Распореди наставе за основну школу (25.01-31.01.2021.)

24 јануара, 2021

 I разред

понедељак, 25.01. уторак, 26.01. среда, 27.01. четвртак, 28.01. петак, 29.01.
82. Српски језик – Писање новогодишње честитке – утврђивање 83. Српски језик – Новогодишњи час, језичке игре – утврђивање Свети Сава 84. Српски језик – Новогодишњи празници, говорна вежба – утврђивање 85. Српски језик – Читање и писање – утврђивање
82. Математика – Бројевна права – обрада 83. Математика – Бројевна права – утврђивање 84. Математика – Редни бројеви – обрада 85. Математика – Редни бројеви – утврђивање
17. Дигитални свет – Одговорно управљање дигиталним уређајима – обрада 34. Свет око нас – Седмица – утврђивање 35. Свет око нас -Сналажење у времену – систематизација/провера
знања
16. Енглески језик – Разумевање и давање једноставних упутстава и налога;  изражавање припадања/неприпадања; бројеви
до 10; основне боје; позив и реаговање на позив за учешће у заједничкој
активности; честитање празника – утврђивање

 II разред

понедељак, 25.01. уторак, 26.01. среда, 27.01. четвртак, 28.01. петак, 29.01.
82. Српски језик – Домаћа лектира: Ханс Кристијан Андерсен: Девојчица са шибицама – обрада 83. Српски језик – Домаћа лектира: Ханс Кристијан Андерсен: Девојчица са шибицама – утврђивање Свети Сава 84. Српски језик – Наш пројекат – Новогодишње честитке и поруке – утврђивање 85. Српски језик – Креативне слагалице – игром кроз знање – утврђивање
82 .Математика – За толико већи и толико пута већи број – утврђивање 83. Математика – Множење броја 6 и бројем 6 – обрада 84. Математика – Множење броја 6 и бројем 6 – утврђивање 85. Математика – Множење броја 7 и бројем 7 – обрада
17. Eнглески језик – Исказивање потреба, осета, осећања; саопштавање својих потреба, осета и осећања и (емпатично) реаговање на туђа. Слушање кратких и једноставних устаљених израза којима се честита празник; реаговање на упућену честитку и упућивање кратких пригодних честитки- утврђивање и обрада 34. Свет око нас – Мерење времена и часовник – обрада 35. Свет око нас – Колико је сати и минута – обрада 17. Музичка култура – Химна Светом Сави –
обрада

 III разред

понедељак, 25.01. уторак, 26.01. среда, 27.01. четвртак, 28.01. петак, 29.01.
82. Српски језик – Употреба великог слова у писању назива празника – утврђивање 83. Српски језик – Позивница, честитка, писмо – обрада Свети Сава 84. Српски језик – Пишемо новогодишње честитке – утврђивање 85. Српски језик – Химна Светоме Сави – обрада
82. Математика – Угао – обрада 83. Математика – Врсте углова – обрада 84. Математика – Нормалне праве Цртање нормалних правих – обрада 85. Математика – Нормалне праве. Цртање нормалних права – утврђивање
17. Eнглески језик – Изражавање допадања и недопадања; припадања и неприпадања; постављање питања и одговарање на њих . Позив и реаговање на позив за учешће у заједничкој активности; описивање догађаја и способности у садашњости; честитање празника – утврђивање и обрада 34. Природа и друштво – Сличности и разлике међу течностима – обрада 35. Природа и друштво – Вода и друге течности као растварачи – обрада 17. Музичка култура – Празничне песме – обрада

 IV разред

понедељак, 25.01. уторак, 26.01. среда, 27.01. четвртак, 28.01. петак, 29.01.
82. Српски језик – М. Алечковић: Новогодишња песма – обрада 83. Српски језик – Библиотекарка нам препоручује – утврђивање Свети Сава 84. Српски језик – Занимљиве странице дечје штампе – утврђивање 85. Српски језик – Писање бројева – обрада
82. Математика – Сабирање и одузимање у скупу N, (2. део) – обнављање 83. Математика – Други писмени задатак (површина правоугаоника и квадрата); сабирање и одузимање у скупу N, 2. део – провера 84. Математика – Исправка другог писменог задатка – утврђивање 85. Математика – Рогљаста и обла тела – обрада
17. Eнглески језик – Изражавање допадања и недопадања; припадања и неприпадања; постављање питања и одговарање на њих. Позив и реаговање на позив за учешће у заједничкој активности; писање позивница; честитање празника – утврђивање и обрада 34. Природа и друштво – Природна богатства и делатности људи у Србији – утврђивање 35. Природа и друштво – Природна богатства и делатности људи у Србији – провера 17. Музичка култура – Химна Светом Сави – К. Станковић – обрада и обнављање

