10 interdisciplinarnih ideja za nastavu

Male razigrane sekvence su više od pukog popunjavanja praznog vremena. Učenici ih prihvataju sa zahvalnošću i izuzetno su pogodne za osveženje, učvršćivanje ili produbljivanje znanja.

Foto: Canva

■ URADI SAM – Memory

Jednostavan princip igre Memory možete lako prilagoditi svojim potrebama. Umesto da traže dve iste sličice, dajte učenicima da povezuju: događaje i datume na času istorije, jedinice i odgovarajuće formule na času fizike, terminologiju i kratke definicije na biologiji ili rečnik i prevod na času engleskog jezika.

■ TABU

Dvoje učenika čeka u hodniku dok vi s ostatkom razreda postavljate reč koju će tražiti. Razred niže asocijacije, ali sama reč i izvorno značenje su tabu.

■ RAZJARENI REPORTER

Učenik i njegov kolega iz klupe su podeljeni na reportera i eksperta. Vi kao učitelj zadajete temu intervjua, na primer gradivo prošlog časa. Ekspert objašnjava tematiku i odgovara reporteru na pitanja. Reporter će pritom otkriti „nedoslednosti“ i žestoko će da ga “iscedi”. Stručnjak mora što bolje da odgovori na pitanja kako bi pokazao koliko je dobro upoznat sa materijom. Alternativa je sazvati „konferenciju za novinare“ i podeliti ceo razred na dva tabora. Tako se eksperti pojavljuju kao tim, a reporteri mogu pomagati jedne i druge dodatnim pitanjima.

■ KLASICI

Čak i klasične igre mogu biti jako inspirativne. „Vešalice“, recimo, oko ključnih pojmova prošlog časa. „Potapanje brodova“ radi vežbanja koordinacije i prostornog snalaženja. Takođe „Grad, država“ nije bez razloga evergrin. To možete prilagoditi nastavi srpskog sa, na primer, književnim žanrovima, poznatim piscima i knjigama.

■ KVIZ

Sa pitanjima vezanim za predmet. Kao zamensku lekciju možete da izvučete aktuelne vesti iz dnevnih novina ili jednostavno neku popularnu knjigu zabavnog sadržaja. Ako podelite učenike u timove, da se takmiče jedni protiv drugih, biće još angažovaniji.

■ DEBATA

Zadajte temu i podelite učenike na pristalice i protivnike. Zatim ih naučite kako da zauzmu poziciju, diskutuju, argumentuju. Da bi sve ostalo razigrano i zabavno, zadajte duhovitu temu, na primer „Opušteni petak u školi?“ ili „Smoothie bar u školi, da ili ne?“

■ SUDOKU I UKRŠTENICE

Umesto da ih sami sastavljate, možete se, naravno, osloniti i na gotove ukrštenice. Sudoku za čas matematike, ukrštenice za nastavu stranih jezika ili jednostavno traženje greški na slikama nevezano za predmet, što je dobro za uvodi deo i vežbanje različitih veština.

■ ISTINA ILI LAŽ

Učenici sede na sredini razreda i čitaju (navodne) činjenice vezane za gradivo sa prošlog časa ili neki drugi sadržaj. Učenici moraju da se odluče: ko smatra svoju izjavu istinitom smešta se uz desni zid, a ko svoju izjavu (koju je pročitao) smatra lažnom, uz levi. Ko je pogrešno odlučio mora da sedne, a pobednik je onaj ko poslednji ostane da stoji.

■ DOMINO

Podelite učenike u grupe. Svaki dobija karticu sa delom jedne formule, istoriskog događaja ili analize nekog teksta. Učenik sa početnom karticom pročita što stoji na njegovoj kartici i pozicionira se. Onaj ko veruje da ima karticu koja sledi odmah iza početne postavlja se uz njega i pročita sadržaj svoje kartice. Ako vam je to prejednostavno, možete zadati učenicima da sami razrade komponente sadržaja.

■ TIMSKI RAD

Zadajte učenicima zadatak koji moraju da reše u smeru kazaljke na satu, u malim grupama. U matematici, recimo, svaki učenik preduzima jedan korak. Ako učenik vidi da je njegov prethodnik pogrešio, vraća mu papir bez komentara. Svaki učenik mora sam da otkrije svoju grešku i da je ispravi – nakon toga se nastavlja u smeru kazaljke na satu sve dok zadatak ne bude rešen. Ta ideja funkcioniše i sa tekstovima sa praznim poljima.