обрада
26. Дигитални свет  – Лепо понашање на Интернету,  обрада 53. Свет око нас – Биљке и животиње, обрада 13. Музичка  култура  – Боц, боц иглицама, свирање на дечјим инструментима. Киша пада, народна песма. Слушање композиције Ал је леп овај свет, Стеван Ст. Мокрањац и Александар Кораћ, обрада и утврђивање  54. Свет око нас – Биљке и животиње, утврђивање 26. Енглески језик – Давање кратких усмених описа о спољњем изгледу и осталим најједноставнијим карактеристикама, утврђивање

II разред

понедељак, 05.04. уторак, 06.04. среда, 07.04. четвртак, 08.04. петак, 09.04.
129. Српски језик – Разликовање потврдних и одричних глаголских облика, обрада 130. Српски језик – Народна прича: Седам прутова, обрада 131. Математика – Дељивост бројева. Садржалац,  обрада 132. Српски језик – Учимо писана слова латинице Ц, Ч, Ћ, обрада 133.  Српски језик – Научили смо писана слова латинице Л, Љ, Ц, Ч, Ћ, утврђивање
129. Математика – Број један као делилац и нула као дељеник,  обрада 130. Математика – Број један као делилац и нула као дељеник,  утврђивање 131. Српски језик – Учимо писана слова латинице Л, Љ, обрада 132. Математика – Дељивост бројева. Садржалац,  обрада 133. Математика – Дељење,  утврђивање
26. Eнглески језик – Изражавање способности; давање информација о својим способностима и тражење информације о туђим способностима, обрада и утврђивање 53. Свет око нас – Жива бића, утврђивање 26. Ликовна култура – Печат,  обрада 54. Свет око нас – Биљке у мојој околини, обрада 27. Музичка култура – Лазара мајка учила, народна песма, обрада

III разред

понедељак, 05.04. уторак, 06.04. среда, 07.04. четвртак, 08.04. петак, 09.04.
129. Српски језик – Изражајно читање драмског текста Никад два добра Ј. Јоргачевић по улогама, утврђивање 130. Српски језик – Бранислав Црнчевић: Љутито мече, обрада 131. Математика – Зависност производа од промене чинилаца, обрада 132.Српски језик – Језичке вежбе, утврђивање 133. Српски језик – Избор из илустрованих енциклопедија и часописа за децу, обрада
129. Математика – Редослед рачунских операција,  обрада 130. Математика – Редослед рачунских операција,  утврђивање 131. Српски језик – Час посвећен Међународном дану књиге за децу, обрада 132. Математика – Зависност производа од промене чинилаца,  утврђивање 133. Математика – Сталност производа, обрада
26. Eнглески језик –  Описивање места и простора; описивање положаја у простору;тражење и давање информација о положају у простору, обрада и утврђивање 53. Природа и друштво – Кретање, светлост и звук, систематизација 26. Ликовна култура – Орнамент. Моја шара (орнамент за вез, чарапе, прекривач, тепих…),  обрада и вежбање 54. Природа и друштво – Кретање, светлост и звук, провера знања 27. Музичка култура – Станко Коруновић: Иду, иду мрави, свирање и певање, обрада

 

IV разред

понедељак, 05.04. уторак, 06.04. среда, 07.04. четвртак, 08.04. петак, 09.04.
129. Српски језик – Моја неостварена жеља, утврђивање 130. Српски језик – Писање сугласника Ј, проширивање знања 131. Математика – Множење и дељење у скупу N, провера 132. Српски језик – П. Жебељан: Моја Милена, утврђивање 133. Српски језик – Како сам надмудрио, обрада
129. Математика – Дељење вишецифреног броја вишецифреним бројем, утврђивање 130. Математика – Дељење и множење вишецифреног броја вишецифреним бројем, утврђивање 131. Српски језик – П. Жебељан: Моја Милена, обрада 132. Математика – Дељење са остатком, обрада 133. Математика – Дељење са остатком, утврђивање
26. Eнглески језик –   Давање и тражење основних информација о другима; препознавање шта ко ради (занимања), обнављање и утврђивање 53. Природа и друштво – Смеше, раствори и материјали, провера 26. Ликовна култура – Волумен-простор; Гуливер-велико и мало-вајање-картон, пластика, обрада 54. Природа и друштво – Трагови прошлости и временска лента, обрада 27. Музичка култура –  Слушање музике-Камиј Сен Санс-Карневал животиња (Кенгур, Акваријум, Финале), обрада и обнављање

V разред

Сатница понедељак 05.04. уторак 06.04. среда 07.04. четвртак 08.04. петак 09.04.
08.00 – 08.30 103. Српски језик – Футур први, обрада 105. Математика – Неједначине са непознатим сабирком, умањеником или умањиоцем, обрада 105. Српски језик – Драматизација одломка романа Аги и Ема, вежбање 106. Математика – Неједначине са непознатим сабирком, умањеником или умањиоцем, утврђивање 106. Српски језик – Одрична речца не уз именице, придеве и глаголе, вежбање
08.35 – 09.05 104. Математика – Неједначине, обрада 104. Српски језик – Игор Коларов: Аги и Ема, обрада, вежбање/ утврђивања 26. Техника и технологија – Поступци ручне обраде и спајања папира, текстила, коже и дрвета – сечење/резање, спајање (лепљење) и заштита (лакирање), вежба 27. Енглески: Описивање садашњих и прошлих радњи (The Present Simple vs The Past Simple), Описивање способности у прошлости (Could for past ability), обрада и утврђивање 107. Математика – Неједначине, утврђивање
09.10 – 09.40 26. Историја – Успон Рима, обрада 53. Биологија – Кућни љубимци, обрада 26. Географија – Климатски чиниоци и основни типови климе, обрада 54. Биологија – Гајење животиња, обрада 27. Информатика и рачунарство – Циклуси: Понављање делова програма; Блокови понављања у Scratch окружењу, обрада/вежбање

