Дан планете Земље (како припремити и одржати час)

Колегиница из Ниша Бојана Пешић са својим ђацима обележила је Дан планете Земље. Ево како је то организовала.

Деца за спас планете

На часу предмета Свет око нас обрађивали смо наставну јединицу Вода као услов живота. Постављени циљеви и задаци су да ученици уоче и схвате колико је вода важна за одвијање животних процеса у биљкама, животињама и људима и њихово одржавање у животу, да препознају различите начине употребе воде, начине на које је људи загађују, које су то мере за очување и штедњу воде, али и да се одговорно односе према окружењу.

Foto: Canva

Од наставних облика користили смо фронтални, индивидуални и групни рад, а од метода: рад на тексту, вербалну, интерактивну и истраживачку. Употребили смо хамер, “пецаљке”, магнетна слова, припремљене задатке, сличице, бојице, ЦД (Прилог из приручника за сваког ученика), различите флаширане минералне воде. 

У уводном делу часа ученици добијају припремљене задатке. Ту је и дидактичка игра – на столу се налазе магнетна слова. Окренута су на наличје где су написани редни бројеви. Ученици својом “пецаљком” треба да упецају по једно слово. Игра траје све док осамнаест слова не окренемо на лице, то јест не поређамо бројеве од 10 до 18.

У главном делу часа изводимо оглед “Невидљиво писмо”. На папиру помоћу палидрвцета које је претходно умочено у алкохолно сирће исписујем наслов наставне јединице. Подижем папир и показујем ученицима питавши их да ли се види шта је написано. Наравно одговори су били одрични.

Затим сам упалила две миришљаве свећице и држала папир над пламеном на одређеној висини. После неког времена појавиле су се речи Вода као услов живота. Залепила сам папир са називом наставне јединице на таблу.

Ученици су већ подељени у групе. Подсећамо се шта је чији задатак (координатора, ученика који је задужен за материјал, записничара и портпарола). Ученици који су задужени за материјал доноси хамер са задатком својој групи и деле задужења.

Прва група

Вода је неопходна свим живим бићима: људима, животињама и биљкама. Без воде се не би могли одржати у животу; биљке би се осушиле и увенуле, животиње би угинуле, а људи не би могли да преживе. Без чега човек може дуже да издржи – без хране или воде? Шта никада не смеју заборавити они који гаје биљке? Зашто људи који хране псе луталице лети им не носе воду? Зашто се некада каже да је вода највеће богатство? Да ли се вода губи само када је човек болестан?Када још? На које начине човек уноси воду у тело? И биљке и животиње узимају воду јер им је неопходна да би се одржали у животу. Неке биљке животиње живе у води и поред ње. Нацртај или залепи слике.

Напиши поруку загађивачима уместо биљака и животиња.

Друга група

Вода је људима потребна не само за пиће већ и за свакодневне активности. Пре свега, без воде се не може замислити одржавање личне хигијене и чистоће. Залепи сличице и објасни. Напиши поруку о томе како би требало штедети и чувати воду.

Трећа група

Вода може да буде и лековита. На свом путу кроз земљиште вода раствара разне материје и тако мења састав. Минерална вода садржи минерале који су драгоцени за здравље човека. Људи су одувек користили лековиту моћ минералних вода тако што су их пили и купали се у њима. Како се зову места у којима постоје извори топле и минералне воде. Ова места су у почетку била намењена лечењу болесника, а данас се посећују и ради одмора, уживања и рекреације.

Залепи сличице и објасни. Напиши поруку.

Четврта група

Људи су давно почели да користе снагу воде. На потоцима и рекама правили су воденице у којима се млело жито. Данас снагу воде користе пре свега за стварање електричне енергије (струје), без које се не може замислити живот савременог човека. Воду користимо и за превоз робе и људи. То је водени саобраћај. Вода нам омогућава и да уживамо у неким спортовима и рекреацији. Знаш ли неке занимљиве спортове које се одвијају на води, под водом или поред ње? Опиши их. Залепи сличице и објасни. 

Напишите поруке о вршњацима о воденом спорту.

Пета група

Иако је вода људима драгоцена не чувају је. Свакодневно је загађују многобројни загађивачи: фабрике из којих се изливају опасне хемикалије, бродови из којих цури нафта, људи који у воду бацају ђубре и гомилају га на обалама. Нечиста вода може озбиљно да угрози здравље људи, али и биљака и животиња.

Залепи слике и објасни. Напиши поруку загађивачима.

Ученици раде од 20-25 минута. Потом следи презентација група, а онда евалуација часа.

За домаћи задатак – подела папирића са задацима: Како да воду штедимо а не останемо жедни (прочитати и научити).

Ученици на оваквом часу су увидели зашто је вода важан услов за живот, сазнали како се из организма губи, а како надокнађује, истраживали су које биљке и животиње не могу да опстану без воде, проширили су знања о важности воде за хигијену, откривали лековита својства воде, научили како се искоришћава водена снага, упознали се са необичним и занимљивим спортовима на води, али и размишљали о томе шта свако може да учини како би уштедео воду и смањио њено загађење.

П.С. У јануару 1970. године амерички сенатор и еколошки активиста Гејлорд Нелсон је националну обуку о животној средини назвао Дан Земље, који би се одржавао сваког 22. априла. Дан Земље треба са нас подсећа на одговорност према планети на којој живимо. 

Аутор: Бојана Пешић