Ива! Лара! Сара! или Иво! Ларо! Саро! 5

Шта је исправно? – Ива! Лара! Сара! Хајде! Дођите, идемо кући! – Како то дозивате девојчице? – Па како ћу друкчије? Тако се зову! – Да, али двосложна имена на

Прочитајте више

Језичке заблуде у које годинама верујемо 3

Лингвисти са интернет странице Језикофил објаснили су да постоји више језичких заблуда у које годинама верујемо, али је време да се ствари мало промене. Једна од најраширенијих заблуда у српском

Прочитајте више

Писање речце НЕ уз именице, придеве, глаголе 0

I неважећи, никако не важећи Одрична речца не се врло често пише одвојено од глаголских облика. Када глаголски прилог садашњи добија придевску функцију (нпр.неважећи ‘који не важи, који је изгубио

Прочитајте више

Како се пише – гледаоц или гледалац? 0

Пише се и једно и друго. Гледалаца ако се ради о генитиву множине а гледаоца ако је у питању генитив и акузатив једнине. Неколико гледалаца је посматрало усамљеног гледаоца у

Прочитајте више

Грешке у називима улица – у говору и на таблама 3

У Републичком геодетском заводу (РГЗ), чији је задатак да израђује и поставља табле, тврде да строго воде рачуна да натпис на табли одговара називу улице објављеном у „Службеном листу” Београда.

Прочитајте више