Najmanja plata u javnom sektoru iznosiće oko 22.000 dinara, dok niko pod državnom kapom neće smeti da ima platu veću od 155.000 dinara. Svi koji zaradu dobijaju iz republičke kase, od čistačice do predsednika republike, biće raspoređeni u 60 platnih razreda i isto toliko koeficijenata. Najmanji će biti jedan, a najveći sedam i po.
Ovo su, saznaju “Novosti”, glavne tačke i posledice dugo očekivanog Zakona o platama, u čiju smo radnu verziju imali uvid, a koji treba da uredi plate za oko pola miliona zaposlenih u 11.000 budžetskih institucija – državnoj upravi, zdravstvu, socijalnoj zaštiti, prosveti, kulturi i sportu.
– Smatramo da je najbolje rešenje da koeficijenti budu od 1 do 7,5, a da osnovica za obračun bude oko 22.000 dinara, koliki je sada minimalac u državi. Trenutna osnovica je oko 17.000 dinara, a zakonski najveći koeficijent treba da bude devet. Međutim, lokalne samouprave, agencije, NBS su posebnim aktima podigli koeficijente i plate su im znatno veće nego kolegama koje rade isti posao u drugim službama – kaže izvor “Novosti” iz Vlade. – Trenutno su velike neujednačenosti, jer u preglomaznom sistemu postoji 2.200 radnih mesta, 70 različitih osnova za naknadu, preko 10 osnovica, oko 900 koeficijenata i veliki broj zakona na osnovu kojih se računaju plate.
Posle usvajanja zakona, koji u ponedeljak kreće na javnu raspravu, a plan je da u parlament stigne do kraja godine, ide se na izradu metodologija na osnovu kojih će zaposleni biti svrstani u platne razrede. Gledaće se složenost poslova, kompetentnost, odgovornost, autonomija u radu, poslovna komunikacija, stručna sprema. Zatim će biti doneta još četiri zakona – o primanjima zaposlenih u javnim službama, funkcionera u lokalnim samoupravama i državnim organima i tada će se tačno znati ko će, u rasponu od jedan do 7,5, imati koliki koeficijent.
Poenta priče je da se za isti posao ma gde radili dobija ista plata.
– Na primer, svi vozači će biti u istoj kategoriji, ali će onaj koji vozi u Hitnoj pomoći ili vozila pod pratnjom (premijera, ministra policije) dobijati nešto više novca od, recimo, šofera u opštini. Razlika u plati neće prelaziti otprilike pet hiljada – kaže naš izvor.
Prema planu, zakon treba da stupi na snagu 1. januara 2016. godine, dok će član osam koji predviđa da osnovica za obračun plata u lokalnim samoupravama i pokrajinama ne sme biti veća od one koja je na republičkom nivou, početi sa primenom usvajanjem budžeta za 2017. godinu.
04-mala
RAZLIČITA PRIMANJA
PRILIKOM traženja najboljeg rešenja došlo se do primera koji pokazuju koliko su ista radna mesta plaćenija u pojedinim institucijama.
– Na primer, ekonomista u Ministarstvu finansija ima duplo manju platu neko kolega iz Narodne banke Srbije. Vozači i sekretarice u državnim agencijama imaju duplo veća primanja nego kolege iz drugih institucija – kaže izvor “Novosti”.
REZANJA U POLICIJI
NAJVEĆE rezanje u dodacima na plate osetiće policija. – Recimo, zaposleni u policiji su ukoliko rade na dan praznika dobijali 121 odsto na predviđenu dnevnicu, a ostali 110 procenata, koliko će sada važiti za sve. Takoće, za prekovremeni rad dobijali su 128,5 odsto na radni sat, a sada će to biti 126 procenata – kaže izvor “Novosti”.
S. S. Rovčanin