Распореди наставе за основну школу (08.02-14.02.2021.)

6 фебруара, 2021

I разред

понедељак, 08.02. уторак, 09.02. среда, 10.02. четвртак, 11.02. петак, 12.02.
91. Српски језик – Читање и писање научених писаних слова – утврђивање 92. Српски језик – Глас и писано слово Оо – обрада 93. Математика – Веза сабирања и одузимања – утврђивање 94. Српски језик – Читање и писање научених писаних слова – утврђивање 95. Српски језик – Свети Сава и ђаци, народна прича -обрада
91. Математика – Замена места и здруживање сабирака – утврђивање 92. Математика – Веза сабирања и одузимања – обрада 93. Српски језик – Глас и писано слово Сс – обрада 94. Математика – За толико већи број – обрада 95. Математика – За толико већи број – утврђивање
19. Дигитални свет – Преношење порука некад и сад – утврђивање 38. Свет око нас – Материјали – утврђивање 9. Музичка култура – Певамо и слушамо композиције. Јануарске звезде, Миодраг Илић Бели – обрада и утврђивање 39. Свет око нас – Својства материјала – обрада 18. Енглески језик -. Именовање и кратко описивање предмета (делова одеће); основне боје; изражавање припадања/ неприпадања;
Уочавање сличности и разлика у начину одевања у циљној култури и код нас; описивање предмета најједноставнијим језичким средствимa – обрада и утврђивање

II разред

понедељак, 08.02. уторак, 09.02. среда, 10.02. четвртак, 11.02. петак, 12.02.
91. Српски језик – Драган Лукић: Равнотежа – обрада 92. Српски језик – Учимо штампана слова латинице Фф, Хх – обрада 93. Математика – Множење броја 8 и бројем 8 – обрада 94. Српски језик – Научили смо – утврђивање 95. Српски језик – Научили смо штампана слова латинице – утврђивање
91. Математика – Множење разлике једноцифреним бројем – утврђивање 92. Математика – Множење збира и разлике једноцифреним бројем – утврђивање 93. Српски језик – Научили смо штампана слова латинице, Дд, Џџ, Ђђ, Фф, Хх – обрада 94. Математика – Множење броја 8 и бројем 8 – утврђивање 95. Математика – Множење броја 9 и бројем 9 – обрада
19. Eнглески језик – Описивање живих бића, предмета, места и појава из непосредног окружења; изражавање припадности/ неприпадности – обрада и утврђивање 38. Свет око нас – Седмица – обрада 18. Ликовна култура – Сценски простор – обрада 39. Свет око нас – Месец и година – обрада 19. Музичка култура – Станко Коруновић: Ала веје, веје – обрада

III разред

понедељак, 08.02. уторак, 09.02. среда, 10.02. четвртак, 11.02. петак, 12.02.
91. Српски језик – Лице и број глагола – утврђивање 92. Српски језик – Светлана Велмар Јанковић: Златно јагње (одломак) – обрада 93. Математика – Сабирање до 1000 (234+183; 234+197) – утврђивање 94. Српски језик – Научили смо о глаголима – утврђивање 95. Српски језик – Глаголи – провера знања
91. Математика – Одузимање до 1000 (254 – 123, 254 – 128) – утврђивање 92. Математика – Сабирање до 1000 (234 + 183; 234 + 197), писмени поступак – обрада 93. Српски језик – Светлана Велмар Јанковић: Златно јагње (одломак) – утврђивање 94. Математика – Одузимање до 1000 (528 – 254; 365 – 178), писмени поступак – обрада 95. Математика – Одузимање до 1000 (528 – 254; 365 – 178) – утврђивање
19. Eнглески језик – Изражавање припадања /неприпадања; описивање предмета једноставним
језичким средствима – обнављање и обрада
38. Природа и друштво – Ваздух као топлотни изолатор – обрада 18. Ликовна култура – Знак и симбол. Грб мог одељења – обрада и вежбање 39. Природа и друштво – Топлотна проводљивост материјала. Ваздух као топлотни изолатор – утврђивање 19. Музичка култура – Химна – обрада

