Да деца пишу правилно од првог школског дана – Пчеличине правописне вежбанке

Издавачка кућа Пчелица посебну пажњу у издавачком програму посвећује издањима за ученике млађих разреда основне школе и препознатљива је по чувеним радним свескама Пчелицама, али и другим додатним наставним материјалима за увежбавање и проверу школског градива.
Пчелица је припремила „Правописне вежбанке” – нове радне свеске за млађе школарце. Аутор је учитељица Маја Кораксић, која је радећи у школи, уочила потребу да се ученицима што чешће и уз разноврсне примере понуде радни материјали који обухватају област језика и правописа у млађим разредима основне школе.

Наставним планом и програмом ученици се упознају са правописним правилима већ од поласка у школу, најчешће их уче напамет, али их недовољно примењују током писања. Неопходно је да их увежбавају и усвајају тако да им правописна правила постану утемељена, као и да својим писаним речима створе навику поштовања, тачности и лепоте језика, а оваква врста радних материјала им може помоћи у томе.
Учење правописних норми је стални задатак у процесу образовања деце и није везан за године или разреде. Зато су ове радне свеске без ознака разреда, али је наглашено да су за млађе ученике и прате програм од првог до четвртог разреда основне школе.
Серијал „Правописних вежбанки” чине четири радне свеске: „Велико слово”, „Управни говор”, „Речце ЛИ и НЕ” и „Реченични знаци”.
Да би се деца лакше сналазила и усвајала градиво, радне свеске су рађене по истом принципу. За свако правило постоје стране са објашњењима, на којима су примери за уочавање, јасно истакнута правила, а ту су и једноставнији задаци за решавање. Следе стране за вежбање које су испуњене разноврсним захтевима и многобројним примерима. Посебно су корисне стране за проверу знања, где ће деца применити оно што су научила из правописа. На крају радних свезака налазе се решења вежби за проверу знања, тако да ће малишани имати повратну информацију за свој рад.
Ученици ове радне свеске могу користити за учење, увежбавање или обнављање садржаја из правописа. „Правописне вежбанке” могу бити користан приручник родитељима и учитељима да прате пут и напредак деце у усвајању основних правописних норми предвиђених њиховом узрасту.