Да ли предшколци треба да изговарају правилно све гласове?

Да ли предшколци треба да изговарају правилно све гласове? Да.

Када малишани стасају до предшколског узраста родитељи почињу да се питају којим све вештинама је потребно да дете овлада да би било спремно за полазак у школу. Логопеду се најчешће поставља питање да ли треба правилно да изговара све гласове.
Према развојним нормама на узрасту од 4 до 4,5 године потпуно сазрева артикулација. Више о нормама можете прочитати овде. То значи да већ на том узрасту деца треба правилно да изговарају све гласове. Уколико деца старија од 4 године не изговарају правилно неки глас време је за логопедски третман. Што се предшколаца тиче, веома је важно да се период пре поласка у школу искористи за решавање овог проблема.
Зашто је важно да дете изговара правилно гласове пре поласка у школу?
Да би дете било спремно за учење читања и писање оно треба коректно да изговара гласове. Уколико дете неки глас не изговара или га мења другим гласом ово може значајно да отежа учење читања и писања. Деца предшколског узраста треба да имају могућност да уоче да се речи састоје од гласова као мањих јединица. Затим треба да имају могућност да уочавају карактеристике гласова и њихове позиције у речи. На које слово нека реч почиње а на које се завршава. Ове игре словима су занимљиве предшколцима и припремају их за учење писања. Уколико деца не изговарају све гласове правилно ове игре могу да буду сложене а обука читања и писања још сложенија.
Извор: https://logopediavramovic.com