Да ли се мења концепт мале матуре?

Да ли ће уместо пет предмета који су саставни део комбинованог теста ђаци убудуће полагати један од њих – још није званично потврђено.

Foto: Canva

– Министарство просвете је у складу са Стратегијом развоја образовања, у сарадњи са Заводом за вредновање квалитета образовања и васпитања, приступило сагледавању квалитета завршног испита и разматрању могућности промене концепта комбинованог теста. – кажу у Министарству за Данас.

Напомињу да су од Завода тражили да достави предлог програма завршног испита који би се примењивао од школске 2022/2023. године.

Ако је судити према садржају тестирања које су средином јуна ове године полагали сви ученици седмог разреда (од јесени осмаци), они би поред матерњег језика и математике бирали један од пет предмета који су се до сада полагали у склопу комбинованог теста на малој матури.

Из Министарства су тада појаснили за Данас да је сврха овог тестирања да ученици стекну увид у своје знање и у структуру могућег будућег трећег теста за завршни испит на крају осмог разреда.

„Пробно тестирање у седмом разреду се односи на израду трећег, комбинованог теста, где се ученици, а на основу истицања у природним, односно друштвеним наукама опредељују за предмет из ког ће решавати тест. Предмети између којих се опредељују на пробном тестирању су: физика, хемија, биологија, географија и историја“, рекли су раније из Министарства.

Комбиновани тест на малој матури већ годинама се помиње као најслабија карика завршног испита, пре свега јер се знање из пет предмета испитује са само 20 задатака, а ранији предлози стручњака ишли су у правцу идеје да би број испитних питања требало повећати, као и број отворених задатака. Међутим, ниједна просветна власт није желела да се лати овог „врућег колача“.

Више на: Данас