IV разред

понедељак, 08.02. уторак, 09.02. среда, 10.02. четвртак, 11.02. петак, 12.02.
91. Српски језик – Бројеви – провера 92. Српски језик – Избор из усмене књижевности (пословице, анегдоте) – утврђивање 93. Математика – Израчунавање површине квадра и коцке – утврђивање 94. Српски језик – Народна прича: Најбоље задужбине – утврђивање 95. Српски језик – Свети Сава у причи и песми – утврђивање
91. Математика – Израчунавање површине коцке – обрада 92. Математика – Израчунавање површине квадра и коцке – утврђивање 93. Српски језик – Народна прича: Најбоље задужбине – обрада 94. Математика – Израчунавање површине квадра и коцке – утврђивање 95. Математика – Израчунавање површине квадра и коцке – утврђивање
19. Eнглески језик – Oписивање свакодневних радњи и активности – обрада 38. Природа и друштво – Клатно – обрада 18. Ликовна култура – Црвена+плава=љубичаста; Залазак сунца-сликање-акварел или пастел – обрада 39. Природа и друштво – Кретање – утврђивање 19. Музичка култура – Слушање музике – Из литургије – С. Ст. Мокрањац – обрада и обнављање

V разред

Сатница понедељак 08.02. уторак 09.02. среда 10.02. четвртак 11.02. петак 12.02.
08.00 – 08.30 73. Српски језик – Кратке фолклорне форме (питалице, брзалице, пословице, загонетке) – обрада 75. Математика – Други писмени задатак – провера знања 75. Српски језик – Ортоепија: Артикулација: гласно читање брзалица, најпре споро, а потом брже (индивидуално или у групи) – вежбање 76. Математика – Исправак другог писменог задатка – утврђивање 76. Српски језик – Иво Андрић: Мостови – обрада
08.35 – 09.05 74. Математика – Разломци, угао – утврђивање 74. Српски језик – Кратке фолклорне форме (питалице, брзалице, пословице, загонетке) – вежбање и утврђивање 18. Техника и технологија – Креирање документа у програму за обраду текста – обрада и вежба / Форматирање текста, уметање слике и графике – вежба и утврђивање 19. Енглески језик – Култура: Festivals – Christmas around the world – утврђивање / Култура: Festivals – New Year around the world – утврђивање 77. Математика – Упоређивање углова – обрада
09.10 – 09.40 19. Историја – Хеленска религија и уметност – обрада 38. Биологија – Живи свет земљишта – утврђивање 18. Географија – Обликовање рељефа дејством спољашњих Земљиних сила – речна ерозија и акумулација, абразија – обрада 39. Биологија – Прилагођености организама на живот у води и на копну – утврђивање 19. Информатика и рачунарство – Scratch – радно окружење (Коришћење Scratch окружења на интернету) – обрада и вежбање

VI разред

Сатница понедељак 08.02. уторак 09.02. среда 10.02. четвртак 11.02. петак 12.02.
08.00 – 08.30 73. Српски језик – Реченица – понављање 75. Математика – Бројевни изрази – примена – утврђивање 75. Српски језик – Вељко Петровић: Ратар / Алекса Шантић: О, класје моје – обрада 76. Математика – Бројевни изрази – примена – утврђивање 76. Српски језик – Рецитовање: Вељко Петровић: Ратар / Алекса Шантић: О, класје моје – вежбање и утврђивање
08.35 – 09.05 74. Математика – Бројевни изрази. Двојни разломци – утврђивање 74. Српски језик – Независне предикатске реченице ‒ појам комуникативне функције – обрада 18. Биологија – Основне животне функције на нивоу организма 19. Енглески језик – Култура: Festivals – Christmas around the world – утврђивање / Култура: Festivals – New Year around the world – утврђивање / Утврђивање градива 77. Математика – Други писмени задатак – провера знања
09.10 – 09.40 19. Историја – Српско царство/ Српско царство, обрада – утврђивање 38. Физика – Мерила и мерни инструменти. Директно и индиректно мерење (мерење запремине) – увежбавање 18. Географија – Земљорадња и сточарство и Енергетски ресурси и њихово коришћење 39. Физика – Мерила и мерни инструменти. Директно и индиректно мерење (мерила и мерни инструменти) – обрада 19. Информатика и рачунарство – Корњача графика – условна петља и гранање – обрада и вежбање