 V разред

Сатница понедељак 25.01. уторак 26.01. среда 27.01. четвртак 28.01. петак 29.01.
08.00 – 08.30 66. Српски језик – Уметничка бајка: Гроздана Олујић (бајка по избору) – обрада 67. Математика – Превођење децималног записа у разломак – утврђивање 68. Математика – Превођење разломaка у децималан запис – обрада 68. Српски језик – Бројеви; Бројеви – основни, редни, збирни – понављање, обрада
08.35 – 09.05 66. Математика – Превођење децималног записа у разломак – обрада 67. Српски језик -Језичка култура – одлике уметничке бајке – вежбање, утврђивање 17. Енглески језик – . Изражавање мишљења, слагања и неслагања – обрада и утврђивање / Oписивање тренутних догађаја у садашњости (The Present Continuous Tense – affirmative and negative, The Present Continuous Tense – questions) – обрада и утврђивање 69. Математика – Разломци – вежбање
09.10 – 09.40 17. Историја – Грчко-персијски ратови и Пелопонески рат – обрада 34. Биологија – Живот у води – услови живота, адаптације организама – обрада 35. Биологија – Водене и амфибијске животиње, водене биљке, утврђивање 17. Информатика и рачунарство – Рачунарски програми (Рачунарски програми, Визуелни програмски језик Scratch), обрада/вежбање

 VI разред

Сатница понедељак 25.01. уторак 26.01. среда 27.01. четвртак 28.01. петак 29.01.
08.00 – 08.30 66. Српски језик – Домаћа лектира – Весна Алексић: Каљави коњ (Прича о богу Сварогу – Небески ковач и Прича о богу Стрибору – Сеченско светло) – обрада 67. Математика – Множење рационалних бројева – утврђивање Свети Сава 68. Математика – Множење рационалних бројева – утврђивање 68. Српски језик – Гласовне промене – вежбање
08.35 – 09.05 66. Математика – Множење рационалних бројева записаних у децималном облику – утврђивање 67. Српски језик – Правописна решења у вези са гласовним променама – вежбање 17. Енглески језик – . Oписивање радњи, искустава и догађаја у прошлости (Past Continuous vs Past Simple) – обрада и утврђивање / Утврђивање градива 69. Математика – Својства рачунских операција у скупу рационалних бројева – обрада
09.10 – 09.40 17. Историја – Стицање црквене самосталности; Србија у XII и почетком XIII века – обрада, утврђивање 34. Физика – Мерила и мерни инструменти. Директно и индиректно мерење (мерење дужине и времена) – обрада 35. Физика – Мерила и мерни инструменти. Директно и индиректно мерење (мерење површине) – обрада 17. Информатика и рачунарство – Карел – условна петља и гранање, обрада/вежбање

 VII разред

Сатница понедељак 25.01. уторак 26.01. среда 27.01. четвртак 28.01. петак 29.01.
09.45 – 10.15 66. Српски језик – Народна бајка (једна по избору): Међедовић / Чудотворни прстен / Златоруни ован – обрада 67. Математика – Сабирање и одузимање полинома – утврђивање Свети Сава 68. Математика – Сабирање и одузимање полинома, утврђивање 68. Српски језик – Књижевност: Петар Кочић: Кроз мећаву – обрада
10.20 – 10.50 66. Математика – Одузимање полинома – утврђивање 67. Српски језик – Пословице, изреке; питалице; загонетке – понављање 17. Енглески језик – Изражавање мишљења – слагања и неслагања (Questiontags ) – утврђивање 69. Математика – Појам и врсте многоуглова – обрада
10.55 – 11.25 17. Историја – Уједињење Италије и уједињење Немачке – обрада, утврђивање 18. Биологија – Размножавање и циклуси развића биљака са семеном; Размножавање и циклуси развића биљака – утврђивање 17. Физика – Силе трења (трење мировања, клизања и котрљања). Утицај ових сила на кретање тела – обрада / Силе трења и силе отпора средине (трење мировања, клизања и котрљања). Утицај ових сила на кретање тела – утврђивање 17. Информатика и рачунарство – Гранање (Гранање у програмима, Наредбе if..else, Наредбе if..elif..else), обнављање

 VIII разред

Сатница понедељак 25.01. уторак 26.01. среда 27.01. четвртак 28.01. петак 29.01.
11.30 – 12.00 66. Српски језик – Добрица Ћосић: Деобе (одломак) – обрада 67. Математика – Површина правилне пирамиде – обрада Свети Сава 68. Математика – Површина правилне пирамиде – утврђивање 68. Српски језик – Месне и временске реченице – вежбање
12.05 – 12.35 66. Математика – Мрежа и површина пирамиде – утврђивање 67. Српски језик – Месне и временске реченице – обрада 17. Информатика и рачунарство – Једнодимензиони низови (Унос података у једнодимензиони низ, Приказ података), обрада/вежбање 69. Математика – Површина правилне пирамиде – утврђивање
12.40 – 13.10 33. Историја – Прилике у Европи и свету по завршетку Великог рата – утврђивање 34. Биологија – Урбани екосистеми – специфичност, биоценоза – обрада 34. Физика – Услови настанка електричне струје и извори електричне струје-обрада 33. Географија – Основне одлике становништва – обрада
13.15 – 13.45 33. Физика – Електрично поље, систематизација 17. Енглески језик – Култура: Систем образовања у САД; Утврђивање градива – утврђивање, систематизација 35. Биологија – Копнени екосистеми – поређење екосистема, систематизација 33. Хемија – Хемијска својства засићених и незасићених угљоводоника, 1 део, обрада

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *


Будите у току

Унесите вашу имејл адресу

Пратите нас

Пратите нас на друштвеним мрежама