VI разред

Сатница понедељак 05.04. уторак 06.04. среда 07.04. четвртак 08.04. петак 09.04.
08.00 – 08.30 103. Српски језик – Трећи школски писмени задатак, утврђивање 105. Математика – Једначине у скупу рационалних бројева– примена, утврђивање 105. Српски језик – Исправак трећег школског писменог задатка, вежбање/ утврђивање 106. Математика – Неједначине у вези са сабирањем и одузимањем рационалних бројева, обрада 106. Српски језик – Културно-историјско предање (нпр. Смрт Марка Краљевића), обрада
08.35 – 09.05 104. Математика – Једначине у вези са множењем и дељењем рационалних бројева, обрада 104. Српски језик – Исправак трећег школског писменог задатка, вежбање/ утврђивање 26. Биологија – Природна и вештачка селекција, обрада и утврђивање 27. Енглески језик: Исказивање предвиђања, одлука, планова и намера, и унапред договорених радњи, обрада и утврђивање 107. Математика – Неједначине у вези са сабирањем и одузимањем рационалних бројева, утврђивање
09.10 – 09.40 26. Историја – Српска деспотовина, обрада и утврђивање 53. Физика – Густина тела. Прилавање тела и средња густина, утврђивање 26. Географија – Појам, настанак и географски положај државе, утврђивање/ Величина државе, компактност територије и облик владавине, обрада 54. Физика – Одређивање густине чврстих тела правилног и неправилног геометријског облика 27. Информатика и рачунарство – Гранање: Оператори поређења; Логички тип податка; Логички оператори, обрада/вежбање

VII разред

Сатница понедељак 05.04. уторак 06.04. среда 07.04. четвртак 08.04. петак 09.04.
09.45 – 10.15 103. Српски језик – Јанко Веселиновић: Хајдук Станко, обрада 105. Математика – Трећи писмени задатак, провера знања 105. Српски језик – Домаћа лектира: Епске народне песме о ускоцима (Иво Сенковић и ага од Рибника, Ропство Јанковић Стојана), обрада 106. Математика – Исправак трећег писменог задатка, утврђивање 106. Српски језик – Домаћа лектира – Епске народне пеме о ускоцима (Иво Сенковић и ага од Рибника, Ропство Јанковић Стојана), обрада
10.20 – 10.50 104. Математика – Полиноми и операције са полиномима, систематизација 104. Српски језик – Граматика: Изричне реченице (зависноупитне реченице), обрада 26. Географија – Африка, систематизација/ Северна Америка – географски положај, границе, подела и величина Америке, обрада 27. Енглески језик: Oписивање радњи из прошлости (The Pаst Simple – passive), Описивање прошлих и садашњих радњи (The Present Perfect – passive), обрада и утврђивање 107. Математика – Растављање монома на чиниоце, (највећи) заједнички чинилац монома, обрада
10.55 – 11.25 26. Историја – Кнежевина Црна Гора у другој половини 19. и почетком 20. века, обрада/ Срби под хабзбуршком и османском влашћу у другој половини 19. и почетком 20. века, обрада 27. Биологија – Излучивање, обрада и утврђивање 26. Хемија – Количина супстанце, маса и бројност честица, обрада и утврђивање 27. Физика: Потенцијална енергија. Гравитациона потенцијална енергија тела, Кинетичка и потенцијална енергија, обрада и утврђивање 27. Информатика и рачунарство – Исцртавање многоугла: Дефинисање темена; Исцртавање многоугла одређене боје и координата, обрада/вежбање

VIII разред

Сатница понедељак 05.04. уторак 06.04. среда 07.04. четвртак 08.04. петак 09.04.
11.30 – 12.00 103. Српски језик – Језичка култура: Нелинеарни текстови, понављање/вежбање 105. Математика – Исправак трећег писменог задатка, утврђивање 105. Српски језик – Правопис: Писање имена из страних језика, вежбање 106. Математика – Решавање система линеарних једначина методом супротних коефицијената, обрада 106. Српски језик – Стилска обрада једне теме на три различита нивоа, вежбање
12.05 – 12.35 104. Математика – Трећи писмени задатак, провера знања 104. Српски језик – Милош Црњански: Ламент над Београдом (одломак), обрада 52. Географија – Рударство, обрада 27. Информатика и рачунарство – Основне анализе табеларно записаних података: Сортирање и филтрирање редова табеле, обрада/вежбање 107. Математика – Решавање система линеарних једначина методом супротних коефицијената, утврђивање
12.40 – 13.10 51. Историја – Југославија 1941–1942, утврђивање 53. Биологија – Природни ресурси, обрада 52. Историја – Југословенско ратиште и завршна фаза рата 1943–1945, обрада 53. Физика – Магнетно поље сталних магнета и магнетно поље Земље, утврђивање 53. Географија – Тешка и лака индустрија, обрада
13.15 – 13.45 52. Физика – Магнетно поље сталних магнета и магнетно поље Земље, обрада 26. Енглески језик – Описивање појава, радњи, стања, збивања (Adverbs of manner-comparison), обрада и утврђивање 52. Хемија – Масти и уља, обрада 54. Биологија – Животна средина и одрживи развој, утврђивање 53. Хемија – Масти и уља, утврђивање

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *


Будите у току

Унесите вашу имејл адресу

Пратите нас

Пратите нас на друштвеним мрежама