VII разред

Сатница понедељак 08.02. уторак 09.02. среда 10.02. четвртак 11.02. петак 12.02.
09.45 – 10.15 73. Српски језик – Домаћа лектира – избор из народних прича и предања о Светом Сави (Свети Сава и ђаво, легенде о Светом Сави) Легендарна прича. Предања о постанку бића, места и ствари – обрада 75. Математика – Други писмени задатак – провера знања 75. Српски језик – Граматика: Реченични чланови и синтагме – утврђивање 76. Математика – Исправак другог писменог задатка – утврђивање 76. Српски језик – Домаћа лектира – избор из ауторске поезије о Св. Сави (на пример Матија Бећковић: Прича о Светом Сави) – обрада
10.20 – 10.50 74. Математика – Збир углова многоугла – утврђивање 74. Српски језик – Граматика: Реченични чланови и синтагме – вежбање 18. Географија – Централна Азија – обрада / Источна Азија – утврђивање 19. Енглески језик – Описивање предмета, места и појава (Indefinite pronouns) – обрада и утврђивање 77. Математика – Правилан многоугао – обрада
10.55 – 11.25 19. Историја – Промене у друштву и култури у другој половини 19. века / Промене у друштву и култури у другој половини 19. века – обрада и утврђивање 20. Биологија – Јединство грађе и функције као основа живота – 1. део 18. Хемија – Масени процентни састав смеша – 2 део, обрада 19. Физика – Кретање под утицајем Земљине теже. Трење – систематизација / Деловање две силе на тело, појам резултујуће силе кроз различите примере слагања сила – обрада 19. Информатика и рачунарство – Корњача графика и понављање: Условна понављања, Петља while – обнављање

VIII разред

Сатница понедељак 08.02. уторак 09.02. среда 10.02. четвртак 11.02. петак 12.02.
11.30 – 12.00 73. Српски језик – Језичка култура: Текстови из основне школе о Другом светском рату – вежбање и утврђивање 75. Математика – Други писмени задатак – провера знања 75. Српски језик – Допусне и условне реченице – обрада 76. Математика – Исправак другог писменог задатка – утврђивање 76. Српски језик – Петар Кочић: Кроз мећаву – обрада
12.05 – 12.35 74. Математика – Површина и запремина пирамиде – утврђивање 74. Српски језик – Намерне и поредбене реченице – обрада 36. Географија – Структуре становништва – обрада 19. Информатика и рачунарство – Једноставна анализа података: Сортирање елемената и одређивање медијане, Филтрирање података – обрада и вежбање 77. Математика – Једнакоивична тела – обрада
12.40 – 13.10 36. Историја – Краљевина СХС – конституисање државе – обрада 38. Биологија – Категорије заштићених природних и културних добара. Црвена књига флоре и фауне – обрада 37. Историја – Краљевина СХС од 1918. до 1929. године – обрада 38. Физика – Електрична отпорност проводника – утврђивање 37. Географија – Структуре становништва – утврђивање
13.15 – 13.45 37. Физика – Електрична отпорност проводника – обрада 19. Енглески језик – Описивање радњи у садашњости и прошлости (Present Simple and Past Simple – passive) – обрада и утврђивање 36. Хемија – Угљоводоници – комбиновани задаци – утврђивање 39. Биологија – Унапређење животне средине – обрада 37. Хемија – Ароматични угљоводоници – обрада

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *


Будите у току

Унесите вашу имејл адресу

Пратите нас

Пратите нас на друштвеним мрежама