Друга проба државне матуре сутра – онима који добро ураде оцена у дневник

Друго пилотирање државне матуре почиње у уторак, од 12 сати, када ће ученици четвртог разреда свих државних и приватних средњих школа полагати тест из матерњег језика и књижевности.

Следећег дана, математичке задатке решаваће ђаци који часове из овог предмета имају више од два пута недељно, док ће 7. априла гимназијалци писмено одговарати на питања из одабраног општеобразовног наставног предмета, међу којима су страни језик (енглески, италијански, немачки, руски, француски или шпански), физика, хемија, биологија, математика, географија, историја и српски као нематерњи уколико прва два испита полажу на језику неке од националних мањина. Полагање теоријских делова стручних испита, те уметничког испита из солфеђа и хармоније, биће организовано 8. априла. Некима ово неће бити ново искуство, уколико су крајем октобра 2020. године били у одабраном узорку од 101 пилот-школе и 4.500 ђака.

Сврха друге симулације стандардизоване матуре јесте провера процедура, али и квалитета испитних задатака, који су подељени на три нивоа знања: основни, средњи и напредни, а одговарају свим плановима и програмима. Како је ово и својеврсна систематизација градива које се обрађује четири године, препорука тима који стоји иза пројекта јесте да се награде ученици у случајевима када би добри резултати повисили њихову закључну оцену.

На државној матури, услови за све ученике морају бити једнаки. Сви полажу исти испит у исто време и бивају оцењени према истим мерилима. Да дежурају по утврђеној процедури, задужени су наставници који не предају предмет који се тестира, уз могућност надзора и над њима. Оцењивачи су пак посебно обучени наставници који нису запослени у школи чије тестове прегледају.

Званичну државну матуру прва полаже генерација која је средњу школу уписала 2020. године, а од њих најпре ученици са трогодишњих образовних профила. Они имају завршни испит на крају школске 2022/2023. године, док сви који се школују четири године полажу матуру по завршетку школске 2023/2024.

Извор: Дневник